Psykisk helse og rus

Gå til

Om oss

Psykisk helse og rus for voksne tilbyr tjenester for alle over 18 år. Vi har kompetanse om mange ulike psykiske plager og rusmiddelbruk som kan skape vansker i hverdagen.

Tilbudene våre er gratis og du trenger ikke henvisning.

Besøk oss gjerne på Facebook-siden vår.

Dine rettigheter

Pasient- og brukerrettigheter:

I følge Lov om pasient- og brukerrettigheter har innbyggerne rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste og rett til medvirkning og informasjon. Vi er en helsetjeneste som forplikter oss til å registrere relevante helseopplysninger i en journal.

Helsehjelp:

Helsehjelp er handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende/rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål, og som er utført av helsepersonell, jf. definisjon i pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3.

Vi har taushetsplikt:

Taushetsplikt er en plikt til å hindre andre å få adgang eller kjennskap til visse opplysninger. Unntak fra taushetsplikt gjelder hvis vi får samtykke fra deg, hvis vi trenger å dele opplysninger for å gi forsvarlig helsehjelp, eller for å sikre liv og helse for deg eller andre rundt deg.

For utfyllende informasjon om rettigheter les loven i sin helhet.

Klagerett:

Pasient eller bruker eller dennes representant som mener at bestemmelsene i kapitlene 2, 3 og 4, samt § 5-1, § 6-2 og § 6-3 er brutt, kan klage til Fylkesmannen. Klagen sendes til den som har truffet enkeltvedtaket eller avgjørelsen slik at saken blir vurdert påny. Dersom avgjørelsen ikke endres, blir klagen oversendt til Fylkesmannen.

Les mer om rett til å klage på helsenorge.no

Våre tilbud

Drop-in samtaletilbud

Vi tilbyr samtaler uten henvisning eller avtale. Rask hjelp og veiledning til mennesker over 18 år som opplever kortvarige psykiske belastninger eller utfordringer. Med oss kan du snakke om psykisk helse, belastninger, ensomhet, sorg, livsmestring, sykdomsmestring, livskriser m.m. Tilbudet er gratis. Du kan også ringe oss for veiledning og samtale på telefon.

Vi følger de til enhver tid gjeldende smittevernregler i kommunen og våre virksomheter. Dette innebærer inntil videre at drop-in er stengt for fysisk oppmøte. Vi er likevel tilgjengelig på telefon i åpningstiden. Ved stor pågang vil det være flere telefonnummer vi kan nås på. Løpende informasjon om hvilke telefonnummer du kan nå oss på, finner du på Facebook-siden vår.

Vår åpningstid er mandager klokken 12.30-14.30 og onsdager klokken 12.30-14.30.
Våre lokaler ligger i tredje etasje, Bruveien 2 i Lierbyen.

Ring oss gjerne på 992 80 873 (kontaktperson Trine Opsahl Sigvartsen) hvis du trenger mer informasjon om tilbudet.

Kom i gang-kurs

Vi har «Kom i gang»-kurs som er tilgjengelige for alle. Dette er fire kurs som vil rullere hver onsdag kl.12.30-14.30, både vår og høst.

Kursene er rettet mot deg som har milde eller moderate plager, men også for fagpersoner, ansatte i kommunen, pårørende eller for deg som bare er nysgjerrig på temaene. Vær oppmerksom på at dette ikke er behandling for psykiske lidelser, men kurs.

Kursene handler om vanlige psykologiske temaer som de fleste kan kjenne seg igjen i. Kursene vil ha fokus på kunnskapsformidling og informasjon, og vil også kunne gi deg nyttige verktøy og tips å ha med seg videre. Temaene er:

 • Tankevirus
 • Angst og bekymring
 • Søvn
 • Følelser

Klikk her for mer informasjon om kursene

Man kan velge å delta på bare ett av kursene, eller følge alle fire om man ønsker det. Det vil oppfordres til å følge alle fire kurs for å få best utbytte, men dette er frivillig. Man trenger heller ikke å ta de i rekkefølge.

Meld deg på her i Lier kommune sin kursportal

Kurs og grupper

Vi har tilbud om kurs og grupper for angst, depresjon og belastninger. Se kursportalen for påmelding eller kontakt oss hvis du vil vite mer om våre kurs.

Kursportalen

Individuell oppfølging og samtaler

Vi tilbyr samtaler og individuell hjelp ut fra dine ønsker og behov.

Ungdomshjelpa 18-26 år

Ungdomshjelpa er én dør inn til tilbud og tjenester for ungdom mellom 18 og 26 år.
Du kan snakke med oss om:

 • Familie og vennskap
 • Aktiviteter og fritid
 • Skole, utdanning og arbeid
 • Fysisk og psykisk helse
 • Økonomi og bolig

Vi tilbyr veiledning for å finne riktig hjelp, og tverrfaglige møter der du selv kan møte Ungdomshjelpa. Vi har møter for ungdom på onsdager. De som er til stede kan være ansatte i Mangfold og mestring (psykisk helse og rus for voksne), NAV, kultur og fritid, pedagogisk-psykologisk oppfølgingstjeneste (skole), barneverntjenesten og frisklivssentralen.

