Personer med funksjonsnedsettelse

Gå til

Tjenester til barn og unge med funksjonsnedsettelse

Lier kommune har flere tilbud til barn og unge under 18 år og deres familie/pårørende.

Hjelpetjenestene for barn og unge (0 - 18/23 år) i Lier består av:

Sammen med barnehager og skoler skal alle hjelpetjenestene sikre at utsatte barn og unge
får tilpasset, tidlig og helhetlig hjelp.

Kontaktinformasjon

Hvis du er i tvil om hvilken hjelpetjeneste du skal henvende deg til, ta direkte kontakt med
en av tjenestene, så vil de hjelpe deg videre:

Telefon: 32 22 01 00
E-post: postmottak@lier.kommune.no

Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse

Et godt sted å være, et godt sted å bo.

Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse i Lier kommune består av 9 boligenheter: Bratromveien 3 og 5, Tranbylia, Lierstranda 68 og 70, Eikeliveien 7, 9, 11 og Saueveien 50.Her bor det i dag beboere i alderen 19 til 86 år, med ulike funksjonshemninger, psykisk utviklingshemming, autisme og sammensatte utfordringer. I tillegg har virksomheten ansvar for noen av kommunens BPA-(brukerstyrt personlig assistanse) og PA- (personlig assistanse) ordninger. Formålet med vårt arbeid er å ivareta den enkelte beboers behov, samtidig som vi ønsker å berike deres liv. Vi følger dem i deres hverdag og sørger for at dagene deres er tilrettelagt både i forhold til jobb og fritidsaktiviteter, i og utenfor boligen. Den faste personalgruppa består i dag av totalt ca. 250 personer i ulike aldere, hvorav flere har lang erfaring med forskjellige typer omsorgsarbeid. Fagpersonalet har forskjellige kompetanseområder som sikrer en god tverrfaglighet. Vi har også en gruppe med assistenter som gjennom stort engasjement og erfaring bidrar til en sunn og utfyllende personalstab. I tillegg har vi også et antall vikarer som er tilknyttet virksomheten. Lier kommune er også i ferd med å planlegge for fremtiden, og det planlegges en ny avdeling  i virksomheten. Dette er Glitre bofellesskap  der vi ønsker å utvikle et sterkt fagmiljø knyttet opp mot beboere som har stort behov for tjenester

Her finner du hovedsiden:

Praktisk bistand organisert som brukerstyrt assistanse (BPA)

Her finner du informasjon om Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Fritidskontakt

Se fritidskontakt

Sist oppdatert: 26. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?