Anbefaler bruk av munnbind

Kommuneoverlege Ingrid Bjerring og hennes kolleger i Drammen, Asker og Bærum går nå ut med felles smittevernråd. Det nye er at det nå anbefales å bruke munnbind i butikker, på kjøpesenter, på kollektivtransport og i taxi.

Pandemien fortsetter stadig å utvikle seg. I vår region er antallet nye tilfeller igjen stigende. Mandag, tirsdag og onsdag denne uken er det registret 56 nye tilfeller i Lier.

 -  Samtidig ser vi at forekomsten av luftveisinfeksjoner generelt er høy, og at det øker presset i fastlegeordningen og legevakten. Høy forekomst av luftveissmitte fører også til sykefravær blant helsearbeidere på grunn av egen og egne barns sykdom. Den totale byrden av dette legger press på tjenestetilbudet i kommunene, sier kommuneoverlege Ingrid Bjerring.    

Felles råd  

For å hindre at smitten stiger så mye at tjenestetilbudet både i kommunen og på sykehus trues, har

kommuneoverlegene/smittevernoverlegene i Lier, Drammen, Asker og Bærum utarbeidet felles smittevernråd. De ber innbyggerne i de fire kommunene om å følge disse anbefalingene:

  • Ta kontakt med ditt lokale vaksinekontor for vaksine om du ikke er fullvaksinert.

  • Vær hjemme når du er syk.

  • Ha lav terskel for å teste deg mot covid-19. 

  • Bruk munnbind i taxi, på kollektivtransport, i butikker og kjøpesentre.

  • Vask hender når du kommer hjem, og benytt spritdispensere i det offentlige rom.

  • Har du et yrke der jobben din enkelt kan gjøres fra hjemmekontor, ha dialog med sjefen din om dette er aktuelt for deg. Hjemmekontor bidrar generelt til redusert mobilitet i samfunnet.

  • Last ned smittestopp-appen til Folkehelseinstituttet.