Koronavaksine

Denne siden blir løpende oppdatert med informasjon om vaksineringen mot covid-19 i Lier kommune.

Gå til

I Lier trenger du ikke å sette deg på venteliste for koronavaksine. Det har vi laget en liten informasjonsfilm om her:

Hvem får tilbud om vaksine når?

Lier kommune følger FHIs prioriteringsliste:

1. Beboere i sykehjem 

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år

4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18-64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i denne listen over risikogrupper)  

5. Personer med underliggende sykdommer/tilstander i alder 55-64 år 

6. Personer med underliggende sykdommer/tilstander i alder 45-54 år 

7. Personer med underliggende sykdommer/tilstander i alder 18-44 år

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

10. Alder 18-24 år og 40-44 år

11. Alder 25-39 år

Folkehelseinstituttet anser at aldersinndelingen følger alderskohortene per år. Det vil si at personer som er født i samme år tilbys vaksine samtidig. Nedre aldersgrense for koronavaksinasjonsprogrammet er fra fylte 18 år, det vil si at vaksine ikke skal tilbys før fylte 18 år. Unntaket er ungdom 16-17 år med høy risiko for alvorlig sykdom.

Det er fastlegene som melder inn til kommunen hvilken av de prioriterte risikogruppene deres pasienter tilhører. Fastlegen kan også ettermelde innbyggere til kommunen via elektronisk melding. 

NB! Foreløpig har vi ikke informajon om prioritering av personer uten underliggende sykdom i alderen 18-44 år eller yngre. Ifølge FHI kan det bli aktuelt å anbefale vaksinen til en større del av befolkningen når vi vet mer om vaksinene som godkjennes og hvordan pandemien utvikler seg. 

Lier kommune har ikke myndighet til å endre prioriteringen til FHI. Tilgangen på vaksiner og føringene fra helsemyndighetene avgjør når du vil få tilbud om vaksinering.

 

Fremdrift i Lier

Denne siden oppdateres hver fredag ettermiddag etter endt vaksinasjonsuke.

Status i Lier per 23. juli 2021

 • Per 30. juli 2021 er det satt 23 665 vaksinedoser i Lier.

 • I uke 31 blir det satt 376 doser. 

 • NB! Nå foregår all vaksinering i nytt vaksinelokale i Terminalen 16 på Lierstranda
    

Alle innbyggere over 18 år skal nå ha fått tilbud om vaksine. Vi vaksinerer nå etterslep på dose 1 fra alle gruppene og noen få dose 2. Har du ikke mottatt innkalling til første dose? Send en e-post til vaksine@lier.kommune.no. Dette gjelder alle innbyggere med opphold over tre måneder, inkludert personer med D-nummer. 

Helsemyndighetene åpner nå opp for å korte ned intervallet mellom dose 1 og dose 2. I Lier vil dette bli tatt opp til vurdering i uke 32 og vi vil komme tilbake med mer informasjon om vedtak samt hvordan eventuelle endringer av timer skal skje.

Det er i utgangspunktet ikke mulig å fremskynde eller utsette dato for dose 2. Den dagen innbyggeren er satt opp for å få dose 2, er den dagen vi har vaksine av akkurat den typen innbyggeren skal ha. Intervallene for når dose 2 av henholdsvis Pfizer/BioNTech-vaksinen og Moderne-vaksinen skal settes, er lagt etter føringer fra Folkehelseinstituttet. Vaksinene til Lier kommune leveres i henhold til dette.

Det vil selvsagt være noen få unntak med sykdom eller andre forhold som gjør at man er forhindret fra å komme til avtalen om dose 2. Da må dette håndteres spesielt for den enkelte innbygger. Send i så fall en e-post til vaksine@lier.kommune.no
NB! Husk at du ikke skal oppgi personsensitiv informasjon i e-posten.

Det er viktig at liungene svarer på innkallingen i helsenorge.no innen 48 timer. Dersom du ikke svarer, blir timen gitt til andre for å sikre at listene fylles. I så fall får du ny time tidligst etter 14 dager. 

Dersom du takker nei til timen, får du tilbud om ny time tidligst etter 14 dager - uavhengig av hvilken prioriteringsgruppe du tilhører.

- Det er også viktig at man møter til den timen man har takket ja til. Vi får ujevne leveranser av vaksiner, og vi vet derfor ikke når vi kan tilby deg ny time, påpeker Heidi Kristin Ringstad.

De som er i de medisinske prioriteringsgruppene er meldt inn til kommunen av fastlegen.

