Koronavirus

Her får du informasjon om testing, smittevernregler og statistikk for Lier kommune. Nasjonal informasjon om fakta, råd og tiltak finner du på Folkehelseinstituttet sin temaside om korona.

Gå til

Status for Lier kommune

Nye tall for koronasmitten i Lier kommune publiseres når de er klare. 

Se siste status fra Lier

Status korona i Lier per 3. august 2021

Det meldes om ingen nye smittede siste døgn i Lier kommune.

Koronaregler i Lier

Fra 1. juli 2021 fjerner vi den lokale koronaforskriften i Lier. Fra denne datoen gjelder kun nasjonale regler og anbefalinger.

Oversikt over nasjonale regler og anbefalinger

Dette er de nasjonale reglene og anbefalingene

Har du spørsmål om hvordan de nasjonale reglene skal tolkes? Da kan du ringe den nasjonale informasjonstelefonen. Nummeret er 815 55 015. 

Åpningstiden for informasjonstelefonen er hverdager fra klokken 08.00 - 15.30.

Informasjonstelefonen har veiledere som svarer på norsk, engelsk, arabisk, somali, polsk og urdu. Alle språkene har samme telefonnummer (815 55 015), og du kan velge ønsket språk ved tastevalg.

Les mer om informasjonstelefonen om korona 

Du kan også chatte via helselsenorge.no

Veileder for landbruket

Mattilsynet og Folkehelseinstituttet har laget en smittevernveileder for produsenter av frukt, bær, grønnsaker og potet

Skal du ta imot arbeidere fra utlandet som har karanteneplikt må du organisere for og planlegge for dette.

 • Det bør lages en skriftlig plan.
 • Før lister over hvem som bor sammen med hvem på hvilke rom.
 • Sørg for at arbeiderene får informasjon på et språk de behersker.

Se også Folkehelseinstituttet sine sider om innreisekarantene 

Testing, prøvesvar og karantene

Får du symptomer som vond hals, feber, hoste, pustevansker eller akutte magesmerter bør du teste deg for korona. Testingen er gratis.

Testingen i Lier foregår ved perrongen ved den gamle stasjonsbygningen i Lierbyen, Vestsideveien 13 - 17

Åpningstider for testklinikken i perioden 5. juli - 15. august 2021: Hverdager fra kl. 08.30-15.00 og lørdager fra kl. 09.00-13.00. 

Innbyggere i Lier kan booke time for koronatest via nettsiden vår. Gå til «Bestill koronatest» under bildet.

Lierlegene, der testklinikken i Lierbyen ligger, har et eget telefonnummer for personer som ikke har mulighet til å booke koronatest med BankID, eller som har problemer med å bestille seg time/få prøvesvar.

Telefonnummer til Lierlegene: 906 04 558. Nummeret er bemannet mandag til fredag fra kl. 08.30 - 11.30 og fra kl. 12.30 - 15.00.

Er du i karantene eller isolasjon og har saker knyttet til dette og smittesporing, kan du ringe telefonnummer 404 07 355 mellom klokken 09.00 - 21.00 (pause mellom klokken 15.00 - 16.00).

IMG_2891.jpg

Bestill koronatest 

Er du innbygger i Lier kan du bestille en gratis koronatest her på nettsiden. Du kan bestille test dersom:

 • du har symptomer på korona
 • det er gunn til å tro at du kan ha vært utsatt for smitte
 • ved avslutning av karantene

Trenger du test av andre årsaker, for eksempel bevis for reise, må du bestille dette hos private aktører.

Praktisk informasjon
For å kunne bestille digitalt må du ha BankID. Foresatte kan bestille test for barn og unge som ikke har BankID. Det er også mulig å bestille koronatest på vegne av andre, for eksempel eldre foreldre, med din egen BankID. I nettløsningen kan du bestille testing av flere etter hverandre samt avbestille timen. Du kan kun bestille testing de nærmeste dagene, ikke lengre fram i tid.

Slik går du fram for å bestille

 • Gå til bestillingsiden
 • Velg den tiden som passer deg best
 • Vent på bekreftelse på SMS
 • Hvis du ikke får en bekreftelse innen fem minutter må du forsøke en gang til

Her bestiller du koronakoronatest via nett

Har du ikke Bank-ID?
Hvis du ikke har BankID kan du bestille koronatest på e-postadressen korona@lier.kommune.no. NB! Ikke oppgi personsensitiv informasjon når du henvender deg via denne e-postadressen.

Har du arbeidsplass eller fastlege i Lier, men ikke bor i Lier, kan du også bestille time på denne e-postadressen. Husk at foresatte kan bruke sin egen BankID til å bestille test digitalt til barn og unge.

