Koronavaksine

Denne siden blir løpende oppdatert med informasjon om vaksineringen mot covid-19 i Lier kommune.

Gå til

Generell informasjon

I Lier kommune tilbys fjerde vaksinedose fra august/september 2022. Liunger som ønsker denne oppfriskningsdosen får innkalling når det er deres tur. Unntaket er innbyggere med alvorlig svekket immunforsvar som ønsker dose 4. De må selv kontakte Lier kommune for time. Se kapittel under. 

Kontakt oss

Har du spørsmål utover informasjonen på denne siden?

Kontakt oss på e-post vaksine@lier.kommune.no

E-posten er betjent på dagtid på hverdager, men ikke i helg eller på helligdager. 

Du kan også ringe oss på 404 08 423.

Telefonen er betjent mandager, torsdager og fredager mellom 08.30-11.30.

(Det må påberegne noe lang ventetid på telefon. Det vil være mulighet for raskere svar ved å sende en henvendelse på e-post)

NB. Fosshagen Ressurssenter kan ikke kontaktes for spørsmål om koronavaksinering. Henvend deg gjerne til telefonnummer eller e-post som beskrevet over. 

Medisinske spørsmål må rettes til fastlegen din, og kan ikke besvares av oss på e-post eller telefon.

Vaksinasjonslokale

Vaksineringen foregår i 1. etasje ved Fosshagen ressurssenter. (Innerst i kantineområdet)
Adresse: Fossveien 29, 3403 Lier.
Det er egen inngang til vaksinering via en glassdør. Inngangen er markert med «Vaksinasjon- Covid-19».

Hvis du kommer med hjelpemidler, så kan du gjerne benytte hovedinngangen.

Det er parkering skiltet for personer som skal til vaksinering utenfor Fosshagen (Egen grusplass).

Det går også an å benytte grusplassen lengre ned i gaten.

Det er ønskelig at de få parkeringsplassene som står under "Besøksparkering" for Fosshagen ressurssenter, kun brukes til besøkende knyttet til ressurssenter og ikke vaksinering.

For liunger som skal reise til Fosshagen med buss er det mulig å ta Brakars bussruter som har stoppested Lierbyen skole og/eller holdeplass Lier E-verk.

Brakars ruter 61, 62, 66, 71 og 72 stopper på ett av eller begge disse stedene.

Merk at rute 62 på noen tidspunkter kun kjøres når det er skoletid, eller er såkalt bestillingsrute. Bestillingsrute betyr at man blir fraktet i taxi og må bestille transport via telefon 05060 to timer før avgang.

Rute 66 kjøres også kun i skoletiden.  

Vaksinetype

Liungene kan selv velge mellom Pfizer og Moderna. Vi har nå også oppdaterte vaksiner fra Pfizer som gir en bedre immunrespons mot omikron (BA.1). Vi venter å få oppdaterte Moderna-vaksiner i uke 40. Disse nye vaksinene kan kun brukes til oppfriskningsdoser, ikke til grunnvaksinering.

Liungene kan velge hvilken vaksinetype de ønsker.

Er du over 18 år og ønsker Novavax-vaksinen, kan du ta kontakt på vaksine@lier.kommune.no 
E-posten er betjent dagtid på hverdager, men ikke i helg eller på helligdager. 

OBS! Det må ha gått minst 20 uker mellom dose 2 og oppfriskningsdose.

Det anbefales å ta vaksine også etter gjennomgått covid-19. 

Les mer om vaksinasjon etter gjennomgått covid -19 på FHIs nettside
(Se flytskjema for hver aldersgruppe på siden)

Dose 4 for personer med alvorlig svekket immunforsvar 

Folkehelseinstituttet mener flere med alvorlig svekket immunforsvar bør ta en oppfriskningsdose med koronavaksine for å sikre fortsatt god beskyttelse. For denne gruppen blir oppfriskningsdosen dose nummer 4.
Les mer om dose 4 for personer med alvorlig svekket immunforsvar

Tilbudet gjelder også personer i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom som ikke tidligere har fått tilbud om oppfriskningsdose.