- Sjekk derfor med din fastlege dersom du er usikker på hvilken gruppe du tilhører, sier Heidi Kristin Ringstad.  

I Lier bruker vi vaksinene fra Moderna og Pfizer/BioNTech. Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som avgjør hvor mange vaksiner som kommer til Lier ukentlig, og dermed hvor mange liunger som får innkalling til vaksinering.

Les mer om vaksineringen under "Spørsmål og svar om koronavaksinen" lenger ned på siden. 

 

Hvordan får jeg innkalling til vaksinering?

Lier kommune bruker tjenesten helsenorge.no for å gi deg tilbud om koronavaksine. Du blir kontaktet når det blir din tur, og du trenger ikke å sette deg på venteliste

Hvordan får jeg innkalling fra helsenorge.no?
Hvordan får jeg varsel på e-post eller SMS når innkallingen kommer?
 • Det kommer an på hvordan du selv har valgt å bli varslet om meldinger fra helsenorge.no.
 • På helsenorge.no kan du velge om du vil varsles på SMS, e-post eller begge deler, samt hva du skal varsles om.
 • Logg inn på helsenorge.no og gå til din kontaktinformasjon for å velge hvordan du vil varsles.
Hva gjør jeg hvis jeg ikke har BankID, eller ikke klarer å bruke helsenorge.no?
 • Hvis du ikke bekrefter timen din inne på helsenorge.no, vil vi automatisk sende deg en SMS som du kan svare på.
 • Hvis vi ikke får svar på SMS, forsøker vi å ringe deg. Får vi ikke tak i deg settes du på ventelisten inntil videre. Du vil fortsatt få tilbud om vaksine, men på et senere tidspunkt.
 • Vi vil deretter sende deg et brev i posten og forsøke å ta kontakt igjen.

Vi oppfordrer så mange som mulig til å bruke helsenorge.no og elektronisk ID. Slik går du fram for å skaffe deg elektronisk ID

Sjekk at du er oppført med korrekt mobilnummer og e-postadresse i kontakt- og reservasjonsregisteret, slik at du får informasjon fra stat og kommune.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke har adresse i Lier eller bor permanent i Lier?
 • Bor du i Lier, men har folkeregistrert adresse i annen norsk kommune, får du tilbud om vaksinen der.
 • Personer som midlertidig oppholder seg i Norge, som sesongarbeidere, vil få tilbud om vaksine. Mer informasjon om hvordan dette skal foregå kommer når det nærmer seg.
Hva skal jeg gjøre hvis jeg har verge?

Hvis du har en totalverge, vil vergen din kunne representere deg på helsenorge.no.

Hvor vil vaksineringen foregå?

Fra og med 11. juni 2021 foregår all vaksinering i nytt vaksinesenter i Terminalen 16, 3414 Lierstranda 

Praktisk informasjon om vaksinasjonsdagen

Det er parkering utenfor vaksinasjonslokalet. Følg skilting. Medarbeidere fra kommunen er til stede på parkeringsplassen og kan hjelpe deg på veien inn i hallen.
Her er litt praktisk informasjon til deg som skal vaksineres:

 • Du kan ha med deg ledsager. Ledsagere må registrere seg ved inngangen grunnet smittesporing. 

 • Du må ha på munnbind under vaksineringen. Ha gjerne på munnbind når du kommer. 

 • Du må vise legitimasjon ved registrering: Pass, førerkort, bankkort med bilde eller nasjonalt ID-kort.

 • Stikket settes i overarmen. Ha på klær som gjør det lett å komme til. 

 • Etter vaksineringen må du sitte i 20 minutter til observasjon før du kan forlate lokalet. 

 • Vaksinen er gratis.  

 • Du må ikke komme hvis du har symptomer på korona. 

 • Vi legger til rette for døvetolk i forbindelse med vaksineringen. Send oss en e-post på vaksine@lier.kommune.no når du har fått tildelt time, så bestiller vi tolk. NB! Ikke oppgi personsensitiv informasjon når du henvender deg via denne e-postadressen.

 • Vi har rullestol og rullator tilgjengelig i vaksinelokalet.
 • Er du i karantene når du skal vaksineres, eller har hatt covid-19 de siste tre månedene, skal du ikke ta vaksine. Du må takke nei til timen du får innkalling til. Du vil da få tilbud om ny time. 

Bivirkninger

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Forventede bivirkninger på koronavaksinene:

 • Nesten samtlige opplever lokalreaksjon med smerter og rødhet på stikkstedet.

