Hopp til innhold

Kommunens planpakke

Gå til

Informasjonsskriv og sjekklister

Maler

Norm

Standarder

Andre relevante planer og dokumenter

Generelt:

 

Klimakalkulator

Mobilitetsplan

Matjordplan

Støy

Veg og trafikk

Overflatevannshåndtering

Kultur og idrett

Aktuelle linker

Regjeringen - planlegging etter plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven

Miljødirektoratet

Miljøstatus i Norge

Enova

Statens kartverk

Norges geologiske undersøkelse

Viken fylkeskommune 

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statens vegvesen

Statens vegvesens vegnormal

Sist oppdatert: 12. april 2023

Fant du det du lette etter?