Skolens ferier og fridager

Skoleåret 2021-2022

Gå til

Et skoleår inneholder 190 skoledager for elevene.

Skoleåret 2021-2022

Første skoledag: Torsdag 19. august.

Høstferie: Uke 40. F.o.m. mandag 4.oktober t.o.m fredag 8. oktober.

Juleferie:  F.o.m onsdag 22. desember t.o.m. søndag 2. januar.

Vinterferie: Uke 9. F.o.m. mandag 28. februar t.o.m. fredag 4. mars.

Påskeferie: F.o.m mandag 11. april t.o.m. tirsdag 19. april.

Fridager: 16.mai, 17. mai, 26. mai og 27. mai og 6. juni.

Siste skoledag før sommerferien: Onsdag 22. juni.

 

Skoleåret 2022-2023

Første skoledag: Torsdag 18. august.

Høstferie: Uke 40. F.o.m. mandag 3. oktober t.o.m fredag 7. oktober.

Juleferie:  F.o.m. torsdag 22. desember t.o.m. tirsdag 3. januar.

Vinterferie: Uke 9. F.o.m. mandag 27. februar t.o.m. fredag 3. mars.

Påskeferie: F.o.m mandag 3. april t.o.m. tirsdag 11. april.

Fridager: 1. mai, 17. mai, 18. mai og 29. mai.

Siste skoledag før sommerferien: Onsdag 21. juni.

 

Søke om fri utenom skoleferie

Lier kommunes rutiner

Foresatte sender søknad om fri til elevens skole i Visma Flyt skole. Rektor kan gi fri inntil to uker når dette er forsvarlig. Utover to uker skrives eleven ut av skolen i samråd med skoleeier.

Opplæringsloven § 2-11. Permisjon frå den pliktige opplæringa:

Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Rektors avgjørelse kan påklages skriftlig i.h.h.t. Forvaltningsloven §28 (enkeltvedtak om klagerett). Klageinnstans er Fylkesmannen i Viken.

Hjemmene må være tilbakeholdne med å søke sine barn fri fra undervisningen. Foresatte har ansvaret for sitt barns skolegang og eleven får ikke ekstraundervisning for å ta igjen det forsømte. Det er foresattes ansvar å følge opp elevens skolegang.

For å søke om permisjon må foresatte logge seg inn i Visma Flyt skole.

Her finner du veiledning om hvordan søke om fri utenfor skoleferie.

Sist oppdatert: 31. august 2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?