 • Over halvparten kan forvente å få hodepine.

 • Det er vanlig å få sykdomsfølelse med feber og vondt i kroppen.

Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd.

Les om bivirkninger for de ulike vaksinetypene hos Folkehelseinstituttet

Spørsmål og svar om koronavaksinen

Hvordan blir jeg kalt inn til vaksinering?

Lier kommune bruker tjenesten helsenorge.no for å gi deg tilbud om vaksine mot korona. Da trenger du ikke å sette deg på venteliste. Du blir kontaktet når det blir din tur.

 • Har du folkeregistrert adresse i Lier får du en innkalling når det er din tur til å få tilbud om vaksine. Det er ikke sikkert at du får time samtidig som andre i husstanden din.

 • Innkallingen finner du ved å logge inn med elektronisk ID/Bank-ID fra Helsenorge sine nettsider.
  Slik skaffer du deg elektronisk ID

 • I innkallingen er det en lenke som du kan trykke på for å bekrefte timen. Det vil også være mulig å svare at man ikke ønsker å vaksineres eller at tidspunktet ikke passer. Passer ikke tidspunktet vil du bli innkalt på nytt senere. Du kan ikke velge tidspunkt selv.
Hva koster det å ta vaksine?

Vaksineringen er gratis.

Hvilke vaksiner brukes i Lier?

Lier vaksinerer vi med Pfizer/BioNTech og Moderna.

Må jeg ta vaksinen?

Det er frivillig å vaksinere seg. 

Hvem får tilbud om vaksinering og når?

Lier kommune følger FHIs prioriteringsliste:

1. Beboere i sykehjem 

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år

4. Alder 65-74 år, og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

10. Alder 18-24 år og 40-44 år

11. Alder 25-39 år

Inntil 20 prosent av tilgjengelige vaksiner i kommunene kan gis til utvalgte grupper av helsepersonell i primærhelsetjenesten. Disse vaksineres parallelt med de ulike prioriteringskategoriene av risikogrupper.  

Tidspunktet for når de ulike prioriteringsgruppene får tilbud om vaksine avhenger av antall doser Lier kommune får.  

Hvilken aldersgruppe tilhører jeg?

Dersom en prioriteringsgruppe for eksempel er alder 45-54 år, blir alle som fyller 45-54 år i løpet av 2021 kalt inn. Vi startet alltid med å kalle inn de eldste i hver gruppe først. Det vil si at vi i dette tilfellet starter med 54-åringene som er født tidligst på året, og kaller deretter inn fortløpende i synkende alder. Husk at vi så langt ikke har fått nok vaksiner til å tilby alle i en gruppe vaksine den sammen uken.

Hvor langt er intervallet mellom dose 1 og dose 2?

FHI har endret intervallene mellom dose 1 og dose 2 flere ganger. Dette henger sammen med antall vaksinedoer som Norge mottar. 14. juni 2021 ble det kjent at Norge mottar langt færre doser enn først antatt i juli, august og september. FHI anbefaler derfor å gå tilbake til 12 ukers intervall mellom første og andre vaksinedose. Dette kan endres igjen, og du må derfor forholde deg til beskjeden du får om dose 2 når du mottar første dose.

Kan jeg fremskynde eller utsette timen jeg har fått for dose 2?

Nei, i utgangspunktet ikke. Den dagen innbyggeren er satt opp for å få dose 2, er den dagen vi har vaksine av akkurat den typen innbyggeren skal ha. Intervallene for når dose 2 av henholdsvis Pfizer/BioNTech-vaksinen og Moderne-vaksinen skal settes, er lagt etter føringer fra Folkehelseinstituttet. Vaksinene til Lier kommune leveres i henhold til dette.

Det vil selvsagt være noen få unntak med sykdom eller andre forhold som gjør at man er forhindret fra å komme til avtalen om dose 2. Da må dette håndteres spesielt for den enkelte innbygger. Send i så fall en e-post til vaksine@lier.kommune.no
NB! Husk at du ikke skal oppgi personsensitiv informasjon i e-posten.

Må jeg informere kommunen om at jeg har underliggende sykdommer? 

Nei, kommunen mottar lister på dette fra fastlegene - også for de som har fastlege i andre kommuner.  

Hvem kontakter jeg hvis jeg trenger hjelp til å komme meg til vaksinestedet?

