Egge skole

Gå til

Skolens ledelse

Rektor: Hilde Lohne Karlsen
E-post: hilde.lohne.karlsen@lier.kommune.no 

Avdelings -og SFO-leder: Jorunn Kjelaas
E-post: jorunn kjelaas@lier.kommune.no

Følg oss på Facebook

Telefonnummer til skolen: 32 22 60 10

Om skolen

"En god start"

Dette er visjonen til Egge skole. Gjennom den ønsker vi å legge til rette for at barna skal få en best mulig start hos oss.Vi ønsker at de skal lære mye faglig og sosialt, slik at de står godt rustet til å takle livets små og store utfordringer. Opplevelsen av en god start er en viktig forutsetning for mestring og læringsglede. 

  • Egge skole har i dag ca 100 elever, fordelt på 7 klasser.
  • Skolen ligger landlig til i Vestre Lier i naturskjønne omgivelser.
  • Vi har flere lekeapparater, husker, volleyballbane og en fotballbane.
  • Vi er en Trivselsskole og har aktive Trivelsledere som legger til rette for lek og moro i friminuttene.
  • Skoleåret 20/21 vil vi, som eneste skole i Lier, være en Inspire-skole i samarbeid med Drive for life og BUFDIR. Inspire er et aktivitetstilbud etter skoletid en dag i uka for alle barn på 5.-7.trinn. Målet med prosjektet er å få flere barn i aktivitet samtidig som barna gis mulighet til å bli enda bedre kjent med de andre barna på skolen.

Fokusområder

  • Inkluderende skolemiljø
  • Dybdelæring
  • Fagfornyelsen

SFO

For elever på 1. - 4. trinn har skolen et godt tilrettelagt SFO-tilbud.
Det er ca 35 barn som benytter tilbudet. SFO er åpent fra 1. august og
vanlige skoledager fra kl. 07.15 – kl.16.45.

SFO er også åpen i høstferien og vinterferien.

Råd og utvalg

Medlemmer i råd og utvalg ved Egge skole skoleåret 2020 – 2021.

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Leder: Johan Johansen

Mobil: 90996828
E-post:johan.johansen@ahlsell.no

Samarbeidsutvalget (SU):

Leder: Frode Kjekstad

E-post: frode@frodekjekstad.com

Her finner du skolenes ferier og fridager

Sist oppdatert: 12. januar 2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Egge skole

Besøksadresse:

Vestsideveien 115
3404 Lier

Telefon: 32 22 62 10