Helsetjenesten for barn og unge

Gå til

Om helsetjenesten for barn og unge

Tilbyr helsefremmende og forebyggende helsetjenester til barn, unge og familier.

Vi foretrekker at henvendelser fra fastleger og spesialisthelsetjenesten går via elektroniske meldinger til helsetjenesten.

Virksomhetsleder

Vibeke Ortun
Telefon: 992 35 815
E-post: vibeke.ortun@lier.kommune.no

0-26

0-26 er et tverrfaglig sammensatt lavterskeltilbud til barn, ungdom og familier i Lier. Vi er én dør inn til våre tjenester og vi kan hjelpe med alt fra en litt fastlåst situasjon til alvorlige og vanskelige utfordringer.

0-26 skal:

 • Ha oversikt over hjelpetilbud som finnes inkludert kurs og fritidsaktiviteter.
 • Sikre godt samarbeid mellom ulike fagpersoner og tjenester.
 • Hjelpe barn og unge til å finne sin vei videre i livet.
 • Ha fokus på det som gir barn og unge god livskvalitet og et godt hverdagsliv.

0-26 har kompetanse på områdene fysisk og psykisk helse, økonomi, bolig, arbeid og skole/utdanning, familie og relasjoner og meningsfull fritid.

Vi ønsker å finne gode løsninger sammen. Vi er opptatt av at barn, unge og deres familier skal få rask og riktig hjelp. Du kan møte en fagperson, et team og benytte deg av kurs og gruppetilbud.

Tilbud og tjenester

Vi har fokus på det som er viktig for barn, unge og familier. 0-26 har oversikt over tilbudene og tjenestene som finnes for barn, unge og familier, og skal også være en sentral pådriver for samarbeid, samhandling og kompetanseløft til alle som jobber med målgruppen.

0-26 er organisert i Helsetjenesten for barn og unge, og har representanter fra flere virksomheter i kommunen.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Informasjon om pakkeforløp for psykisk helse og rus:

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til barn, unge og voksne som får tilbud om hjelp i spesialisthelsetjenesten.

De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

Les mer om pakkeforløp her på Helsenorge.no sine nettsider

I vår kommune kan følgende virksomheter kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus:

 • Helsetjenesten for barn og unge: 32 22 77 30 / 945 00 400
 • Voksne: Vedtakskontoret 32 22 02 82

Fastleger bes å henvende seg til via elektronisk melding.

Les mer om pakkeforløp psykisk helse og rus på Helsenorge.no

Kontakt oss

Barn, ungdom, foresatte, bekjente og fagpersoner kan kontakte 0-26 på:

 • Telefon/SMS: 945 00 400.
 • Epost: 0-26@lier.kommune.no
 • Besøksadresse: Fosskvartalet, 3. etasje, Bruveien 2, 3403 LIER

Telefonne er betjent hverdager fra 12.00-15.00.

Vi har også muligheter for drop in-samtaletilbud ved Helsestasjon for barn og ungdom.

Kontaktskjema 0-26

Kontaktinformasjon til helsepersonell i 0-26:

Leder
Kristin Karlbom Sveaas
Mob. 40913103
kks@lier.kommune.no

Psykiatrisk sykepleier og familieterapeut
Marianne M. Sørvald
Mob. 91911640
marianne.sorvald@lier.kommune.no

Familieterapeut og klinisk sosionom
Lise Merete U. Bråthen
Mob. 91766235
lise.braathen@lier.kommune.no

Psykolog
Pernille Elvebredd
Mob. 47516344
pernille.elvebredd@lier.kommune.no

Psykiatrisk sykepleier
Lill Hege Hansen
Mob. 41534642
lill.hege.hansen@lier.kommune.no

Psykologspesialist og familieterapeut
Mona Kristiansen
Mob. 90152878
mona.kristiansen@lier.kommune.no

Vernepleier/PMTO-terapeut
Birgit Nesthorne Bråthen
Mob. 41396683
Birgit.Nesthorne.Brathen@lier.kommune.no

 

Hva helsestasjonen tilbyr?