I utgangspunktet er du selv ansvarlig for å komme deg til vaksinasjonsstedet. Hvis du har TT-kort, kan du bruke dette til å reise til og fra vaksinasjonsstedet. I noen tilfeller vil personer som ikke har TT-kort ha behov for bistand til å komme seg til vaksinering. Send da en e-post til vaksine@lier.kommune.no
Husk at du ikke skal oppgi personsensitiv informasjon i e-posten.

Du kan ha med deg ledsager inn på vaksinasjonen. Utenfor lokalet er det også mennesker som er behjelpelig og du kan få låne rullator og rullestol.    

Hva gjør jeg hvis jeg trenger hjelp av døvetolk under vaksineringen?

Send en e-post til vaksine@lier.kommune.no når du har mottatt innkalling til vaksinering. Husk at du ikke skal oppgi personsensitiv informasjon i e-posten.

Er vaksinen trygg?

Koronavaksinene er testet under samme forutsetninger og under samme krav som andre vaksiner og legemidler. Gjennom flere testfaser har vaksinene oppfylt kravene som settes til effekt og sikkerhet.

En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som langt større enn risikoen. Målet er alltid at befolkningen skal få den vaksinebeskyttelsen de trenger, uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger.

Kan jeg få bivirkninger av vaksinen?

Ja, en del opplever forventete bivirkninger. Nesten samtlige som får koronavaksine opplever lokalreaksjon med smerter og rødhet på stikkstedet. Over halvparten kan forvente å få hodepine, og det er svært vanlig å få sykdomsfølelse med feber og vondt i kroppen.

Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd.

Kan jeg velge vaksinetype selv? 

Nei. Vaksinedosene prioriteres og fordeles etter kriterier som er bestemt på nasjonalt hold. Når det blir din tur, vil du bli tilbudt den typen koronavaksine som er tilgjengelig. Det vil derfor ikke være mulig å be om en spesifikk vaksine, og du vil få den vaksinen som er tilgjengelig der du vaksineres.

I Lier vaksinerer vi med Pfizer/BioNTech og Moderna.

Får jeg vite hvilken vaksinetype jeg får i innkallingen fra helsenorge.no?

Nei. Det er dessverre ikke mulig å gi denne informasjonen på det tidspunktet du mottar innkallingen, ettersom det da ikke er klart. Da er det kun klart hvor mange vaksinedoser Lier kommune mottar for kommende uke. Når du ankommer vaksinasjonsdagen og skal registrere deg, kan du spørre hvilken vaksinetype du får.  

I Lier vaksinerer vi med Pfizer/BioNTech og Moderna.

Hvordan fungerer de ulike vaksinene? 

De to koronavaksinene Pfizer/BioNTech og Moderna er såkalte RNA-vaksiner. Vaksinene inneholder oppskriften (budbringer-RNA) på de typiske piggene på koronaviruset. Det gjør at kroppen lager ufarlige kopier av disse piggene som immunforsvaret kan trene seg på. Slik lærer kroppen å kjenne igjen og forsvare seg mot ekte koronavirus hvis man senere blir smittet. Budbringer-RNA fra vaksinen blir raskt brutt ned av kroppen uten å påvirke arvestoffet. Vaksinene inneholder ikke levende virus og gir ikke koronainfeksjon. Koronavaksinene virker forebyggende. Den kan ikke kurere koronasykdom som man allerede har fått. Denne måten å lage vaksiner på er ikke brukt mot smittsomme sykdommer hos mennesker tidligere, men teknologien er kjent og brukes i kreftbehandling.  

Er det noe jeg skal passe på før jeg møter til vaksinasjon? 

Gi beskjed så raskt som mulig til vaksinasjonsstedet hvis noen av punktene under gjelder deg. Vaksinasjonen vil da bli utsatt. Du skal ikke møte opp til din vaksinasjonstime dersom du: 

 • Har forkjølelsessymptomer, feber over 38 grader eller andre tegn på infeksjonssykdommer. 
 • Har korona og er i isolasjon.
 • Er i karantene eller venter på svar på koronatest.
 • Har blitt vaksinert med en annen vaksine innen de siste 7 dagene.
 • Det har gått mindre enn 3 måneder siden du var ferdig med isoleringsperioden etter koronasykdom. Det er anbefalt å vente med vaksine til 3 måneder etter gjennomgått sykdom.
Hva skjer under selve vaksinasjonen? 

Før vaksinasjon vil du bli spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere om det dersom du er gravid, har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer.  

Vaksinasjonen vil så bli satt med sprøyte i overarmen. Etter vaksinen er satt vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minimum 20 minutter, slik at du kan bli fulgt opp dersom du skulle få noen form for reaksjoner.