Personer i disse gruppene må ta kontakt via e-post vaksine@lier.kommune.no eller telefon 404 08 423 for å bestille time. Telefonen er betjent mandager, torsdager og fredager mellom 08.30-11.30. Det skal foreligge en bekreftelse fra din behandlende lege på din diagnose. 

Dose 4 til de over 75 år

Liunger i denne aldersgruppen får innkalling når det er deres tur.

Lier kommune følger prioriteringsrekkefølge fra Folkehelseinstituttet. Den er som følger:  

1. Sykehjemsbeboere og sårbare personer på 75 år og eldre med hjemmesykepleie

2. Aldersgruppen 80 år og eldre  

3. Aldersgruppen 75-79 år  

NB! Alle over 75 år i Lier skal nå ha fått innkalling til dose 4. Har du likevel ikke fått innkalling? Ta kontakt med oss, så setter vi deg opp på en time. Kontakt oss via e-post vaksine@lier.kommune.no eller telefon 404 08 423 for å bestille time. Telefonen er betjent mandager, torsdager og fredager mellom 08.30-11.30.

Oppfriskningsdosen (dose 4) kan tilbys tidligst fire måneder etter siste vaksinedose.  

Her er føringene fra FHI:  

 • Anbefalingen om ny oppfriskningsdose for nevnte målgrupper gjelder uavhengig av om man nylig har gjennomgått koronainfeksjon.

 • Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være minimum tre måneder, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. 

Dose 4 til de mellom 65-74 år og risikogruppe 18-64 år

Folkehelseinstituttet anbefaler også en fjerde dose for personer mellom 65-74 år og personer mellom 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av korona  

Innkalling til liunger i alderen 65-74 år kommer i slutten av september/starten av oktober.

I og med at vi kun kan kalle inn etter alder og ikke innbyggernes helsetilstand, må liunger mellom 18-64 år som er i risikogruppen ta kontakt med oss for å bestille time.
Kontakt oss via e-post vaksine@lier.kommune.no eller telefon 404 08 423 for å bestille time. Telefonen er betjent mandager, torsdager og fredager mellom 08.30-11.30. Det skal foreligge en bekreftelse fra din behandlende lege på din diagnose. 

Oppfriskningsdosen (dose 4) kan tilbys tidligst fire måneder etter siste vaksinedose.  

Her er føringene fra FHI:  

 • Anbefalingen om ny oppfriskningsdose for nevnte målgrupper gjelder uavhengig av om man nylig har gjennomgått koronainfeksjon.

 • Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være minimum tre måneder, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons.  

Dose 4 for de under 65 år

FHI vil vurdere behov for ny oppfriskningsdose (dose 4) for de under 65 uten underliggende risikotilstander når det foreligger mer informasjon om videre smitteutvikling.   

Vaksinering av ungdom 16-17 år

Det anbefales to doser med 12 ukers intervall for denne gruppen. For de som tidligere har gjennomgått covid-19, anbefales 1 vaksinedose. Beskyttelsen mot alvorlig sykdom er god tre uker etter første dose.

Denne gruppen kan velge mellom Moderna og Pfizer. Personer i denne gruppen kan ta kontakt på e-post vaksine@lier.kommune.no eller telefon 404 08 423 for å bestille time. Telefonen er betjent mandager, torsdager og fredager fra 08.30 - 11.30.

Vaksinering av barn og unge

Barn mellom 12-15 år

Foreldre og foresatte kan velge om deres barn mellom 12-15 år skal få dose 2. 

Folkehelseinstituttet (FHI) presiserer at ikke er en tydelig anbefaling om 2. dose til barn mellom 12 og 15 år. Barnet er godt beskyttet etter en dose. Den enkelte familie må selv vurdere nytten ved vaksinen ut fra egen situasjon. Kommunen skal sørge for at tilbudet er tilgjengelig og at den enkelte får tilgang til informasjon.

