Endring i testtilbud for korona

Det er ikke lenger en generell anbefaling om å teste seg for korona dersom du har luftveisinfeksjon. Derfor endrer Lier kommune sin praksis ved testing fra 12.juli.

Fra 12.juli vil ikke Lier kommune lenger tilby gratis testing til innbyggere etter innbyggers ønske. Pasienter med henvisning fra lege får fremdeles gratis PCR-test. 

Selv om PCR-testen som tas ved teststasjonen ikke lenger er gratis for alle, kan du fremdeles hente gratis hurtigtest ved Lierlegene.

Øvrige tester utføres kun ved antigen hurtigtest mot betaling fra den enkelte.

Mer informasjon om testing finner du her