Alle som vaksinerer har opplæring og nødvendige medisiner tilgjengelig for å takle en eventuell allergisk reaksjon.

Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd. Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine. Du kan også selv sende inn melding via melde.no

Jeg er ikke i risikogruppen, hvorfor burde jeg vaksinere meg?

Fordelen med at så mange som mulig vaksinerer seg er at vi som samfunn klarer å stå bedre imot viruset. Høyere andel vaksinerte i befolkningen gir bedre beskyttelse for de sårbare.

Dersom du vaksinerer deg, kan du unngå at du uønsket eller uten å vite om det kan overføre smitte til andre.

Skal barn ta vaksinen? 

Koronavaksine er i første omgang ikke anbefalt til barn og unge under 18 år. Det åpnes likevel for vaksinasjon av ungdom fra 16-18 år med høy risiko for alvorlig sykdom.

Dersom dette gjelder for ditt barn, ta kontakt med din fastlege for nærmere vurdering.

Kan jeg ta vaksinen dersom jeg er gravid?

Fra FHIs nettside: Det er hittil lite erfaring med vaksinasjon av gravide og ammende. Det er derfor foreløpig ingen generell anbefaling om vaksinering av gravide. Tilgjengelige data tyder ikke på at vaksinasjon er skadelig for den gravide eller fosteret. Vaksinering av gravide bør vurderes individuelt av lege etter en avveiing av fordeler og ulemper. Det er spesielt viktig at gravide som har risiko for alvorlig sykdom på grunn av annen underliggende sykdom/ helsetilstand, vurderer vaksinasjon i samråd med lege når den gravide får tilbud om vaksine. I tillegg kan det være aktuelt å vurdere vaksinasjon av gravide i geografiske områder med høy smittespredning og som ikke har muligheten til å redusere sin kontakt med andre, selv om den gravide selv ikke har en risikotilstand. Risikogruppene for alvorlig forløp av covid-19 hos gravide er de samme som for andre.  Gravide anbefales å følge råd til gravide for å unngå covid-19 sykdom, inkludert å vurdere om det er behov for å tilrettelegge på arbeidsplassen.

Kan jeg ta vaksinen dersom jeg ammer?

Vaksinens effekt hos ammende er ikke undersøkt, men det er ikke sannsynlig at vaksinering av mor innebærer noen risiko for barnet som ammes. Ammende kan vaksineres og trenger ikke å avbryte ammingen etter vaksinering.

Må jeg overholde smittevernreglene etter at jeg er vaksinert?

Ja. Vi vet ikke nok om man kan være bærer av viruset og dermed smitte andre selv om man er vaksinert. Derfor er det viktig å fortsatt følge gjeldende smittevernråd.

Bør jeg vaksinere meg selv om jeg har hatt korona?

Ja. Vi vet ikke hvor lenge beskyttelsen av det å ha gjennomgått covid-19 varer. Det anbefales derfor at personer som tidligere har fått påvist korona, og som er i de prioriterte gruppene, også vaksinerer seg så lenge de er i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen når det er tid for vaksinasjon.

Personer som har hatt korona trenger bare én vaksinedose, og det anbefales at vaksinen gis tidligst 3 måneder etter at man er blitt frisk.

Informasjon fra nasjonale helsemyndigheter

Nasjonale helsemyndigheter oppdaterer forløpende informasjonen om vaksinen. Følg med på:

Information in other languages

Engelsk

How do I get the vaccine?

The Municipality of Lier uses the national online health portal, helsenorge.no, to offer our inhabitants the COVID-19 vaccine. There is no need to put your name on a waiting list. You will be contacted when your turn comes.

How will I be contacted via helsenorge.no?

 • You will be invited to take the vaccine if you are registered as living in Lier, as recorded in the Norwegian Population Register. You will probably not be scheduled to take the vaccine at the at the same time as the other members of your household.
 • You will be notified by SMS or e-mail, asking you to log in to helsenorge.no using an electronic ID/BankID. Electronic ID is available here.
 • The notice will include a hyperlink that directs you to a page to confirm you appointment. It is also possible to reply, stating you do want the vaccine or that the date/time are not possible for you. If the date/time of the appointment is not possible, you will be notified of a new possibility later. You may not select the date/time yourself.

Log in to helsenorge.no using an electronic ID.

Will I receive an e-mail or SMS notifying me of the appointment?