FHI har i et skriv til kommunene påpekt at 2. dose anbefales til barn med kroniske sykdommer, familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse, barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon.  

Dersom barnet har hatt korona regnes dette som en dose.

Barna i denne aldergruppen får Pfizer-vaksinen.

Foresatte til barn som fyller 12 år i 2022, og som derfor ennå ikke har fått dose 1, kan ta kontakt med oss på vaksine@lier.kommune.no (e-posten er ikke bemannet i helger eller på helligdager) for å bestille time. 

Vi ber foresatte vente til barnet har fylt 12 år før de tar kontakt.

For barn under 16 år må begge foresatte samtykke til vaksinering. Foresatte skal da bruke samtykkeskjemaet for foresatte utarbeidet av FHI (.pdf)

Vi ber foreldre og foresatte om å ha med ferdig utfylt samtykkeskjema. Foresatt må ha med nytt samtykkeskjema for d ose 2 til 12-15-åringer selv om de leverte dette til dose 1. 

Barn mellom 5-11 år

Foreldre og foresatte til barn mellom 5 og 11 år har mulighet til å vaksinere sine barn mot korona. 

Foresatte til barn i denne aldersgruppen kan ta kontakt med oss på vaksine@lier.kommune.no (e-posten er ikke bemannet i helger eller på helligdager).

NB! Barna i denne aldersgruppen får egne barnedoser av Pfizer-vaksinen. Barnets alder må derfor presiseres når dere tar kontakt for timebestilling.  

Folkehelseinstituttet (FHI) presiserer at ikke er en tydelig anbefaling om vaksinasjon for barn mellom 5-11 år. Den enkelte familie må selv vurdere nytten ved vaksinen ut fra egen situasjon. Kommunen skal sørge for at tilbudet er tilgjengelig og at den enkelte får tilgang til informasjon.

FHI har i et skriv til kommunene påpekt at det er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse, barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon.  

1 dose vurderes å gi best nytte-ulempebalanse for barn mellom 5-11 år, men det er mulig å gi dose 2 etter 8-12 uker der foresatte ønsker dette.  

Dersom barna har hatt korona, regnes dette som en dose.

For barn under 16 år må begge foresatte samtykke til vaksinering. Foresatte skal da bruke samtykkeskjemaet for foresatte utarbeidet av FHI

Vi ber foreldre og foresatte om å ha med ferdig utfylt samtykkeskjema.

Spørsmål og svar om koronavaksinen

Hva koster det å ta vaksine?

Vaksineringen er gratis.

Hvilke vaksiner brukes i Lier?

Lier vaksinerer vi primært med Pfizer/BioNTech og Moderna.

Er du over 18 år og ønsker Novavax-vaksinen, kan du ta kontakt på vaksine@lier.kommune.no 
E-posten er betjent hverdager, men ikke i helg eller på helligdager. 

Må jeg ta vaksinen?

Det er frivillig å vaksinere seg. 

Bør jeg vaksinere meg selv om jeg har hatt korona?

Ja. Det å ha gjennomgått koronasykdom regnes i Norge som en vaksinedose. Ordinær grunnvaksinering består av en av følgende varianter:

 • To vaksinedoser
 • En vaksinedose og bekreftet gjennomgått Covid-19 mer enn 3 uker etter vaksinen
 • Bekreftet gjennomgått Covid-19 og en vaksinedose mer enn tre uker etter sykdommen (anbefalt 3 mnd. intervall)
 • Tre vaksinedoser hos personer med alvorlig svekket immunforsvar
 • En dose Janssen-vaksine og en dose mRNA-vaksine (Pfizer eller Moderna) etter 8-12 uker.

Vi vet ikke hvor lenge beskyttelsen av det å ha gjennomgått covid-19 varer. Det anbefales at alle personer fra 16 år og eldre fullfører grunnvaksinasjon.

Les mer om vaksinasjon etter gjennomgått covid -19 på FHIs nettside
(Se flytskjema for hver aldersgruppe på siden)

Hva trenger jeg for å få gyldig koronasertifikat?

