Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Gå til

Kontaktinformasjon - søknad

Lier kommune, Vedtakskontoret

Brugata 2, 3400 Lier.

Klikk her: Vedtakskontoret: for kontaktinfo og søknad.

Søknad om omsorgstjenester

BPA - brukerstyrt personlig assistanse

Praktisk bistand organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA), er et tilbud til deg som har sterkt nedsatt funksjonsevne og er helt avhengig av hjelp for å mestre dagliglivets gjøremål, både i og utenfor hjemmet.

Hvem kan søke

Du som bor hjemme eller oppholder deg i Lier kommune og

  • er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål
  • har omfattende behov for hjelp og av varig karakter
  • du eller dine pårørende har evne og vilje til å ta ansvar for opplæring av dine personlige assistenter
  • du eller dine pårørende har evne og vilje til å planlegge din hverdag og fungere som arbeidsleder

BPA kan også gis som avlastningstilbud til familier med funksjonshemmede barn.

Ofte stilte spørsmål om BPA

Å være bruker av BPA krever vedtak fra kommunen. Du må fylle ut en søknad, hvor du beskriver dine behov for tjenesten. Søknaden skal sendes til vedtakskontoret som gjør en vurdering av hjelpebehovet. Bruk søknadskjema som du finner øverst på denne siden.

Sist oppdatert: 13. november 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Brukerkontoret i Lier

Besøksadresse:

Vestsideveien 2
3401 Lier

Telefon: 32 22 01 00