 • That depends on how you chose to be notified by helsenorge.no.
 • You can select the manner of notification (SMS, e-mail or both) online, and ask to be told what the notification is about.
 • Log in to helsenorge.no and go to Contact Information to select the manner(s) of notification.

What do I do if I do not have a BankID, or I am unable to use helsenorge.no?

 • If you do not confirm your appointment via helsenorge.no, we will automatically send you an SMS which you can reply to.
 • If we do not receive a reply via SMS, we will try to phone you twice – the second time the day after the first attempt.
 • If we still fail to get in touch with you, we will send you a letter by conventional mail and then try to contact you again.

We encourage everyone to use helsenorge.no and electronic ID. Electronic ID can be ordered online here.

What do I do if I do not have a residential address in Lier, or if I do not live permanently in Lier?

If you live in Lier but are registered elsewhere in the Population Register, or if you live in another Norwegian municipality, you can be vaccinated there. Persons who reside temporarily in Norway, such as seasonal workers, will also be offered the vaccine. More information on how this is done will be made available when the vaccination are available.

Polsk

Jak otrzymać szczepionkę?

Gmina Lier skorzysta z usługi helsenorge.no, aby zaoferować Ci szczepionkę przeciwko COVID-19. Nie musisz więc zapisywać się na listę oczekujących. Skontaktujemy się z Tobą, gdy nadejdzie Twoja kolej.

Jak otrzymam wezwanie od helsenorge.no?

 • Jeśli masz adres zameldowania w Lier, otrzymasz wezwanie, gdy nadejdzie Twoja kolej na zaoferowanie szczepionki. Nie ma pewności, że otrzymasz termin w tym samym czasie, co inni domownicy.
 • Wezwanie możesz znaleźć logując się na stronie internetowej Helsenorge za pomocą identyfikatora elektronicznego lub bankowego. W ten sposób otrzymasz elektroniczny identyfikator.
 • W wezwaniu znajduje się link, który można kliknąć, aby potwierdzić datę i godzinę. Będzie można również odpowiedzieć, że nie chcesz się szczepić lub że nie odpowiada Ci termin. Jeśli termin nie jest odpowiedni, otrzymasz ponownie wezwanie później. Nie możesz samodzielnie wybrać terminu.

Zaloguj się na stronie internetowej Helsenorge za pomocą elektronicznego identyfikatora.

Czy otrzymam powiadomienie o nadejściu wezwania przez e-mail lub SMS?

 • Zależy to od tego, który sposób otrzymywania powiadomień ze strony helsenorge.no wcześniej wybrano.
 • Na stronie helsenorge.no możesz wybrać, czy chcesz otrzymywać powiadomienia przez SMS, e-mail, czy jednym i drugim sposobem, a także to, o czym chcesz otrzymywać powiadomienia.
 • Zaloguj się na stronie helsenorge.no i przejdź do swoich informacji kontaktowych, aby wybrać, w jaki sposób chcesz otrzymywać powiadomienia.

Co mam zrobić, jeśli nie mam identyfikatora bankowego lub nie potrafię korzystać ze strony helsenorge.no?

 • Jeśli nie potwierdzisz swojego terminu na stronie helsenorge.no, automatycznie wyślemy Ci wiadomość SMS, na którą możesz odpowiedzieć.
 • Jeśli nie otrzymamy odpowiedzi na SMS, dwukrotnie spróbujemy zadzwonić – dwa dni z rzędu.
 • Jeśli nadal nie uda nam się z Tobą skontaktować, wyślemy Ci list pocztą, a następnie jeszcze raz spróbujemy się z Tobą skontaktować.

Zachęcamy, by jak najwięcej osób korzystało ze strony helsenorge.no i elektronicznego identyfikatora. Jak uzyskać elektroniczny identyfikator?

Co mam zrobić, jeśli nie mam adresu w Lier lub nie mieszkam na stałe w Lier?

Jeśli mieszkasz w Lier, ale masz zarejestrowany adres zameldowania w innej norweskiej gminie, to szczepionka zostanie Ci zaoferowana w tamtym miejscu. Szczepionka zostanie zaoferowana osobom przebywającym czasowo w Norwegii jako pracownicy sezonowi. Więcej informacji o tym, jak to będzie się odbywać, pojawi się, gdy zbliżać się będzie termin.

Litauisk

Gairės lietuvių kalba: kaip bus skiepijama?

Lierio savivaldybė nusprendė naudotis helsenorge.no jums siūlydama vakciną nuo Covid-19. Jums nereikia registruotis laukiančiųjų sąraše – su jumis bus susisiekta, kai ateis jūsų eilė.