Du finner informasjon om koronasertifikat på FHIs nettsider

Må jeg informere kommunen om at jeg har underliggende sykdommer? 

Nei, kommunen skal motta lister på dette fra fastlegene - også for de som har fastlege i andre kommuner.  

Hvem kontakter jeg hvis jeg trenger hjelp til å komme meg til vaksinestedet?

I utgangspunktet er du selv ansvarlig for å komme deg til vaksinasjonsstedet. Hvis du har TT-kort, kan du bruke dette til å reise til og fra vaksinasjonsstedet. 

Du kan ha med deg ledsager inn på vaksinasjonen. Våre medarbeidere er behjelpelige, og du kan få låne rullator og rullestol.    

Hva gjør jeg hvis jeg trenger hjelp av døvetolk under vaksineringen?

Send en e-post til vaksine@lier.kommune.no når du har mottatt innkalling til vaksinering. Husk at du ikke skal oppgi personsensitiv informasjon i e-posten. E-posten er ikke bemannet i helger eller på helligdager. 

Er vaksinen trygg?

Koronavaksinene er testet under samme forutsetninger og under samme krav som andre vaksiner og legemidler. Gjennom flere testfaser har vaksinene oppfylt kravene som settes til effekt og sikkerhet.

En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som langt større enn risikoen. Målet er alltid at befolkningen skal få den vaksinebeskyttelsen de trenger, uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger.

Kan jeg få bivirkninger av vaksinen?

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Forventede bivirkninger på koronavaksinene:

 • Nesten samtlige opplever lokalreaksjon med smerter og rødhet på stikkstedet.

 • Over halvparten kan forvente å få hodepine.

 • Det er vanlig å få sykdomsfølelse med feber og vondt i kroppen.

Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd.

Les om bivirkninger for de ulike vaksinetypene hos Folkehelseinstituttet

Kan jeg velge vaksinetype selv? 

Ja, men men merk at vi ikke alltid har de to vaksinetypene tilgjengelig samtidig på alle vaksinasjonsdager. Sjekk med kommunen på vaksine@lier.kommune.no hvilken vaksinetype vi har på ønsket vaksinasjonsdag. E-posten er ikke bemannet i helger eller på helligdager. 

Du kan bestille time på helsenorge.no

Hvordan fungerer de ulike vaksinene? 

Slik virker mRNA-vaksinene (Pfizer og Moderna)

Slik virker Nuvaxovid-vaksinen (Novavax) 

Er det noe jeg skal passe på før jeg møter til vaksinasjon? 

Gi beskjed så raskt som mulig til vaksinasjonsstedet hvis noen av punktene under gjelder deg. Vaksinasjonen vil da bli utsatt. Du skal ikke møte opp til din vaksinasjonstime dersom du: 

 • Feber over 38 grader eller andre tegn på infeksjonssykdommer. 
 • Er du forkjølet uten feber, kan du komme. Men ha på deg munnbind.
 • Har korona og er i anbefalt isolasjon.
 • Venter på svar på koronatest.
 • Har blitt vaksinert med en annen vaksine de siste 7 dagene.
 • Det er anbefalt å vente med vaksine til 3 måneder etter gjennomgått sykdom.
Hva skjer under selve vaksinasjonen? 

Før vaksinasjon vil du bli spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere om det dersom du er gravid, har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer.  

Vaksinasjonen vil så bli satt med sprøyte i overarmen. Etter vaksinen er satt vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minimum 20 minutter, slik at du kan bli fulgt opp dersom du skulle få noen form for reaksjoner.

Alle som vaksinerer har opplæring og nødvendige medisiner tilgjengelig for å takle en eventuell allergisk reaksjon.

Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen, bør du kontakte lege eller annet helsesepersonell for vurdering og råd. Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine. Du kan også selv sende inn melding via melde.no

Hvor finner jeg mitt koronasertifikat?

Det finner du ved å logge deg inn på helsenorge.no

Kan jeg få koronasertifikat på papir?