Helsestasjonen er et gratis tilbud til barnefamilier fram til de begynner på skolen. Helsestasjonen samarbeider tverrfaglig med andre instanser i kommunen og kan henvise til spesialisthelsetjenesten.

Helsestasjonens mål er å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse, samt forebygge sykdom og skade.

Helsestasjonen tilbyr:
 • Svangerskapsomsorg ved jordmor
 • Fødselsforberedende kurs
 • Barnimagentreff (BIM) på kveldstid
 • Etterkontroller/6ukerskontroller
 • Hjemmebesøk til familier med nyfødte barn
 • Barselgrupper
 • Helseundersøkelser av spe- og småbarn
 • Vaksinasjon (reisevaksiner tilbys på Heiaklinikken)
 • Råd, veiledning og helseopplysning
 • Foreldreveiledningskurs: Cos P (Circle of Security -Parenting)
 • Et eget team for Psykisk helse barn og unge - Drop in ved 0-26/familiehjelpa tirsdag formiddag 08:30 - 11:30 (oddetall tranby/partall lierbyen)
 • Ernæringsrådgiver
Lierbyen helsestasjon

Kontaktinformasjon:

Åpningstider:

 • Mandag til fredag fra 08.00 til 15.00

Ansatte ved Lierbyen helsestasjon:

Jordmor
Mona Jakobsen
Mob: 93 29 60 99
E-post: mona.jakobsen@lier.kommune.no

Helsesykepleier
Benedikte Sagen
Mob:46 94 71 50
E-post: benedikte.sagen@lier.kommune.no

Helsesykepleier
Sigrid Stendal
Mob: 94 82 44 42
E-post: sigrid.stendal@lier.kommune.no

Helsesykepleier
Eli Andresen
Mob: 40 90 05 38
E-post: eli.andresen@lier.kommune.no

Helsestasjonslege
Charlotte Sogn

Helsestasjonsassistent
Silje Rasmussen

Kontaktinformasjon:

Åpningstider:

 • Alle hverdager 08.00 til 15.00
 • Sentralbordet er betjent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 08.00 til 15.00
 • Onsdag og fredag anbefales du å ringe Lierbyen helsestasjon (tlf. 32 22 77 30)

Dersom du ringer eller sender e-post/SMS til helsesøster/jordmor tar hun kontakt med deg.

Ansatte ved Tranby helsestasjon:

Helsesykepleier
Anne Cathrine Fulford
Mob: 45 43 77 50
E-post: anne-cathrine.fulford@lier.kommune.no

Helsesykepleier
Maria Flatval
Mob: 94 86 91 46
E-post: maria.flatval@lier.kommune.no

Helsesykepleier
Helle Gustavsen
Mob: 46 80 10 90
E-post: helle.gustavsen@lier.kommune.no

Jordmor 
Hanne Kari Snoen
Mob: 415 34 643
E-post: hanne.kari.snoen@lier.kommune.no 

Helsestasjonslege
Arve Saxrud

Helsestasjonsassistent
Sirpa Vestli

Sylling helsestasjon

Kontaktinformasjon:

Åpningstider:

 • Onsdag og torsdag fra kl. 0800 – 1500

Ansatte ved Sylling helsestasjon:

Helsesykepleier
Charlotte Thomassen
Mob: 97 71 51 39
E-post: charlotte.thomassen@lier.kommune.no

Helsestasjonslege
Arve Saxrud

Helsestasjonsassistent
Sirpa Vestli

Gravide i risiko

Klikk her for å se brosjyren

Hva skolehelsetjenesten tilbyr?

Skolehelsetjenestens formål er å fremme fysisk og psykisk helse, fremme gode og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skade. Denne tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen. Tjenesten består av helsesykepleier og fysioterapeut.

Hva kan skolehelsetjenesten hjelpe med?

Det tilbys helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging, veiledning og helseopplysning, individuelt eller i grupper, og vaksinasjon etter barnevaksinasjonsprogrammet.