Kaip su manimi bus susiekta per helsenorge.no?

 • Jeigu esate registruotas Lierio savivaldybėje, su jumis bus susisiekta, kai ateis laikas jums pasiūlyti vakciną. Gali būti, kad jums nebus paskirtas toks pats laikas kaip kitiems jūsų namų ūkio nariams.
 • Kvietimą rasite prisijungęs prie „Helsenorge“ svetainės su elektronine tapatybės nustatymo priemone / banko ID. Naudojamos šios elektroninės tapatybės nustatymo priemonės.
 • Kvietime bus nuoroda, kurią reikės paspausti, kad patvirtintumėte laiką. Taip pat bus suteikta galimybė atsakyti, kad nepageidaujate skiepytis arba kad jums netinka paskirtas laikas. Jeigu jums netinka paskirtas laikas, gausite naują kvietimą vėliau. Nėra galimybės pasirinkti laiko pačiam.

Prisijunkite prie Helsenorge interneto svetainės su elektroninėmis tapatybės nustatymo priemonėmis.

Ar man bus pranešta el. laišku arba trumpąja žinute apie gautą kvietimą?

 • Viskas priklauso nuo to, kaip esate pasirinkęs būti informuotas apie naują helsenorge.no pateiktą informaciją.
 • Svetainėje helsenorge.no galite pasirinkti, ar norite būti informuotas el. laišku, trumpąja žinute, ar ir vienu, ir kitu būdu, bei apie ką norite būti informuotas.
 • Prisijunkite prie helsenorge.no ir savo kontaktinės informacijos skiltyje pasirinkite, kaip norite būti informuotas.

Ką daryti, jeigu neturiu banko ID ar negaliu naudotis helsenorge.no?

 • Jeigu negalite patvirtinti jums paskirto laiko svetainėje helsenorge.no, mes jums automatiškai išsiųsime trumpąją žinutę, į kurią galėsite atsakyti.
 • Jeigu nesulauksime atsakymo į trumpąją žinutę, skambinsim jums du kartus dvi dienas iš eilės.
 • Jeigu mums vis tiek nepavyks su jumis susisiekti, išsiųsime jums laišką paštu, o tuomet pabandysime dar kartą susisiekti.

Raginame kuo daugiau žmonių naudotis svetaine helsenorge.no ir elektroninėmis tapatybės nustatymo priemonėmis. Naudojamos šios elektroninės tapatybės nustatymo priemonės.

Ką daryti, jeigu nesu registruotas Lierio savivaldybėje, nors čia gyvenu nuolat?

Jeigu gyvenate Lieryje, nors oficialiai esate registruotas kitoje Norvegijos savivaldybėje, jums bus pasiūlyta skiepytis kitoje savivaldybėje. Asmenims, kurie laikinai gyvena Norvegijoje, pavyzdžiui, sezoniniams darbuotojams, bus pasiūlyta skiepytis. Daugiau informacijos apie tai, kaip bus vykdoma vakcinacija, bus pateikta artėjant jos laikui.

Arabisk

إرشادات باللغة العربية: كيف تحصل على اللقاح؟

ستقوم بلدية "لير" باستخدام خدمة helsenorge.no لتقدم لك عرضا لأخد اللقاح ضد كوفيد-19 ولهذا فأنت لا تحتاج لوضع نفسك على لائحة الانتظار وسيتم الاتصال بك عندما يحين دورك.

كيف سأحصل على دعوة الحضور من helsenorge.no

 • إذا كان محل إقامتك مسجل في "لير"، فستصل إليك دعوة الحضور عندما يحين دورك لتلقي عرضا بأخذ اللقاح. وليس من الضرورة أن تحصل على موعد في نفس الوقت مع الأشخاص الآخرين الذين تعيش معهم في نفس المنزل.
 • تجد دعوة الحضور عن طريق الدخول على الموقع الرسمي لصحة النرويج باستخدام الهوية الالكترونية elektronisk ID/ الهوية البنكية الالكترونية Bank-ID. للحصول على هوية الكترونية.
 • تجد في دعوة الحضور رابطا يمكنك الضغط عليه لتأكيد الموعد. ويمكنك على الرابط أيضا أن تسجل عدم رغبتك في أخد اللقاح أو أن الموعد لا يناسبك. إذا كان الموعد لا يناسبك، فسيتم استدعاؤك في توقيت لاحق. لا يمكنك تحديد الموعد بنفسك.