I e-posten må du skrive:

 • Navnet til den som skal testes
 • Fødselsdatoen til den som skal testes
 • Telefonnummer (til foresatt, hvis det er barn som skal testes)

Det er viktig at du ikke skriver personlig informasjon i e-posten.

Lierlegene, der tesklinikken i Lierbyen ligger, har også opprettet et eget telefonnummer som vil være operativ fra 1. februar 2021. Dette er et tilbud til personer som ikke har mulighet til å registrere seg med bankID, eller som har problemer med å bestille seg time/få prøvesvar. Nummeret vil være bemannet mandag til fredag fra kl. 08.30 - 11.30 og fra kl. 12.30 - 15.00.  

Telefonnummer til Lierlegene: 906 04 558.   

For andre henvendelser som ikke er knyttet til bestilling av timer og testsvar, kan det sendes en e-post til korona@lier.kommune.no NB! Ikke oppgi personsensitiv informasjon når du henvender deg via denne e-postadressen.

Lier kommune tilbyr drop in for koronatest alle hverdager mellom klokken 13.00 - 14.00 på Godslageret, Vestsideveien 17 i Lierbyen. Dette er et tilbud til personer som ikke har mulighet til å registrere seg med BankID, eller som har problemer med å bestille seg time. NB: Ta med gyldig legitimasjon.

Slik får du svar på testen

Du får vanligvis svar etter 1-3 døgn. Lier kommune får ikke svar før du selv får det. 

 • Du får svar ved å logge deg inn på helsenorge.no
 • Du kan også sette opp et varsel på Helsenorge og få varsel til din mobiltelefon eller e-post når prøvesvaret er klart 
 • Kan du ikke logge deg på helsenorge.no, må du ta kontakt med din fastlege.  
 • Innbyggere som har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon via helsenorge.no vil normalt få prøvesvaret gjennom å kontakte fastlegen eller den som rekvirerte prøven. Dersom fastlegen ikke er tilgjengelig, kan innbyggere få testresultatet ved å kontakte kommunens sentralbord på telefon 32 22 01 00. Hvordan testresultatet skal gis kan også avtales direkte med teststasjonen i forbindelse med prøvetakningen.   

Er testen positiv og du har korona blir du kontaktet på telefon. 

Mens du venter på prøvesvar er det viktig at du følger reglene som gjelder deg. Sjekk oversikten hos Folkehelseinstituttet: Mens du venter på prøvesvar

Karantene og ventekarantene

Karantene

Nærkontakter til en smittet person skal i karantene i 10 dager. Man regnes som «nærkontakt» hvis man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med korona mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene, og kontakten har vært en av følgende:

 • under to meters avstand i mer enn 15 minutter 
 • direkte fysisk kontakt 
 • direkte kontakt med sekret (spytt, svette, slim etc.)  

Både barn og voksne i karantene bør testes for koronavirus ved begynnelse av karantenetiden, og 7 døgn etter siste kontakt med den smittede. Hvis en test tatt 7 døgn eller senere ikke påviser smitte, vil karantenen opphøre selv om det ikke er gått 10 dager enda.

Karantene betyr at man skal være hjemme. Man kan gå ut av eget hjem, men hold to meter avstand til andre, også til andre som er i karantene.

Det betyr:

 • ikke gå på barnehage/skole/jobb
 • ikke reise og ikke ta offentlig transport
 • unngå steder der man lett kommer nær andre

Les mer om karantenereglene på Folkehelseinstituttets nettside

Ventekarantene  

For å begrense videre smittespredning, skal nærkontaktens husstandsmedlemmer være i «ventekarantene». Ventekarantene innebærer de samme restriksjonen som ved karantene. Så fort negativt testsvar foreligger er husstanden fritatt fra karantene.  

For mer informasjon om hvordan dere gjennomfører karantene se Folkehelseinstituttets nettsider  

Koronapass for innreise til andre land

Vi kan ikke teste deg når du trenger «koronapass» med negativt prøvesvar for å slippe inn i andre land. Slike testes må utføres hos private aktører. Norske myndigheter fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige

Tolk eller døvetolk i forbindelse med testing

Vi legger til rette for døvetolk og tolk i forbindelse med koronatesting.

Send oss en e-post på korona@lier.kommune.no så setter vi opp en time med tolk.
NB! Ikke oppgi personsensitiv informasjon når du henvender deg via denne e-postadressen.