Alle elever ved skolene i Lier er tilknyttet skolehelsetjenesten. Elever som trenger det, blir fulgt opp av helsetjenesten, eventuelt henvist til spesialist.

Helsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen, samarbeider blant annet med PPT, fastlege og barnevern. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten på barneskolene

1.trinn

 • Helsesykepleier inviterer til samtale med fokus på barnets trivsel, ernæring, aktivitet og familieforhold. Vi vurderer språk, gjør en hørselsundersøkelse og måler høyde og vekt. Helsetjenesten ønsker med dette å etablere en kontakt mellom skolehelsetjenesten og barnet med foreldre. Vi jobber tverrfaglig med skolen og ønsker å bistå slik at barnet skal trives og ha god helse som er en viktig forutsetning for å tilegne seg læring på skolen. Andre temaer det kan være aktuelt å ta opp er kosthold, søvnrutiner, grensesetting, skjermtid og motorisk utvikling. Målrettet samtale vedrørende forebygging av kjønnslemlestelse.

2. trinn

 • Tilbud om vaksinering (Tetravac; vaksine mot stivkrampe, kikhoste, difteri og polio).

3. trinn

 • Grupper med tema «Hvordan ta vare på seg selv».
 • Vekt/høydemåling.

5. trinn

 • Målrettet samtale vedrørende forebygging av kjønnslemlestelse.
 • Pubertetsundervisning i grupper.

6. trinn

 • Tilbud om vaksinering ( MMR vaksine, meslinger, kusma og røde hunder).

7. trinn

 • Tilbud om HPV vaksine.
Helsesykepleiere ved barneskolene:

Sylling skole:
Charlotte Thomassen
Mobil: 977 15 139
E-post: charlotte.thomassen@lier.kommune.no

Oddeval skole:
Kari-Ann Runde
Mobil: 915 76 390
E-post: kari-ann.runde@lier.kommmune.no

Hallingstad skole:
Ingvild Enger
Mobil: 408 03 343
E-post: ingvild.enger@lier.kommune.no  

Heia skole:
Guro Sandvik Bredli   
Mobil: 932 96 111
E-post: guro.sandvik.bredli@lier.kommune.no

Hennummarka skole:
Kari-Ann Runde
Mobil: 915 76 390
E-post: kari-ann.runde@lier.kommune.no    

Nordal skole:
Janne Siri Aarvik-Hansen
Mobil: 409 03 213
E-post: janne.siri.aarvik-hansen@lier.kommune.no

Hegg skole:
Janicke Bell
Mobil: 977 32 180
E-post: janicke.bell@lier.kommune.no

Ranveig Steien
Mobil: 454 38 228
E-post: ranveig.steien@lier.kommune.no

Høvik skole:
Hanne Valø
Mobil: 977 35 902
E-post: hanne.valo@lier.kommune.no

Anne Skogen (psykiatrisk sykepleier)
Mobil: 909 18 229
E-post: anne.skogen@lier.kommune.no

Birgitte Stokke Johnsen
Mobil: 905 75 681                                                                                                                                 
E-post: birgitte.stokke.johnsen@lier.kommune.no     

Gullaug skole:
Janne Siri Aarvik-Hansen
Mobil: 409 03 213
E-post: janne.siri.aarvik-hansen@lier.kommune.no

Egge skole
Guro Sandvik Bredli
Mobil: 932 96 111
E-post: guro.sandvik.bredli@lier.kommune.no

Skolehelsetjenesten på ungdomsskolene

8. trinn

 • Grupper med tema kost, aktivitet, pubertet, overgrep, følelser og forventning til ungdomstid.
 • Individuell helsesamtale
 • Vekt- og høydemåling.

9. trinn

 • Helseopplysning/undervisning om samliv, seksualitet, legning, prevensjon og kjønnssykdommer.