سجل الدخول على موقع صحة النرويج باستخدام الهوية الاليكترونية

هل سيتم إخطاري عبر البريد الالكتروني أو من خلال رسالة نصية قصيرة عندما تصل دعوة الحضور؟

يعتمد ذلك على الطريقة التي اخترتها حول كيفية إخطارك بالرسائل من خدمة helsenorge.no. يمكنك على موقع helsenorge.no الاختيار بين الاخطار عن طريق الرسائل النصية القصيرة أو البريد الالكتروني أو كليهما وكذلك تحديد ما الذي سيتم إخطارك به. قم بتسجيل الدخول على helsenorge.no ثم اختر معلومات الاتصال الخاصة بك لاختيار الطريقة التي تود أن يتم إخطارك بها.

ماذا أفعل إذا لم يكن لدي هوية بنكية للخدمات الالكترونية أو إذا كنت غير قادر على استخدام خدمة helsenorge.no؟

Somali

Hab raaca Soomaali: Sidee lo helaa tallaalka?

Degmada Lier ayaa adeegsan doonta adeega helsenorge.no, si ay ku siiso tallaal ka dhan ah covid-19. Markas uma baahnid inaad gasho liis sugitaan ah. Waa laguula soo xidhiidhi doona markay tahay markaada ama balaantada.

Sidee helsenorge.no iigu sheegaysa marki aan tallaalka helo?

Haddii aad leedahay adrees degmada lier, waxaad heli doonta warbixin marki ay tahay waqtigaaga in lagu siiyo tallaal. Lama hubo inaad isku waqti helaysan tallaalka adi iyo inta kale oo qoyskaaga.

Warbixinta ku sabsan waqtiga tallaalkada waxa ka heli karta helsenorge.no, boggas gal ado isticmaalaysid aqonsigaaga bankiga oo elektroniga ah. Inta ka heli karta aqonsiga elektrooniga ah.

Marka gashid oo balanta heshid, waxa arkaysa qeyb aad aqbali kartid balanta tallaalka. Waxa kale oo suurtagal ah inaad diido talaalka ama waqtiga balanta iska bedesho. Haddi aad awoodin inaad waqtiga tallaalka qaadato mar kale ayaa balan heli doonta. Balse adiga ma dooraan kartid waqtiga kugo haboon.

Ku gal bogga Helsenorge, aqoonsi elektiroonig ah.

Miyaa la i ogeysiin doona emayl ama SMS markii aan balan helo=

 • Waxaay ku xiraantahay sida aad adigu dooratay in lagugu wargaliyo fariimaha ka socdo helsenorge.no.
 • Bogga helsenorge.no waad dooran kartaa inaad rabto in lagugu wargeliyo SMS, emayl ama labadaba, iyo sido kale wax yaabaha aad rabtid in lagula socodsiinayo.
 • Gal helsenorge.no oo tag mesha ku qorantahay macluumadkaaga xiriika si aad u doorato sida aad rabto in lagula so xarriiro.

Maxaan sameeya haddi aanan haysan aqoonsi bangi, ama aan awoodin inaan isticmaalo helsenorge.no

 • Haddi aadan aqbalin balantaada kugo so dhacdo helsenorge.no. waxaa laguso diraaya sms aad ugo jawaabi karto inaad balaanta rabto.
 • Haddi aan ka helin jawaab sms, waxaan isku deyaaynaa inaan ku soo wacno labo jeer. labo maalmood oo isku xigta.
 • Haddi aan weli ku heli wayno, waxaan kuu so diri doona warqad boosta. Markas ka dibna waxaan isku deeyayna inaan mar kale kula soo xiriirno.

Waxaan ku dhiirigelinaynaa inta ugo badan haddi aay suurtagal tahay inaay isticmaalaan helsenorge.no iyo aqoonsiga elektrooniga ah. waa tan sida loo sameeysto aqoonsiga elektrooniga ah.

Maxaan sameeyaa haddi aanan adrees ku lahayn Lier ama aan si joogto ah ugu noolayn Lier?

Haddi aad ku nooshahay Lier, laakin aad adrees ku leedahay degmo kale oo Norway ah, waxa tallaalka ke helaysa degmadas. Dadka si ku meel gaar ah u joogi doona Norway, oo ah shaqaale xilliyeed, waxa la siin doona tallaal. Macluumad dheeri ah oo ku saabsan sida tani u dhici doonto ayaa la helaya markay soo dhowaato tallaalka.

Other useful links:

 

Sist oppdatert: 30. juli 2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?