Må regne med vaksineinnkalling i sommerferien

Vi mottar en del henvendelser fra innbyggere med ferieplaner som vil forsikre seg om at de ikke blir innkalt til vaksinering i juni og juli. Det kan vi dessverre ikke ta hensyn til, og oppfordrer alle til å takke ja når de får tilbud om vaksine.

Lier kommune er nå i all hovedsak ferdig med å vaksinere innbyggere med underliggende sykdommer og tilstander. Vi vaksinerer nå gruppe 8 (alder 55-64 år). Deretter følger gruppe 9 (alder 45- 54 år), 10 (alder 18-24 år og 40-44 år) og 11 (25-39 år). Les mer om fremdriften for vaksineringen i Lier kommune

Vaksineringen i Lier vil pågå med full styrke i juni, juli, august og utover høsten. Regjeringen estimerer at alle ned til 18 år skal ha fått tilbud som første dose innen månedsskiftet juli/august. Det er vanskelig å si eksakt når innbyggerne i de ulike gruppene vil få tilbud som vaksine.

Lier kommune får vite størrelsen på neste leveranse av vaksiner ca. en uke i forveien. Da kaller kommunen umiddelbart inn de innbyggerne som står for tur. Hvor raskt innbyggerne får vaksine avhenger både av hvor mange doser kommunen mottar og hvor mange som takker nei, slik at vaksinen kan tilbys de neste på listen. Derfor er det viktig at alle raskt bekrefter eller takker nei til timen i helsenorge.no.

Ikke mulig å velge dato selv

I Lier kommune blir innbyggerne automatisk tildelt vaksinetime, og de kan ikke velge dato for timen selv. På den måten får liungene tilbud når det er deres tur, og man starter med de eldste i hver gruppe.

Vi mottar nå mange henvendelser fra innbyggere som spør om når de får dose 1 fordi de planlegger sommerferie, og innbyggere som av samme årsak sier de ikke ønsker dose 1 i et spesielt tidsrom. Kommunen blir også kontaktet av innbyggere som vil flytte datoen de har fått for dose 2 fordi de skal på sommerferie.

-  Dette kan vi dessverre ikke ta hensyn til. Innbyggere som tilhører gruppe 8, 9, 10 og 11 må regne med at de kan få innkalling i løpet av sommeren. Vårt budskap er derfor at de som ønsker vaksine, planlegger sommerferien ut ifra at de kanskje må til Lier for å få vaksine i løpet av ferien, sier kommuneoverlege Ingrid Bjerring.

Hun oppfordrer liungene som ønsker vaksine til å takke ja til vaksinen når tilbudet kommer via helsenorge.no.

- Takk ja når det er din tur! Det er den klare oppfordringen fra både FHI og oss i Lier kommune, sier Bjerring.

I innkallingen fra helsenorge.no skal innbyggerne takke ja eller nei til timen. Heidi Kristin Ringstad, prosjektleder for vaksinasjonsprosjektet i Lier kommune, understreker at de ikke kan si konkret når innbyggere som takker nei til timen får et nytt tilbud.

- Det er ikke noe poeng å ringe eller sende e-post til kommunen med spørsmål om dette, fordi vi ikke kan svare konkret på dette. Når du takker nei, går du midlertidig ut av køen og andre som står for tur rykker opp. De som takker nei til oppsatt time, får ny innkalling via helsenorge.no tidligst etter 14 dager, sier Ringstad.

Til deg som skal få dose 2

Kommuneoverlegen og prosjektlederen understreker at liunger som har fått første dose i Lier ikke kan regne med å få dose 2 et annet sted i landet.

- FHI er klare på at hovedregelen er at man skal motta dose 2 i samme kommune som man fikk dose 1, sier Heidi Kristin Ringstad. Hun sier det er vesentlig for den enkelte og vaksinasjonsprogrammet at liungene møter opp på den datoen de har fått for dose 2.

-  Datoen for dose 2 er satt opp fordi det er den dagen vi har sikret at det er nok vaksinedoser til deg, og fordi vaksinen skal gis i et anbefalt intervall. Disse dosene er øremerket av FHI for å sikre dette intervallet, sier Ringstad.