Hopp til innhold

 • 470 nominerte - Martin får Drømmestipendet

  Martin Raev (25) fra Lier var en av 470 nominerte til årets drømmestipend. 1. februar ble det klart at han er en av femti vinnere.

  Les mer

 • Her er årets aktiviteter for barn og unge i vinterferien

  Lier kommune tilbyr flere gratis vinterferieaktiviteter til barn og unge. Påmeldingsfristen er 6. februar.

  Les mer

 • Vedtakskontoret og boligkontoret slås sammen og bytter navn

  Vedtakskontoret og boligkontoret ble i fjor slått sammen til én virksomhet. Fra 1. januar 2023 heter virksomheten forvaltning helse og bolig.

  Les mer

 • Lier kommune har fått oppgradert planregister

  Lier kommune har nå fått et oppdatert, digitalt planregister.

  Les mer

 • Nå tappes Garsjø og Løken

  Det er funnet mangler ved dammene Garsjø og Løken og de skal derfor rehabiliteres. Nå starter senking av vannet og ferdsel er forbudt.

  Les mer

 • Kvikkleirefunn på Stoppen må utredes videre

  Etter en lovpålagt, uavhengig kvalitetssikring av rapporten om kvikkleirefunn i området Stoppen-Hasselbakken/Lian-Nøste-Høvik, er det avdekket avvik i rapporten fra Norconsult. Disse må avklares, og de faktiske forholdene i området skal sjekkes ut. Informasjonsmøtet for innbyggere 31. januar er utsatt inntil videre.

  Les mer

 • Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for ny søknadsrunde om strømstøtte

  Noen organisasjoner kan nå søke om strømstøtte. Søknadsfristen er 15. februar klokken 13.00. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022.

  Les mer

 • Denne ukens politiske møter

  Denne uken er det flere politiske utvalg som skal møtes. Blant sakene som skal behandles er skolebehovsplan for Lier kommune 2022-2042. Møtene er åpne for publikum. Oversikt over møtene og sakslister finner du i saken.

  Les mer

 • Kurs for pårørende til personer med demens

  Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demens. Kurset starter i mars 2023 og har fire samlinger.

  Les mer

 • Tre unge liunger nominert til Drømmestipendet

  Liungene Danick Theodor Bakker, Martin Raev og Martin Stokke Mathiesen er nominert til Drømmestipendet. Drømmestipendet blir tildelt 50 personer og er på 30.000 kroner.

  Les mer

 • Informasjonsmøte etter funn av kvikkleire ved Stoppen idrettspark

  Lier kommune inviterer til informasjonsmøte om funn av kvikkleire ved Stoppen idrettspark og den definerte kvikkleiresonen i området. Møtet er på Høvik skole 31. januar klokken 17.30.

  Les mer

 • Kan få koronavaksine på apotek

  Fra 1. februar 2023 kan liunger over 12 år ta koronavaksinen hos Apotek 1 på Liertoppen. Dette kommer i tillegg til kommunens vaksinetilbud i Lierbyen.

  Les mer

 • Tilbyr søskengrupper for barn

  Nå skal Lier kommune tilby søsken av barn med langvarig fysisk og psykisk sykdom å møtes i søskengrupper. Et av målene er at barna skal få treffe andre som er i en lignende situasjon.

  Les mer

 • Svømmehallen i Lierhallen åpner 16.januar

  Svømmehallen i Lierhallen holder åpent som normalt fra mandag 16. januar 2023 (uke 3). Velkommen!

  Les mer

 • Møtes for å finne gode løsninger for trafikken i Fjordbyen

  Torsdag 12. januar 2023 avholdes et seminar på Haugestad. På programmet står samferdselsløsninger i den nye Fjordbyen.

  Les mer

 • Inviterer til folkemøte om Lierbyen

  Torsdag 12. januar 2023 inviteres det til folkemøte om områdereguleringen for Lierbyen på Hegg skole klokken 18.00.

  Les mer

 • Lier kulturskole feirer 35 år

  Lier kulturskole skal feire sitt 35 års jubileum gjennom hele året. Allerede lørdag 7. januar blir det forestilling på Lier kulturscene.