Lier kommune kan utstede skriftlig dokumentasjon på vaksine tatt i Lier, men vi kan dessverre ikke utstede koronasertifikat. Dersom du trenger koronasertifikat på papir, må du ta kontakt med Helsenorge på telefon 23 32 70 00 eller ved å sende inn skjema til Helfo.

For mer informasjon, se helsenorge.no/koronasertifikat

Jeg er ikke i risikogruppen, hvorfor burde jeg vaksinere meg?

Fordelen med at så mange som mulig vaksinerer seg er at vi som samfunn klarer å stå bedre imot viruset. Høyere andel vaksinerte i befolkningen gir bedre beskyttelse for de sårbare.

Dersom du vaksinerer deg, kan du unngå at du uønsket eller uten å vite om det kan overføre smitte til andre.

Kan jeg ta vaksinen dersom jeg er gravid?

Les om råd til gravide på FHIs nettside

Kan jeg ta vaksinen dersom jeg ammer?

Les om råd til ammende på FHIs nettside

Må jeg overholde smittevernreglene etter at jeg er vaksinert?

Ja. Det er viktig å fortsatt følge gjeldende smittevernråd.

Informasjon fra nasjonale helsemyndigheter

Nasjonale helsemyndigheter oppdaterer forløpende informasjonen om vaksinen. Følg med på:

Information in other languages

Engelsk

How do I get the vaccine?

The Municipality of Lier uses the national online health portal, helsenorge.no, to offer our inhabitants the COVID-19 vaccine. There is no need to put your name on a waiting list. You will be contacted when your turn comes.

How will I be contacted via helsenorge.no?

 • You will be invited to take the vaccine if you are registered as living in Lier, as recorded in the Norwegian Population Register. You will probably not be scheduled to take the vaccine at the at the same time as the other members of your household.
 • You will be notified by SMS or e-mail, asking you to log in to helsenorge.no using an electronic ID/BankID. Electronic ID is available here.
 • The notice will include a hyperlink that directs you to a page to confirm you appointment. It is also possible to reply, stating you do want the vaccine or that the date/time are not possible for you. If the date/time of the appointment is not possible, you will be notified of a new possibility later. You may not select the date/time yourself.

Log in to helsenorge.no using an electronic ID.

Will I receive an e-mail or SMS notifying me of the appointment?

 • That depends on how you chose to be notified by helsenorge.no.
 • You can select the manner of notification (SMS, e-mail or both) online, and ask to be told what the notification is about.
 • Log in to helsenorge.no and go to Contact Information to select the manner(s) of notification.

What do I do if I do not have a BankID, or I am unable to use helsenorge.no?

 • If you do not confirm your appointment via helsenorge.no, we will automatically send you an SMS which you can reply to.
 • If we do not receive a reply via SMS, we will try to phone you twice – the second time the day after the first attempt.
 • If we still fail to get in touch with you, we will send you a letter by conventional mail and then try to contact you again.

We encourage everyone to use helsenorge.no and electronic ID. Electronic ID can be ordered online here.

What do I do if I do not have a residential address in Lier, or if I do not live permanently in Lier?

If you live in Lier but are registered elsewhere in the Population Register, or if you live in another Norwegian municipality, you can be vaccinated there. Persons who reside temporarily in Norway, such as seasonal workers, will also be offered the vaccine. More information on how this is done will be made available when the vaccination are available.

Polsk

Jak otrzymać szczepionkę?

Gmina Lier skorzysta z usługi helsenorge.no, aby zaoferować Ci szczepionkę przeciwko COVID-19. Nie musisz więc zapisywać się na listę oczekujących. Skontaktujemy się z Tobą, gdy nadejdzie Twoja kolej.

Jak otrzymam wezwanie od helsenorge.no?