10. trinn

 • Tilby vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio( dTP- IPV- vaksine).
 • Besøk på «Helsestasjon for ungdom».
Helsesykepleiere ved ungdomsskolene:

Sylling skole:
Cathrine Møller Fossen
mob. 97471522
cathrine.moller-fossen@lier.kommune.no

Tranby skole:
Gry Haugen
mob. 48210746
gry.haugen@lier.kommune.no

Lierbyen skole:
Cathrine Møller Fossen
mob. 97471522
cathrine.moller-fossen@lier.kommune.no

Høvik skole:
Hanne Valø
mob. 97735902
hanne.valo@lier.kommune.no

Skolehelsetjenesten på videregående skole

Det er ingen lovpålagte oppgaver på videregående skoler, men et drop-in-tilbud til elever som har behov for helsehjelp og/eller trenger noen å snakke med. Tilbud om samtale med psykiatrisk sykepleier ved behov.

St. Hallvard videregående skole:

Signy Monhof
mob. 93807944
signy.monhof@lier.kommune.no

Briskeby skole og kompetansesenter:

Signy Monhof
mob. 93807944
signy.monhof@lier.kommune.no

Lier videregående skole:

Trine Christoffersen
mob. 93296148
trine.christoffersen@lier.kommune.no

Hva helsestasjon for ungdom tilbyr?

 • Et tilbud for deg mellom 13 - 26 år
 • Tilbudet er gratis
 • Vi har taushetsplikt
 • Ingen timebestilling

Vi har helsesøster, lege, fagpersoner psykisk helse - og har kontakt med andre som jobber med ungdom.

Kom gjerne innom med spørsmål om for eks:

 • Prevensjon og seksualitet
 • Kropp og helse
 • Tanker og følelser - familie og venner
 • Familie og venner
 • Rus
 • Skole, utdanning og jobb.

Egen nettside for deg som er ung i Lier: Ungilier.no

Åpningstider

Følg med på Facebook for oppdaterte åpningstider i ferier.

Åpent hver tirsdag (15:30-18:00), onsdag (12:00-15:00) og torsdag (15:00-17:00).

 • Tirsdag bemannet med helsesøster, lege og psykiatrisk sykepleier
 • Torsdag bemannet med helsesøster.

Besøksadresse: Fosskvartalet, 3. etasje - i lokalene til Ungdomshjelpa (Brugata 9).

Kontakt oss:

Helsesøster Trine Christoffersen

 • Tlf: 32 22 77 30
 • Mobil: 932 96 148
 • E-post: trine.christoffersen@lier.kommune.no

Følg "Helsestasjon for Ungdom Lier" på Facebook: 
Her kan du finne informasjon om det er endringer i åpningstider i forbindelse med ferie og lignende.

Følg oss på facebook

Tannhelse

Sliter du med rusproblemer og/eller psykiske lidelser kan du ha rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten (også om du er over 18 år). Tannhelsetjenesten ønsker å delta i tverrfaglig team rundt barn og unge.

Ta gjerne kontakt med Lier tannklinikk hvis du har spørsmål. 

Nav

Nav tilbyr oppfølging sånn at du kan komme deg i utdanning, arbeid eller annen meningsfull aktivitet. Nav kan også hjelpe med økonomisk støtte og/eller inntektssikring en periode.

Se Nav sine nettsider

Spesialisthelsetjenesten

Fastlege eller en annen lege kan hjelpe deg i kontakt med spesialisthelsetjenesten. Dette kan være aktuelt hvis du har fysisk eller psykisk sykdom og/eller rusproblemer. Spesialisthelsetjenesten er eksperter på sykdom knyttet til tanker, følelser og hvordan kroppen fungerer.

Bruk av rusmidler

Bekymret for eget eller andres bruk av rusmidler?

Ruskonsulenten kan gi informasjon om forebyggende tiltak og driver også opplysende virksomhet om rus og bruk av rusmidler. Ruskonsulenten samarbeider ved behov med andre fagpersoner som lege, NAV, boveileder, helsesøster, barneverntjenesten, spesialisthelsetjenesten osv. Du trenger ikke henvisning for å snakke med en ruskonsulent.

Det finnes to ruskonsulenter i Lier:

 • Espen Solnørdal tlf. 920 85 585
 • Trine Ekeland tlf. 902 63 744 

Nyttige linker:

Sist oppdatert: 01. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?