  Les mer

 • Støtte til organisasjoner, foreninger og lag innen psykiatri og rus

  Organisasjoner, foreninger og lag innenfor området psykiatri og rus kan søke om økonomisk støtte. Søknadsfristen er 31. januar 2023.

  Les mer

 • Flytter koronavaksinering til Lierlegene

  Fra og med 3. januar 2023 vil koronavaksineringen i Lier foregå ved Lierlegene i Lierbyen. Fra februar blir det i tillegg tilbud om vaksinering på Apotek 1 Liertoppen.

  Les mer

 • Trenger du noen å snakke med i julen?

  For en del barn, unge og voksne er julen en vanskelig tid. Vi har samlet noen viktige hjelpe- og alarmnumre for deg som trenger noen å prate med.

  Les mer

 • Telefontid hos vedtakskontoret og boligkontoret i romjulen

  Her er informasjon om telefontider for vedtakskontoret og boligkontoret julen 2022.

  Les mer

 • Kan hente koronatester hos Lierlegene

  Personer med høy risiko for å bli alvorlig syke av korona anbefales å teste seg ved symptomer. Tester kan hentes hos Lierlegene i Lierbyen.

  Les mer

 • Senker vannstanden - isen kan bli usikker

  Vannstanden i Verkensvannet ved Dikemark senkes for å redusere belastningen på demningen frem til permanente tiltak blir gjennomført. Dette kan føre til usikker is i områdene ved Ulvenvannet, Nordvannet, Svinesjøen og Verkensvannet denne vinteren. Det er derfor viktig å være ekstra aktsom før man ferdes på isen.

  Les mer

 • Åpningstider på rådhuset i julen

  Her er åpningstidene på rådhuset julen 2022.

  Les mer

 • Stadfester vedtak om Viker-korridor på E134

  Kommunedelplanen for E134 Dagslett - E18 ble nylig vedtatt av kommunestyret. Viker-alternativet ble valgt som korridor for å binde E134 sammen med E18. Nå har planen vært til vurdering i Klima- og miljødepartementet, som mener at planen er i tråd med markalovens bestemmelser og dermed kan stadfestes.

  Les mer

 • Årets inspirasjonspris går til Sadaf!

  Barne- og ungdomsarbeider Sadaf Iqbal Zaman er en inspirator og motivator for elever, foreldre og kolleger ved Nordal skole. Vi gratulerer henne med Lier kommunes inspirasjonspris for 2022!

  Les mer

 • Følg årets siste kommunestyremøte

  Tirsdag 13. desember klokken 09.30 møtes kommunestyret for siste gang i 2022. Politikerne skal behandle flere saker om kommunale gebyrer og handlingsprogrammet for de neste fire årene. Du kan følge møtet som publikum på Haugestad eller via direkteoverføring på nettsiden.

  Les mer

 • Siste vaksinering før jul

  13., 14.- og 15. desember er siste dager med koronavaksinering før jul. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å bli satt opp på time.

  Les mer

 • Funn av kvikkleire ved Stoppen idrettspark

  Det er påvist kvikkleire ved Stoppen idrettspark, og som følge av dette er det definert en kvikkleiresone i området Stoppen-Hasselbakken/Lian-Nøste-Høvik. Lier kommune vil invitere til informasjonsmøte om funnene i januar 2023.

  Les mer

 • Snart kan du kommunisere digitalt med helsestasjonen

  Fra 23. januar 2023 kan du kontakte helsestasjonen digitalt gjennom Helsenorge. Du kan sende meldinger, bestille eller avbestille timer og få oversikt over innkallinger.

  Les mer

 • Se opptak av kommunestyremøtet 6. desember

  Her kan du se opptak av kommunestyremøtet 6. desember 2022. I opptaket kan du også gå rett til enkeltsaker du er opptatt av.

  Les mer

 • Husk å lese av vannmåleren!

  Lier kommune ber nå liungene lese av vannforbruket for perioden september-desember 2022. Her ser du hvordan du leser av vannmåleren din.

  Les mer

 • Har du innspill til planen om å fornye Lierbyen?