Testing og karantene etter utenlandsopphold

På Folkehelseinstituttets nettside kan du lese om karanteneplikt og testing etter utenlandsopphold

Er du i karantene på grunn av reise vil ikke kommunen automatisk få beskjed. Du blir derfor heller ikke kontaktet av oss. Hvis du er i reisekarantene og lurer på noe kan du ta kontakt på korona@lier.kommune.no. NB! Ikke oppgi personsensitiv informasjon når du henvender deg via denne e-postadressen.

Karantenehotell 

Lier kommune har ikke noe eget karantenehotell eller mulighet til å bestemme hvilket karantenehotell man skal bo på. Det er politiet og koordinatorer på grensen som avgjør hvem som skal på karantenehotell og hvor man skal bo. Følg med på hvilke regler som gjelder på regjeringens side om karantenehotell

Spørsmål om korona  

Ved smitte i tilknytning til skoler, barnehager eller arrangementer vil det gå ut informasjon fra kommuneoverlegen via rektor, barnehageleder eller ansvarlig arrangør.  

Har du spørsmål om korona?

Oppdatert informasjon finner du hos nasjonale helsemyndigheter.

Finner du ikke svar på det du lurer på der kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon på 815 55 015

Hvis du er smittet av korona

Tester du positivt på koronaviruset får Lier kommune beskjed. Du blir så ringt opp av vårt smittevernteam for informasjon om isolasjon, videre oppfølging og smittekartlegging.

Slik foregår smittesporingen
 • Du blir bedt om å oppgi hvem du har vært i kontakt med den siste tiden.
 • Smitteoppsporer vil deretter ringe opp de du har vært i kontakt med. Disse blir informert om at de har vært i kontakt med en som er smittet og at de nå er i karantene.
 • Alle nærkontakter som har symptomer blir anbefalt å teste seg.
 • Dersom noen av dine nærkontakter bor i en annen kommune enn Lier, blir disse varslet om til kommuneoverlegen i sin hjemkommune og fulgt opp videre derfra.

Se også Helsedirektoratets side om karantene og isolasjon

Koronavaksine

Her kan du lese hvordan Lier kommune gjennomfører vaksinasjonen.

Lier kommunes koronavaksinasjonsprogram

Informasjon om koronavaksinering i Lier kommune

Helsetjenesten for barn og unge

Helsetjenesten for barn og unge

0-26, helsestasjonene og skolehelsetjenesten har tilnærmet normal drift tilpasset gjeldende lokale smittevernregler.

HFU (Helsestasjon for ungdom) har drop in -tilbud i åpningstidene.

Helsestasjon for ungdom har normale åpningstider fra uke 1.

Ta gjerne kontakt. Les mer på nettsiden til helsetjenesten for barn og unge

Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner

Regler for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner

Oppdatering 3. mars 2021:

De aller fleste pasientene og beboerne på institusjonene som har ønsket å vaksinere seg, er nå fullvaksinert mot korona. Dette gjør det mulig å lette på restriksjonene vi har hatt rundt besøk og turer ut, og beboere kan nå i større grad gå tilbake til et mer normalt liv med større sosial kontaktflate.

Beboere kan nå delta i turer eller små selskap i privat regi utenfor institusjonen/omsorgsboligen dersom de ønsker dette. Det vil ikke lenger være et behov for karantene for beboere etter slike turer. Vi oppfordrer til fortsatt å unngå steder med mye mennesker som for eksempel kjøpesentre.

Nasjonale og lokale anbefalinger og restriksjoner gjelder fortsatt.

For sikkerhets skyld ønsker vi å fortsette med å holde dørene på institusjonen noenlunde lukket, slik at vi kan forsikre oss om at vi ikke får noen inn som er smittet.

Vi ønsker derfor at:

 • Fysiske besøk bør avklares med institusjonen i forkant.

 • Ansatte i institusjonen avklarer smittestatus for de besøkende ved ankomst.

 • Institusjonen bør holde oversikt over besøkende, slik at smittesporing kan gjennomføres på en effektiv måte dersom smitte oppdages hos beboere, besøkende eller ansatte. 

Vi gleder oss til en gradvis gjenåpning av både institusjonen og samfunnet. Vi takker for fortsatt forståelse og forsiktighet for å unngå smittespredning.

Smittevernregler for barnehager og skoler

Barnehager, barneskoler og ungdomsskoler

Barnehager og skoler driftes etter myndighetenes trafikklysmodell: grønt, gult eller rødt. 

Få mer informasjon på Utdanningsdirektoratets sider:

Videregående skoler

Startlån og økonomiske problemer

Mange kommer i en vanskelig økonomisk situasjon som følge av koronaviruset. 