Vi kan kontaktes på telefon 90102836 mandag, onsdag eller torsdag mellom 09.00 og 15.00. Ring oss eller skriv SMS. Vi holder telefonen stengt i skolens ferier.

Vi bryr oss om hva som er viktig for deg.
Vi bryr oss om at du har noe å gjøre som du liker og får til
Vi sørger for at du får rask og riktig hjelp

Haskoll kafé og aktivitetssenter

Haskoll kafé og aktivitetssenter er et dagsenter for innbyggere i Lier som har psykiske helseutfordringer. Tilbudet er rusfritt. Vi tilbyr et hyggelig, sosialt fellesskap og har ulike gruppetilbud og aktiviteter. Tilbudet er gratis, men man må betale for mat og drikke. Man trenger ikke vedtak for å benytte tilbudet.

Åpningstider: hverdager fra 09.00 - 15.00, og annenhver lørdag fra 14.00 - 18.00.
Tlf: 46942207
Adresse: Haskollveien 101.

Hjemmeside for Haskoll kafé og aktivitetssenter.

12-trinns rusbehandling

Lier kommune tilbyr 12-trinns avhengighetsbehandling på dagtid for alkohol, medikamenter, stoff eller andre former for avhengighet. Man bor hjemme mens man deltar. Behandlingsprogrammet er basert på «Storboka» skrevet av Anonyme Alkoholikere i 1939 og de 12 trinnene for tilfriskning som er beskrevet der. Storboka har hjulpet millioner av mennesker verden over, og er en av verdens mest solgte bøker. Flere norske kommuner tilbyr nå 12-trinns behandling i egen regi, og kan vise til svært gode resultater.

Behandlingsforløp:

 • Manualbasert behandling, sertifiserte terapeuter
 • Rusfrihet under behandling. Vi kan henvise til avrusing i forkant.
 • Forvernsamtale/informasjonsmøte
 • I forkant av behandling er det ukentlig «Motivasjonsgruppe» med 2 timer introduksjon til programmet og arbeid med forberedelser.
 • Dagbehandling tre ganger i uka, kl. 10.00 - 14.00. Behandlingen varer i omtrent tre måneder.
 • 3 dager pr. uke, 4-5 timer pr. dag i ca. 3 måneder
 • Leksjoner og grupper
 • Ukentlig ettervern

  Sted: Nedre Frognerlia 1.

Vi starter opp på nytt med dagbehandling etter 12-trinnsmodell tirsdag 23. februar 2021. I forkant er det tre motivasjonssamlinger: 3. februar, 10. februar og 17. februar. Alle ganger kl. 12.00 - 13.30. Smittevern blir ivaretatt.

Ta kontakt for mer informasjon eller påmelding:

 • Ragnhild Moslet Egeberg 91871054
 • Espen H. Solnørdal 92085585
 • Trine L. Ekeland 90263744
Annekset dagtilbud og feltpleie.

Møtested og tilbud om helsetjenester for deg med rusproblemer. Åpent mandag og torsdag fra 11:30 til 15:00. Adresse Verkstedveien 2.

Pårørende

NKS veiledningssenter er et gratis lavterskeltilbud til pårørende innenfor rus og psykiatri. Familiemedlemmer og pårørende kan kontakte NKS på tlf. 400 31 093 første onsdag i mnd. Se informasjon

Vedtakskontoret

Vedtak på tjenester er for deg som har sammensatte og alvorlige utfordringer og som trenger oppfølging og tjenester over lengre tid. Eksempler på dette kan være hjelp til samordning av tjenester, ansvarsgruppe og utarbeidelse av individuell plan, behov for hjelp og tilrettelegging i hjemmet og tilrettelagt bolig.
Kontakt Vedtakskontoret for mer informasjon og søknad.

Barn og unge under 18 år

Helsetjenesten for barn og unge tilbyr helsefremmende og forebyggende helsetjenester til barn, unge og familier.
Mer informasjon her.

Bekymret for noen du kjenner?

Ta kontakt med kommunenes servicetorg dersom du har spørsmål eller er bekymret for egen eller andres psykiske helse eller rusmiddelavhengighet. Telefon: 32 22 01 00.
Ved fare for selvmord og ved alvorlige selvmordstanker, ring fastlegen på dagtid eller benytt legevakta på kveld/natt.
Telefon Drammen legevakt: 32 26 90 00
Rosenkrantzgata 17 , 3018 Drammen

Sist oppdatert: 03. mars 2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?