  Det er planer om flere hundre nye boliger og inkluderende møteplasser i Lierbyen. Nå kan du lese planforslaget og komme med innspill. Vi vil gjerne ha dine synspunkter innen 1. februar 2023.

  Les mer

 • Fordelte en million fra politikernes «pengesekk»

  I forrige møterunde hadde politikerne en ekstra hyggelig oppgave: Fordele nesten en million kroner til lag, foreninger og kommunale virksomheter. Her kan du se hvordan pengene ble fordelt.

  Les mer

 • Nå er det mulig å søke på legater for 2023

  Lier kommune har som vanlig to legater for ungdom under utdanning i definerte fagretninger. Fristen for søknad er 10. januar 2023.

  Les mer

 • Byggesak reduserer sin telefontid og tidspunkt for generell veiledning

  Byggesak reduserer sin telefontid og tidspunkt for generell veiledning fra 5. desember 2022.

  Les mer

 • Si din mening om partienes forslag til handlingsprogram

  Her kan du lese de politiske partienes forslag til handlingsprogram for de neste fire årene. Nå ønsker vi dine innspill til forslagene. Fristen er 8. desember 2022.

  Les mer

 • Velkommen til adventslørdag og julegrantenning

  Lørdag 26. november 2022 blir det julestemning i Lierbyen. På programmet står blant annet julegrantenning og fakkeltog.

  Les mer

 • Kan bestille time til dose 4

  Innbyggere mellom 18-64 år som ønsker oppfriskningsdose (dose 4), kan nå kontakte kommunen for å bestille time.

  Les mer

 • Formannskapsmøte på Lier bygdetun

  Formannskapsmøtet torsdag 24. november er på Lier bygdetun. Møtet starter klokken 18.00 og er åpent for publikum.

  Les mer

 • Fordelte 110.000 kroner på Liers skoler

  Mandag 21. november 2022 møttes elever fra 6. – og 9. trinn til de unges kommunestyre. På sakskartet sto fordeling av til sammen 110.000 kroner til barne- og ungdomsskolene i Lier.

  Les mer

 • Se opptak av kommunestyremøtet 8. november 2022

  Tirsdag 8. november 2022 var det kommunestyremøte. Her kan du se opptak av møtet.

  Les mer

 • Stenger Kjellstadveien for gjennomkjøring

  Onsdag 16. november 2022 klokken 12.30 blir Kjellstadveien stengt for gjennomkjøring. Tiltaket skal evalueres innen august 2023.

  Les mer

 • Overleverte planforslag om Fjordbyen

  Fredag overleverte Eidos eiendomsutvikling forslag til områdereguleringsplan for Fjordbyen Lier-Drammen til Lier kommune. Det viser hvordan Lierstranda kan transformeres til en fjordby med 16.000 innbyggere og 16.000 arbeidsplasser.

  Les mer

 • Går inn i ny kommunalsjefstilling

  Fra 1. desember 2022 går Hanne Stubberud over til den nye stillingen som kommunalsjef for forebyggende tjenester og organisasjonsutvikling. Fra samme dato blir Jill Åse Fredriksen konstituert som kommunalsjef for helse, omsorg og velferd.

  Les mer

 • Håper mange vil bidra til julegaveinnsamling

  For femte år på rad kan du gi en julegave til noen som trenger det.

  Les mer

 • Velkommen til kulturkveld

  Mandag 14. november 2022 utdeles Haugestadstipendet og kulturprisen på Haugestad.

  Les mer

 • Si din mening om helhetlig boligstrategi

  Forslag til ny «Helhetlig boligstrategi 2022-2026» er nå ute på høring. Du kan si din mening om strategien innen 3. november 2022.

  Les mer

 • Er du forberedt på en krisesituasjon?

  Hva gjør du hvis strømmen blir borte, eller dårlig vær gjør at du blir isolert i flere døgn? I uke 44 er det Egenberedskapsuka. Målet med markeringen er at vi tenker gjennom om vi er forberedt på å klare oss selv i ulike kriser.

  Les mer

 • Kan søke om tilskudd til inkludering av barn og unge

  Frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser kan nå søke om tilskudd for å tilby aktiviteter for barn og unge som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Søknadsfristen er 18. november.