 • Jeśli masz adres zameldowania w Lier, otrzymasz wezwanie, gdy nadejdzie Twoja kolej na zaoferowanie szczepionki. Nie ma pewności, że otrzymasz termin w tym samym czasie, co inni domownicy.
 • Wezwanie możesz znaleźć logując się na stronie internetowej Helsenorge za pomocą identyfikatora elektronicznego lub bankowego. W ten sposób otrzymasz elektroniczny identyfikator.
 • W wezwaniu znajduje się link, który można kliknąć, aby potwierdzić datę i godzinę. Będzie można również odpowiedzieć, że nie chcesz się szczepić lub że nie odpowiada Ci termin. Jeśli termin nie jest odpowiedni, otrzymasz ponownie wezwanie później. Nie możesz samodzielnie wybrać terminu.

Zaloguj się na stronie internetowej Helsenorge za pomocą elektronicznego identyfikatora.

Czy otrzymam powiadomienie o nadejściu wezwania przez e-mail lub SMS?

 • Zależy to od tego, który sposób otrzymywania powiadomień ze strony helsenorge.no wcześniej wybrano.
 • Na stronie helsenorge.no możesz wybrać, czy chcesz otrzymywać powiadomienia przez SMS, e-mail, czy jednym i drugim sposobem, a także to, o czym chcesz otrzymywać powiadomienia.
 • Zaloguj się na stronie helsenorge.no i przejdź do swoich informacji kontaktowych, aby wybrać, w jaki sposób chcesz otrzymywać powiadomienia.

Co mam zrobić, jeśli nie mam identyfikatora bankowego lub nie potrafię korzystać ze strony helsenorge.no?

 • Jeśli nie potwierdzisz swojego terminu na stronie helsenorge.no, automatycznie wyślemy Ci wiadomość SMS, na którą możesz odpowiedzieć.
 • Jeśli nie otrzymamy odpowiedzi na SMS, dwukrotnie spróbujemy zadzwonić – dwa dni z rzędu.
 • Jeśli nadal nie uda nam się z Tobą skontaktować, wyślemy Ci list pocztą, a następnie jeszcze raz spróbujemy się z Tobą skontaktować.

Zachęcamy, by jak najwięcej osób korzystało ze strony helsenorge.no i elektronicznego identyfikatora. Jak uzyskać elektroniczny identyfikator?

Co mam zrobić, jeśli nie mam adresu w Lier lub nie mieszkam na stałe w Lier?

Jeśli mieszkasz w Lier, ale masz zarejestrowany adres zameldowania w innej norweskiej gminie, to szczepionka zostanie Ci zaoferowana w tamtym miejscu. Szczepionka zostanie zaoferowana osobom przebywającym czasowo w Norwegii jako pracownicy sezonowi. Więcej informacji o tym, jak to będzie się odbywać, pojawi się, gdy zbliżać się będzie termin.

Litauisk

Gairės lietuvių kalba: kaip bus skiepijama?

Lierio savivaldybė nusprendė naudotis helsenorge.no jums siūlydama vakciną nuo Covid-19. Jums nereikia registruotis laukiančiųjų sąraše – su jumis bus susisiekta, kai ateis jūsų eilė.

Kaip su manimi bus susiekta per helsenorge.no?

 • Jeigu esate registruotas Lierio savivaldybėje, su jumis bus susisiekta, kai ateis laikas jums pasiūlyti vakciną. Gali būti, kad jums nebus paskirtas toks pats laikas kaip kitiems jūsų namų ūkio nariams.
 • Kvietimą rasite prisijungęs prie „Helsenorge“ svetainės su elektronine tapatybės nustatymo priemone / banko ID. Naudojamos šios elektroninės tapatybės nustatymo priemonės.
 • Kvietime bus nuoroda, kurią reikės paspausti, kad patvirtintumėte laiką. Taip pat bus suteikta galimybė atsakyti, kad nepageidaujate skiepytis arba kad jums netinka paskirtas laikas. Jeigu jums netinka paskirtas laikas, gausite naują kvietimą vėliau. Nėra galimybės pasirinkti laiko pačiam.

