Hopp til innhold

Gir ut ekstramidler til lag og foreninger

Etter en lang og utfordrende tid har vi gleden av å invitere lag og foreninger til å søke om ekstraordinære tilskudd.

Lier kommune ved kultur og fritid ønsker å kunne bidra til at Liers lag og foreninger kan komme godt i gang med aktiviteter og tilbud. Derfor er det satt av en ramme på en halv million kroner som vi ønsker å bidra med til å gjøre oppstarten etter pandemien enklere.

Kan dekke ulike behov

Vi vet at behovene kan være ulike fra forening til forening. Vi ønsker derfor å være åpne med hensyn til formål og tiltak:

Utstyr? 

Trenger dere noe nytt utstyr for lokalene dere bruker eller for aktivitetene deres? Konkretiser og begrunn hva dere trenger og oppgi priser. Hva trenger dere av tilskudd?

Er det utstyr dere savner i kommunens utleielokaler eller på kommunale anlegg så kom gjerne også med innspill om dette. Da kan vi vurdere direkte kommunale innkjøp.

Oppstartsamlinger?

Ønsker dere å kunne starte opp igjen til høsten med noen litt ekstraordinære og trivelige oppstartsamlinger? Konkretiser gjerne, og sett opp et lite budsjett som grunnlag for en søknad.

Rekutteringstiltak?

Har dere mistet medlemmer eller trenger dere nye? Er det frivillige til ulike oppgaver dere savner? Trenger dere hjelp til markedsføring eller synlighet?

Hvis dere kan beskrive hva dere tror vil kunne fungere som gode tiltak for dere og hva som skal til for å få dette til, så søk gjerne! Hvis det i større grad er praktisk hjelp eller samarbeid dere trenger, mer enn tilskudd for å gjøre tiltakene selv, så er også dette noe dere kan komme med innspill om og som vi kan vurdere.

Kompensasjonstilskudd?

Har dere hatt store ekstrakostnader eller særlige restriksjoner som har ført til en urimelig belastning på økonomien derres så kan dere også søke tilskudd til dette slik at dere slipper å ta med dere for store økonomiske bekymringer inn i en ny og mer normal aktivitetshverdag. Begrunnede og regnskapsførte belastninger legges da inn i en søknad om tilskudd.

Andre behov?

Dersom dere har andre gode formål og behov for ekstraordinær støtte så er det selvsagt mulig å komme med dette i en søknad også.

Enkel søknadsprosess

Dere søker som lag eller forening, med beskrivelser, begrunnelser og budsjetter. Vi lover raske svar og enkel rapportering.

På siden vår om tilskuddsordninger finner du mer informasjon og søknadsskjema.

Frister: 1. september og 1. november