Demensomsorg

Gå til

Kontaktinfo

Demenskoordinator Anja Hoff

E-post: anja.hoff@lier.kommune.no

Tlf: 408 04 026

Tjenestetilbudet

Demenskoordinator Anja Hoff kan bistå med:

 • Samarbeide med fastlegene om utredning
 • Videreutvikle demensomsorgen i kommunen vår
 • Foreta hjemmebesøk og pårørendesamtaler
 • Informere personen med demenssykdom og deres pårørende om kommunens tjenestetilbud
 • Støtte og veilede personer med en demenssykdom og deres pårørende
 • Være behjelpelig med å finne de rette hjelpemidlene
 • Arrangere pårørendeskole - et tilbud for pårørende
 • Støtte og veilede demenskontaktene

I alle virksomhetene er det etablert demenskontakter som nå har gode kunnskaper om demens.
Demenskoordinator samarbeider tett med dem.

Ta gjerne kontakt med meg dersom du har spørsmål.

Lier kommunes tjenstetilbud tilpasset personer med demens omfatter:

 • Trygghetsalarm
 • Fritidskontakt
 • Matombringing
 • Hjemmesykepleie
 • Demenskoordinator
 • Pårørendeskole
 • Dagsenter - Lierbyen dagsenter ( Dagsenteret har også kveldstilbud)
 • Korttid-/avlastingsopphold
 • Bofellesskap
 • Sykehjem
 • Skjermet enhet 

Mer informasjon

Sist oppdatert: 09. januar 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?