Se hvilke ordninger som finnes

Mottar du uføre- og alderstrygd fra Nav, vil du fortsatt motta dine faste inntekter. Har du økonomiske problemer på grunn av nedgang i inntekt kan vi tilby avdragsfrihet på startlånet ditt i inntil 6 måneder. Det vil si at betaling av avdrag utsettes, men du betaler rentene.

Slik går du fram: 

 • Bruk MinSide på Lindorffs innsynsløsning
 • Du kan også kontakte Lindorffs låneadministrasjon på e-post laaneadm@lindorff.com eller telefon 73 54 23 20 (telefontid kl. 10.00 - 14.00).
 • Har du andre spørsmål om startlånet ditt, kan du kontakte Lier kommune på Boligkontorets e-post: boligkontoret@lier.kommune.no eller ringe Lier kommune 32 22 01 00 og bli satt over til Boligkontoret.
 • Dersom inntektsnedgangen er stor, sjekk om du kan søke bostøtte på www.husbanken.no.
Nyheter om koronaviruset i Lier

Vi legger jevnlig ut nyheter om utviklingen av korona i Lier. Her får du siste nytt.

Kommunens tilsynsgruppe

I forbindelse med koronapandemien har det tilkommet nye tilsynsoppgaver for kommunen. I Lier kommune er disse oppgavene delegert til en tilsynsgruppe. Tilsynsgruppen håndterer bekymringsmeldinger og andre henvendelser om brudd på smittevernreglene.  

Gruppen ledes av assisterende kommuneoverlege, og består i tillegg av saksbehandler innen miljørettet helsevern, helsepersonell og jurist.  

Tilsynsgruppen kan kontaktes via e-post: korona@lier.kommune.no
Husk å ikke oppgi personsensitiv informasjon i e-posten.

Information in other languages

Engelsk

Order your COVID-19 Test:

You need to be tested for the coronavirus if you have symptoms such as a sore throat, fever, cough, difficulty breathing or severe stomach pain. The inhabitants of Lier can order a COVID-19 test via the municipal website.

If you are visiting Norway from abroad and are here to work for a limited period of time, you can order the test by e-mail: korona@lier.kommune.no

Please note! If you are not fluent in the Norwegian or English language, aks your employer to send the e-mail and order the test on your behalf.

COVID-19 drop in test: every weekday at Godslagret, Vestsideveien 17 at 13.00-14.00 hours. Availble for all citizens who are unable to book online with BankID.  

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/strict-regional-measures-to-be-introduced-throughout-viken-county-municipality/id2838828/

Regulations on Infection Control Measures to Prevent the Spread of the Coronavirus (COVID-19) within the Municipality of Lier

Guidelines to the COVID-19 Regulations within the Municipality of Lier

Information about corona virus from Norwegian authorities

Polsk

Zamów test na koronawirusa

Jeśli masz takie objawy, jak ból gardła, gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu lub ostry ból brzucha, trzeba wykonać test na obecność koronawirusa.  

Mieszkańcy Lier zamawiają takie testy za pośrednictwem strony internetowej gminy. Jeśli przebywasz tu z wizytą albo w celu wykonywania przez określony czas pracy, możesz zamówić test przez e-mail: korona@lier.kommune.no

UWAGA! Jeśli nie znasz języka norweskiego ani angielskiego, możesz poprosić pracodawcę o wysłanie e-maila i zamówienie testu w Twoim imieniu.

Przepisy dotyczące środków kontroli zakażeń w odniesieniu do zapobiegania zakażeniom koronawirusem (COVID-19) w gminie Lier

Przewodnik do przepisów dotyczących środków kontroli zakażeń w celu zapobiegania zakażeniom koronawirusem (COVID-19) w gminie Lier

Potrzebujesz informacji na temat koronawirusa w swoim języku ojczystym? Wyślij e-mail na adres korona@lier.kommune.no podaj imię, nazwisko i numer telefonu, a także język, którym się posługujesz, a nasz tłumacz zadzwoni do ciebie.

https://www.regjeringen.no/contentassets/3e818ccd62294d58a16edfb9999ef36d/polsk_pm-wprowadzamy-surowe-regionalne-obostrzenia-w-caym-viken.pdf

Arabisk

هل تحتاج إلى معلومات حول فيروس كورونا بلغتك الأم؟ أرسل رسالة إلكترونية إلى korona@lier.kommune.no  واذكر اسمك ورقم هاتفك واللغة التي تتحدثها، وسوف نتصل بك مع مترجم فوري.

https://www.regjeringen.no/contentassets/3e818ccd62294d58a16edfb9999ef36d/arabisk_pm-.pdf

Farsi

آیا بە اطلاعات در مورد ویروس کرونا بزبان مادری خود نیاز دارید؟ به korona@lier.kommune.no ایمیل ارسال کنید و نام، شماره تلفن و زبانی را که با آن صحبت میکنید را بیان کنید و ما با یک مترجم با شما تماس خواهیم گرفت.  

