Aktiv fritid- tilrettelagt fritid

Gå til

Fritidsveiledning

Fritidsveiledning er et lavterskel-tilbud for alle barn og unge i Lier kommune. Fritidsveiledning tilbyr individuell oppfølging på lavterskelnivå, med målsetting om en god og aktiv fritid.

Ved henvendelser kartlegges fritidsinteresser og eventuelle utfordringer. Deretter kobles riktig tilbud på, med oppfølging og trygg overgang inn i ordinære fritidstilbud.

Kontakt fritidsveileder: Yngvild Mehren Nystrøm ymn@lier.kommune.no eller Trine Olafsen trio@lier.kommune.no for mer informasjon

Fritidskontakt

En fritidskontakt bidrar til at mennesker med behov for hjelp, støtte og kontakt får en trygg og meningsfull fritid. I Lier kommune bruker vi fritidskontakt i stedet for støttekontakt som begrep. For å få fritidskontakt må man søke vedtakskontoret.

Ønsker du å bli fritidskontakt? Da leter vi etter deg!

Som fritidskontakt er ditt oppdrag, gjennom samvær og aktivitet, bidra til at barn, ungdom og voksne med ulike hjelpebehov kan ta del i fritidsaktiviteter, og ha gode og positive opplevelser på fritiden.

Formelle krav som stilles til deg som fritidskontakt er:

  • du må ha fylt 18 år
  • du må ha positive holdninger og like å jobbe med mennesker
  • du bør kunne binde deg for minst et år
  • det er viktig at du er trygg på deg selv og kan sette tydelige grenser
  • levere politiattest uten anmerkninger
  • du har taushetsplikt

Det er et lønnet oppdrag på omtrent 8 til 20 timer i måneden

For mer informasjon kontakt fritidskontakt@lier.kommune.no

Søke fritidskontakttjenste?

Kontakt: Lier kommune, Vedtakskontoret tlf: 32 22 01 00

Hvem kan søke?

Du som trenger motivasjon eller tilrettelegging for å delta i sosialt samvær og få en meningsfull fritid.

Barn, ungdom og voksne som bor eller oppholder seg i Lier kommune, kan søke om fritidskontakt.

Beskrivelse av tjenesten

Du får tildelt et visst antall timer per uke. Dette kan gis som deltakelse i lag og foreninger, som et gruppetilbud eller som individuelt tilbud. Det er ofte privatpersoner uten en spesiell fagbakgrunn som er fritidskontakt.

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er en ordning som gir funksjonshemmede mulighet til å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på offentlige kultur- og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres.

For mer informasjon og søknadsskjema:

 http://www.lier.kommune.no/kultur-og-fritid/ledsagerbevis/

Tilrettelagte aktivitetstilbud

 

Liunggjengen

Liunggjengen et musikktilbud for unge voksne med funksjonsnedsettelser. Liunggjengen består av to band: Yo Yo band og Up with Downs. De øver på tirsdager på Nordal skole i tillegg til å få enkelt instruksjon på Ungdomshuset V2 i Lierbyen. I Liunggjengen er det mange som hjelper til. Liunggjengen er stadig under utvilkling og tar gjerne imot flere medlemmer. Ta kontakt for mer informasjon: Daglig leder Kari Tomine Isene Bodnar kti@lier.kommune.no 

Følg Liunggjengen på Facebook: https://www.facebook.com/LiunggjengenBand/


Full hals

Full hals er for deg mellom 10 og 20 år og som liker musikk, og det å synge sammen med andre? Vi møtes på Tranby skole v/ Miljøverkstedet Tirsdager fra 14:45 – 15.30 Dette er et lavterskeltilbud, hvor alle som har lyst, kan være med. Hans Fredrik Nilsen er leder med gitar. Fokuset er å ha det gøy til musikk!

Kontaktperson: Hans Fredrik Nilsen hans-fredrik.nilsen@lier.kommune.no

 

Musikksprell

Musikksprell er et kor hvod det legges vekt på å tilby en musikalsk aktivitet som gir positive opplevelser, mestring og sosialt felleskap. Gjennom musikk, lek og samspill etablerer relasjoner på tvers av kultur, språk og funksjonsevne. Her kreves ingen musikalske forkunnskaper, men ha gjerne med en ledsager ved behov. Repertoaret er variert og etter ønsker fra de som er med. Vi øver også på noen av Liunggjengens sanger slik at vi kan være med de når de har konsert. Musikksprell ledes av Hans Fredrik Nilsen og Kari Tomine Isene Bodnar, for mer informasjon:mailto:kti@lier.kommune.no

 

Torsdagsklubben

Torsdagsklubben er en fritidsklubb for utviklingshemmede hver torsdag på Lierbyen seniorsenter ved Lier gamle stasjon. Disko og kiosksalg. Hver torsdag kl. 18-20 på Lierbyen seniorsenter.

For mer informasjon kontakt Aktivitetsleder Håvard Sagmoen hsa@lier.kommune.no

Grupper i samarbeid med idrettslag

E- sport United, Lier IL. Kombinasjon av fysisk aktivitet og systematisk trening i utvalgte E-sportspill. Aktiviteten drives i eget hus på Lierskogen og fysisk aktivitet i Heiahallen. Ta kontakt med Cecilie G. Rønning for mer info epost: e-sportunited@lieril.no

Stoppen United, Stoppen SK

Rockefot

En gang hver høst arrangeres det en stor konsert og festival på Lier Kulturscene, kalt Rockefot. Følg med på www.lierkulturscene.no eller ta konakt med rockesjefen Håvard Sagmoen for mer informasjon hsa@lier.kommune.no

Sist oppdatert: 29. januar 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?