  Les mer

 • Gjennomførte vann-øvelse på Nøstehagen

  Tirsdag 18. oktober gjennomførte Lier vei, vann og avløp en øvelse utenfor Nøstehagen bo- og omsorgssenter. Blant annet koblet de en vanntank på ti tusen liter til sykehjemmet.

  Les mer

 • Informasjon om kvikkleirefunn på Kjellstad

  28. oktober skal Lier kommune ha møte med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om funn av kvikkleire på Kjellstad. Grunneiere og beboere i området blir deretter invitert til informasjonsmøte.

  Les mer

 • På søndag er det TV-aksjon igjen

  Søndag 23. oktober er det klart for årets TV-aksjon til inntekt for Leger uten grenser. Du kan bidra ved å melde deg som bøssebærer eller ta godt imot de som kommer med bøsse på døren din.

  Les mer

 • Åpnet ny kunstgressbane på Tranby

  Liers første kunstgressbane uten løst gummigranulat er ferdig. Nå skal den testes før flere baner skal rehabiliteres i 2024.

  Les mer

 • Sykler «jorda rundt» på Fosshagen

  I oktober tråkker boerne på Fosshagen i vei mens de ser på veifilmer og deltar i sykkel-VM for seniorer. Kjellbjørg (84) har syklet både i Hemsedal og Canada, mens Per (80) har syklet i kjente gater i Kristiansund.

  Les mer

 • Haugestadstipendet til Aksel Engebakken Berg

  Trombonist Aksel Engebakken Berg (20) fra Tranby er mottakeren av Haugestadstipendet i år.

  Les mer

 • Her kan du få influensavaksinen

  Influensavaksinen har kommet. Er du over 65 år eller tilhører en risikogruppe, kan du få influensavaksinen hos fastlegen din eller hos seniorsenteret på Tranby eller i Lierbyen.

  Les mer

 • Snart kommer hepatitt C-bussen på besøk

  Mandag 24. oktober kommer hepatitt C-bussen til Lier. Her kan du teste deg gratis hvis du mener du kan være utsatt for smitte. Eventuell behandling er også gratis.

  Les mer

 • Se opptak av kommunestyremøtet

  Fikk du ikke med deg kommunestyremøtet 11. oktober? Du kan se opptak av møtet her.

  Les mer

 • Ønsker frivilligheten velkommen til dialogmøte

  Onsdag 19. oktober inviteres frivilligheten, folkevalgte og kommunalt ansatte til inspirasjons- og dialogmøte på Haugestad.

  Les mer

 • Opplæring i digitale listeforslag til valget 2023

  Neste år er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. For første gang kan listene til lokalvalget opprettes, administreres, signeres og leveres digitalt. 13. oktober tilbyr Lier kommune opplæring i listeforslagsportalen.

  Les mer

 • Markerer Verdensdagen for psykisk helse

  Onsdag 12. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse i Lierbyen. Det blir blant annet foredrag, kulturelle innslag, mat og aktiviteter.

  Les mer

 • Kulturprisen går til Dag Frode Gulsrud

  I år går Lier kommunes kulturpris til Dag Frode Gulsrud fra Sjåstad. Han mottar prisen på bakgrunn av sitt engasjement for Sjåstad samfunnshus og ungdomsklubben på Sjåstad.

  Les mer

 • Si din mening om skolebehovsplanen

  Skolebehovsplanen for Lier kommune 2022-2042 er nå ute på høring, og du kan komme med innspill frem til 28. oktober 2022.

  Les mer

 • Si din mening om forslaget til handlingsprogram

  Nå kan innbyggere, næringslivet, frivilligheten og andre komme med innspill til kommunedirektørens forslag til handlingsprogram for 2023-2026. Send oss dine innspill innen 13. oktober 2022.

  Les mer

 • Har du innspill til kvalitetsplan for barnehager og skoler?

  Kvalitetsplanen for lierbarnehagen og lierskolen 2023-2027 er nå ute på høring. Vi vil gjerne høre din mening. Send oss dine innspill innen 27. oktober 2022.