Kurdisk

 پێویستت بە زانیارییە لەسەر ڤایرۆسی کۆرۆنا؟ نامەیەک بە ئیمایل بنێرە بۆ korona@lier.kommune.no و ناوی خۆت و ژمارەی تەلەفۆن و ئەو زمانەی تێدا بنووسە کە قسەی پێدەکەیت. ئێمەش پەیوەندیت پێوە دەکەین و وەرگێڕیشت بۆ دەگرین.    

Latvisk

Vai jums nepieciešama informācija par koronavīrusu dzimtajā valodā? Nosūtiet e-pastu uz korona@lier.kommune.no un norādiet savu vārdu, tālruņa numuru un valodu, kurā runājat, un mēs jums piezvanīsim kopā ar tulku.

Litauisk

Reikia informacijos apie korona virusą gimtąja kalba? Siųskite el. laišką korona@lier.kommune.no ir nurodykite savo vardą, pavardę, telefono numerį ir kalbą, ir mes jums paskambinsime su vertėju.

Russisk

Вам нужна информация о коронавирусе на вашем родном языке? Отправьте электронное письмо на адрес korona@lier.kommune.no указав свое имя, номер телефона и язык, на котором вы говорите, и мы позвоним вам с переводчиком.

https://www.regjeringen.no/contentassets/3e818ccd62294d58a16edfb9999ef36d/russisk_pm-.pdf

Somali

Ma u baahan tahay warbixin ku saabsan caabuqa Koroonaha oo ku qoran afkaaga hooyo? Mayal u u dir cinwaankaan korona@lier.kommune.no oo ku qor magacaaga, telefan kaaga iyo afka aad ku hadasho, waanu ku soo wici doonaa anagoo adeegsanayna turjubaan.

https://www.regjeringen.no/contentassets/3e818ccd62294d58a16edfb9999ef36d/somali_pm-tallaabooyin-adag-oo-heer-gobol-ah-ayaa-lagu-soo-rogay-gobolka-viken-dhan.pdf

Tigrinja

 ብዛዕባ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብቛንቋ ኣዴኻ ሓበሬታ ኽትረክብ ትደሊ ዲኻ፧ ኣብ ኢመይል korona@lier.kommune.no ፡ ስምካን ቍጽሪ ተሌፎንካን ቋንቋ ኣዴኻን ጽሒፍካ ልኣኸልና እሞ፡ ምስ ኣስተርጓማይ ኴንና ክንድውለልካ ኢና።

https://www.regjeringen.no/contentassets/3e818ccd62294d58a16edfb9999ef36d/tigrinja_pm-.pdf

Tyrkisk

Ana dilinizde korona virüsü hakkında bilgiye ihtiyacınız var mı? korona@lier.kommune.no adresine bir e-posta gönderin ve adınızı, telefon numaranızı ve konuştuğunuz dili belirtin, sizi bir tercümanla arayalım.

Urdu

  کیا آپ کو اپنی مادری زبان میں کرونا وائرس کے بارے میں معلومات درکار ہیں؟ korona@lier.kommune.no پر ای میل کریں اور اپنا نام، فون نمبر اور اپنی زبان لکھ دیں۔ پھر ہم ترجمان لے کر آپ کو واپس فون کریں گے۔

https://www.regjeringen.no/contentassets/3e818ccd62294d58a16edfb9999ef36d/urdu_-pm-.pdf

Vietnamesisk

Bạn có cần thông tin về siêu vi corona bằng tiếng mẹ đẻ của bạn không? Hãy gửi e-post đến korona@lier.kommune.no và cho biết tên của bạn, số điện thoại và ngôn ngữ bạn nói, rồi chúng tôi sẽ gọi lại bạn có thông dịch viên.  

Information from the Government in several languages

Press conferences, news and press releases, and information from the Government in several languages

Video with information in different languages 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/koronasituasjonen-pressekonferanse-torsdag-15.-april/id2844644/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/smittesituasjonen-helse-og-omsorgsminister-bent-hoie-tilgjengelig-klokken-21.00/id2838817/

Information in different languages for travelers arriving in Norway

Information for travelers arriving in Norway

Sist oppdatert: 03. august 2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?