Prisijunkite prie Helsenorge interneto svetainės su elektroninėmis tapatybės nustatymo priemonėmis.

Ar man bus pranešta el. laišku arba trumpąja žinute apie gautą kvietimą?

 • Viskas priklauso nuo to, kaip esate pasirinkęs būti informuotas apie naują helsenorge.no pateiktą informaciją.
 • Svetainėje helsenorge.no galite pasirinkti, ar norite būti informuotas el. laišku, trumpąja žinute, ar ir vienu, ir kitu būdu, bei apie ką norite būti informuotas.
 • Prisijunkite prie helsenorge.no ir savo kontaktinės informacijos skiltyje pasirinkite, kaip norite būti informuotas.

Ką daryti, jeigu neturiu banko ID ar negaliu naudotis helsenorge.no?

 • Jeigu negalite patvirtinti jums paskirto laiko svetainėje helsenorge.no, mes jums automatiškai išsiųsime trumpąją žinutę, į kurią galėsite atsakyti.
 • Jeigu nesulauksime atsakymo į trumpąją žinutę, skambinsim jums du kartus dvi dienas iš eilės.
 • Jeigu mums vis tiek nepavyks su jumis susisiekti, išsiųsime jums laišką paštu, o tuomet pabandysime dar kartą susisiekti.

Raginame kuo daugiau žmonių naudotis svetaine helsenorge.no ir elektroninėmis tapatybės nustatymo priemonėmis. Naudojamos šios elektroninės tapatybės nustatymo priemonės.

Ką daryti, jeigu nesu registruotas Lierio savivaldybėje, nors čia gyvenu nuolat?

Jeigu gyvenate Lieryje, nors oficialiai esate registruotas kitoje Norvegijos savivaldybėje, jums bus pasiūlyta skiepytis kitoje savivaldybėje. Asmenims, kurie laikinai gyvena Norvegijoje, pavyzdžiui, sezoniniams darbuotojams, bus pasiūlyta skiepytis. Daugiau informacijos apie tai, kaip bus vykdoma vakcinacija, bus pateikta artėjant jos laikui.

Arabisk

إرشادات باللغة العربية: كيف تحصل على اللقاح؟

ستقوم بلدية "لير" باستخدام خدمة helsenorge.no لتقدم لك عرضا لأخد اللقاح ضد كوفيد-19 ولهذا فأنت لا تحتاج لوضع نفسك على لائحة الانتظار وسيتم الاتصال بك عندما يحين دورك.

كيف سأحصل على دعوة الحضور من helsenorge.no

 • إذا كان محل إقامتك مسجل في "لير"، فستصل إليك دعوة الحضور عندما يحين دورك لتلقي عرضا بأخذ اللقاح. وليس من الضرورة أن تحصل على موعد في نفس الوقت مع الأشخاص الآخرين الذين تعيش معهم في نفس المنزل.
 • تجد دعوة الحضور عن طريق الدخول على الموقع الرسمي لصحة النرويج باستخدام الهوية الالكترونية elektronisk ID/ الهوية البنكية الالكترونية Bank-ID. للحصول على هوية الكترونية.
 • تجد في دعوة الحضور رابطا يمكنك الضغط عليه لتأكيد الموعد. ويمكنك على الرابط أيضا أن تسجل عدم رغبتك في أخد اللقاح أو أن الموعد لا يناسبك. إذا كان الموعد لا يناسبك، فسيتم استدعاؤك في توقيت لاحق. لا يمكنك تحديد الموعد بنفسك.

سجل الدخول على موقع صحة النرويج باستخدام الهوية الاليكترونية

هل سيتم إخطاري عبر البريد الالكتروني أو من خلال رسالة نصية قصيرة عندما تصل دعوة الحضور؟

يعتمد ذلك على الطريقة التي اخترتها حول كيفية إخطارك بالرسائل من خدمة helsenorge.no. يمكنك على موقع helsenorge.no الاختيار بين الاخطار عن طريق الرسائل النصية القصيرة أو البريد الالكتروني أو كليهما وكذلك تحديد ما الذي سيتم إخطارك به. قم بتسجيل الدخول على helsenorge.no ثم اختر معلومات الاتصال الخاصة بك لاختيار الطريقة التي تود أن يتم إخطارك بها.