  Les mer

 • Avtale inngått om innfordring av kommunens krav

  Lier kommune har inngått avtale med Drammen kommune vedrørende innfordring av kommunens krav fra 13. oktober 2022.

  Les mer

 • Her har elevene vært med å lage sin egen skolegård

  Heia skole har nå fått en splitter ny skolegård. Den er det elevene selv som har vært med å utforme.

  Les mer

 • Se forslaget til handlingsprogram 2023-2026

  Torsdag 22. september presenterte kommunedirektøren forslag til handlingsprogram for 2023-2026. Her kan du se opptak av presentasjonen og lese hele forslaget.

  Les mer

 • Se opptak av kommunestyremøtet

  Her kan du se opptak av kommunestyremøtet 20. september 2022.

  Les mer

 • Aktiviteter for barn og unge i høstferien

  I høstferien tilbyr Lier kommune en rekke gratis ferieaktiviteter for unge liunger. Det blir friluftsskole, matcamp, olympiske leker, paintball, LAN-party og mulighet til å prøve seg som sirkusartist - for å nevne noe. Påmeldingsfristen er 20. september.  

  Les mer

 • Nå kan Lier-elever søke seg til Naturskolen

  Naturskolen i Lier er et tilbud til barn og unge som av ulike grunner ikke trives så godt i hverdagen. Én dag i uka drar naturskolen på tur sammen. Søknadsfristen for å være med er 20. september.

  Les mer

 • Bytter navn til psykisk helse og rus

  Det som tidligere var kjent som mangfold og mestring i Lier kommune, heter nå psykisk helse og rus.

  Les mer

 • Verk fra hundre kunstnere til Store Gilhus gård

  Fra 14. september til 9. oktober viser over hundre kunstnere fra inn- og utland fram kunsten sin i Lier.

  Les mer

 • Kan få oppdaterte versjoner av koronavaksinen

  Fra uke 38 kan liunger som skal ta oppfriskningsdose få oppdaterte versjon av Pfizer-vaksinen. Vi venter å motta en oppdatert versjon av Moderna-vaksinen i uke 40. De nye vaksinene er utviklet for å beskytte mot omikronvarianten (BA.1) i tillegg til det opprinnelige koronaviruset.

  Les mer

 • Lier kommune gjør det godt i kommune-NM

  Lier er tiende best i landet i årets kommune-NM. Kommunen scorer som tredje best av alle når det gjelder området næringsliv. 

  Les mer

 • Her er de mest aktive på skoleveien!

  Nok en gang gikk Oddevall skole til topps i Aktiv på skoleveien-kampanjen. Blide elever skinte om kapp med solen da de fikk premien på 5000 kroner av ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

  Les mer

 • Vedrørende melding fra Helsenorge om endret vaksinasjonstime

  Hvis du har mottatt en melding om endret time for koronavaksinering, kan du se bort fra den. Du bes forholde deg til opprinnelig time.

  Les mer

 • Denne ukens politiske møter

  Denne uken er det flere politiske utvalg som skal møtes. Blant sakene som skal behandles er utvidelse av Lierbyen helsestasjon. Oversikt over møtene og sakslister finner du i saken.

  Les mer

 • Eplefestivalen tilbake til normalen i år

  18. september står epler igjen i sentrum når Eplefestivalen arrangeres på Lier bygdetun.

  Les mer

 • Samlet til fjordbyråd

  Onsdag kveld samlet politikerne i formannskapene i Lier og Drammen seg til fjordbyråd. Her fikk de orienteringer om status på sykehuset og fjordbyen, og mulighet for etablering av legevakt og helsehus i nærheten av det nye sykehuset.

  Les mer

 • Nå kan frivillige organisasjoner søke strømstøtte

  På grunn av de ekstraordinære strømprisene kan frivillige lag og organisasjoner søke strømstøtte. Fristen for å søke er 7. september, klokken 13.00.

  Les mer

 • Nytt lokale for koronavaksinering

  Fra og med 6. september 2022 vil vaksinering mot korona skje i 1. etasje ved Fosshagen. Alle innbyggere fra 65 år og oppover skal få tilbud om en 4. dose. Innbyggerne får innkalling via helsenorge.no når det er deres tur.  

  Les mer

 • Duket for matgilde for store og små på Store Gilhus gård

  Fra 13. september til 9. oktober kan du få med deg mange spennende arrangementer – og mye god mat, på festivalen Matveien 2022.

  Les mer

 • Ble minnet med snublestein, ord og sang

  Frieda Schiff ble hentet fra Sylling og sendt til Auschwitz, der hun ble fratatt livet i 1943. Mandag ble hennes minne foreviget i amfiet i Lierbyen.

  Les mer

 • Bibliotekene holder stengt én uke

  Fra torsdag 1. september til torsdag 8. september er kommunens biblioteker stengt.

  Les mer

 • Lierhallen har fått en etterlengtet oppgradering

  Godkjente startpaller er på plass i Lierhallen.

  Les mer

 • Lier på 2. plass i Kommunebarometeret

  Lier gjør det godt i Kommunebarometeret, og kommer på 2. plass blant alle landets kommuner.

  Les mer

 • Møtes for aktivitet og hygge

  Hver ukedag og to kvelder i uken møtes personer med demens for å spise sammen, sosialisere og delta i aktiviteter på dagsenteret ved Fosshagen. Det er for tiden ledige plasser ved dagsenteret.

  Les mer

 • Markerer nedsettelse av minnestein

  Mandag 29. august markeres nedsettelsen av snublestein for Frieda Schiff fra Sylling. Frieda Schiff ble hentet på hjemstedet og sendt til Auschwitz, der hun ble fratatt livet i 1943.

  Les mer

 • Vil du være meddommer eller skjønnsmedlem?

  Hvert 4. år skal Lier kommune velge meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten. Kommunen skal også fremme forslag om skjønnsmedlemmer. Neste valg skjer i 2024, men det kan hende vi trenger å supplere med nye meddommere og skjønnsmedlemmer før den tid. Du kan melde din interesse via skjemaet i saken.

  Les mer

 • Bua flytter midlertidig – holder stengt uke 34

  BUA Lierbyen flytter snart inn i midlertidige lokaler på gamle Lier stasjon. I forbindelse med flyttingen er det ikke mulig å låne utstyr 24., 25. og 26. august.

  Les mer

 • Garsjø og Løken må rehabiliteres - inviterer til møte

  Det er funnet mangler ved dammene Garsjø og Løken og de skal derfor rehabiliteres neste år. Lier kommune inviterer til informasjonsmøte på Eiksetra 22. september.

  Les mer

 • Inviterer til medvirkningsmøte om Fjordbyen

  Onsdag 7. september fra klokken 18.00 – 20.00 inviterer vi lag og foreninger i Lier til informasjons- og medvirkningsmøte om Fjordbyen.

  Les mer

 • Ønsket 13 nye lærlinger velkommen

  Torsdag 18. august var første dag for nye lærlinger i Lier kommune. Kommunen har nå som mål å ha én lærling per 500 innbyggere.

  Les mer

 • Har kartlagt områder med miljøgifter i Drammensfjorden

  Tidligere undersøkelser i fjorden har vist at graden av miljøgifter går ned, men saktere enn håpet. Nå er en av årsakene til dette kartlagt bedre.

  Les mer

 • Nå blir det åpen kafé hver uke

  Fra 20. august er språkkafeen i Lierbyen åpen hver lørdag. Og du - kafeen er åpen for alle. Vi byr på gratis kaffe, te og vafler, og setter frem bøker og lekekasse for barna.

  Les mer

 • Hvem synes du fortjener kulturprisen?

  Nå kan du nominere kandidater til Lier kommunes kulturpris 2022. Fristen går ut 1. september.

  Les mer

 • Vannmåleravlesning for 2. termin 2022

  Nå er det tid for å lese av vannmåleren for perioden mai - august 2022. Fredag 19. august sender vi ut en SMS til innbyggere som har avlesning via mobiltelefonen.  

  Les mer

 • Lierhallen åpner 22. august

  Lierhallen åpner igjen mandag 22. august kl. 17.00.

  Les mer