ماذا أفعل إذا لم يكن لدي هوية بنكية للخدمات الالكترونية أو إذا كنت غير قادر على استخدام خدمة helsenorge.no؟

Somali

Hab raaca Soomaali: Sidee lo helaa tallaalka?

Degmada Lier ayaa adeegsan doonta adeega helsenorge.no, si ay ku siiso tallaal ka dhan ah covid-19. Markas uma baahnid inaad gasho liis sugitaan ah. Waa laguula soo xidhiidhi doona markay tahay markaada ama balaantada.

Sidee helsenorge.no iigu sheegaysa marki aan tallaalka helo?

Haddii aad leedahay adrees degmada lier, waxaad heli doonta warbixin marki ay tahay waqtigaaga in lagu siiyo tallaal. Lama hubo inaad isku waqti helaysan tallaalka adi iyo inta kale oo qoyskaaga.

Warbixinta ku sabsan waqtiga tallaalkada waxa ka heli karta helsenorge.no, boggas gal ado isticmaalaysid aqonsigaaga bankiga oo elektroniga ah. Inta ka heli karta aqonsiga elektrooniga ah.

Marka gashid oo balanta heshid, waxa arkaysa qeyb aad aqbali kartid balanta tallaalka. Waxa kale oo suurtagal ah inaad diido talaalka ama waqtiga balanta iska bedesho. Haddi aad awoodin inaad waqtiga tallaalka qaadato mar kale ayaa balan heli doonta. Balse adiga ma dooraan kartid waqtiga kugo haboon.

Ku gal bogga Helsenorge, aqoonsi elektiroonig ah.

Miyaa la i ogeysiin doona emayl ama SMS markii aan balan helo=

 • Waxaay ku xiraantahay sida aad adigu dooratay in lagugu wargaliyo fariimaha ka socdo helsenorge.no.
 • Bogga helsenorge.no waad dooran kartaa inaad rabto in lagugu wargeliyo SMS, emayl ama labadaba, iyo sido kale wax yaabaha aad rabtid in lagula socodsiinayo.
 • Gal helsenorge.no oo tag mesha ku qorantahay macluumadkaaga xiriika si aad u doorato sida aad rabto in lagula so xarriiro.

Maxaan sameeya haddi aanan haysan aqoonsi bangi, ama aan awoodin inaan isticmaalo helsenorge.no

 • Haddi aadan aqbalin balantaada kugo so dhacdo helsenorge.no. waxaa laguso diraaya sms aad ugo jawaabi karto inaad balaanta rabto.
 • Haddi aan ka helin jawaab sms, waxaan isku deyaaynaa inaan ku soo wacno labo jeer. labo maalmood oo isku xigta.
 • Haddi aan weli ku heli wayno, waxaan kuu so diri doona warqad boosta. Markas ka dibna waxaan isku deeyayna inaan mar kale kula soo xiriirno.

Waxaan ku dhiirigelinaynaa inta ugo badan haddi aay suurtagal tahay inaay isticmaalaan helsenorge.no iyo aqoonsiga elektrooniga ah. waa tan sida loo sameeysto aqoonsiga elektrooniga ah.

Maxaan sameeyaa haddi aanan adrees ku lahayn Lier ama aan si joogto ah ugu noolayn Lier?

Haddi aad ku nooshahay Lier, laakin aad adrees ku leedahay degmo kale oo Norway ah, waxa tallaalka ke helaysa degmadas. Dadka si ku meel gaar ah u joogi doona Norway, oo ah shaqaale xilliyeed, waxa la siin doona tallaal. Macluumad dheeri ah oo ku saabsan sida tani u dhici doonto ayaa la helaya markay soo dhowaato tallaalka.

Other useful links:

 

Sist oppdatert: 30. september 2022

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?