Hopp til innhold

Her er vinneren av byggeskikkprisen 2021

Det rehabiliterte bygg F ved gamle Lier sykehus er kåret til vinner av årets byggeskikkpris.

I tillegg har juryen kommet frem til at de vil gi hederlig omtale til tre av de nominerte prosjektene. Det er servicebygget ved Linnesvollen hestesportsenter, det er innvendig rehabilitering og renovering Villa Skaar Frogner, og det er Rottefella-bygget på Kjellstad.

Juryens begrunnelser

Vinner: Bygg F gamle Lier sykehus

Totalrenovering av bevaringsverdig sykehusbygning / ombygging til leiligheter. Lier mentalsykehus ble bygget på midten av 1920- tallet i nyklassisk stil.

Opprinnelig var det 8 murbygninger, 2 av byggene skal bevares.
Bygg F har forfalt siden 1980-tallet, men fremstår nå som et eksklusivt, ærverdig bygg med moderne og komfortable leiligheter - til sammen 18 leiligheter med gode kvaliteter som store rom og god takhøyde.

Jurien ønsker å fremheve det konstruktive samarbeidet mellom de prosjekterende, fylkeskommunen og kommunen i arbeidet mot å finne gode løsninger. Dette gjelder arbeidet med å etablere tidsriktige balkongløsninger, vinduskopier som i form og utseende fremstår som tilnærmet like originalvinduene samt gode løsningerpå integrasjon av heis og takløft på i takflatene.

Arkitekten viser en forbilledlig evne til å integrere moderne tidløse detaljer på et stort bygningsvolum. Transformasjonen er krevende, og det viser at tett samarbeide med vernemyndigheter og kommune gir gode løsninger fundert i kloke argumentasjonsrekker som imøtekommer reguleringsbestemmelser og ønske om fornuftige tekniske prioriteringer på byggets premisser.

Juryen mener det er prisverdig at det er etablert en variasjon av gode leiligheter hvor eksisterende bygningsmasse preger utformingen.
Det er sjelden med takhøyder på 3 meter og vindusdetaljene er moderne og samtidig velproporsjonerte. Juryen hyller viljen til å gå løs på en slik komplisert og kostbar rehabiliteringsprosess. Det at det også i prosessen ble gjort valg hvor man foreslår færre og større leiligheter enn illustrert i reguleringsprosessen med den argumentasjonen at dette ville bidra til å få en mer stabil beboergruppe som har en genuin interesse for å bo her, er i seg selv et prisverdig valg.

Hederlig omtale 1: Linnesvollen hestesportsenter - servicebygget

Et bygg som brukes som servicebygg, klubbhus og sekretariat for rideklubben. Bygget er et kaldt bygg og benyttes i sommerhalvåret. Bygningen er på 500 kvadratmeter i en etasje. Det tilrettelegges for enkel servering ved ridestevner.

Bygget tildeles hederlig omtale fordi det overrasker positivt når det kommer til materialbruk, utforming og stedstilpasning. Bygget ligger mellom to ridebaner og knytter disse sammen. Med store vindusflater i form av skyvedører ut mot begge sider og det at bygget også er hevet noe opp, gir dette optimalt utsyn til begge banene fra kafedelen.

et er benyttet utsøkte materialer på overflater, og utførelsen er forbilledlig. Bygget glir også meget godt inn i terrenget med sine 500 kvadratmeter, mørke vindusrammer, homogene utvendige eikepaneler i varierende bredder, samt metalltak med stående falser. Prosjektet viser betydningen av nedtonet fargesetting, mataerialvalg og gode detaljer for et forholdsvis enkelt bygg.

Hederlig omtale 2: Villa Skaar Frogner

Villa Skaar Frogner har gjennomgått en innvendig renovering/ombygging. Det er etablert separate baderom for hvert av de 33 beboerrommene. Det er videre installert ny heis, og oppgradert brannalarmanlegget.

Villa Skaar Frogner tildeles hederlig omtale fordi de har hatt fokus på å gjenopprette/forbedre eksisterende karakter i sin rehabilitering av bygget, og har i tillegg hatt fokus på gjenbruk/miljø i gjennomføringen av rehabiliterings- og innredningsarbeidene.

Arkitekten i samarbeid med eierne har hatt en komplisert oppgave å løse. De har gjenåpnet hovedinngangen sentralt på bygget og knytter denne opp mot dagligstuen med utsyn til det indre gårdsrom. Denne har også blitt møblert med møbler som gir rommet et varmt preg. Det er også store dører ut mot et gårdsrom som i løpet av sommeren vil få sin endelige form med beplantning og tregulv ut mot plen.

Sykehjemmets fokus på beboerenes trivsel, gjenspeiles i rehabiliteringsarbeidet som er gjennomført. Alle rom har fått egne bad og man har fjernet flere tverrgående skillevegger i den hensikt å få tilfredsstillende forskriftsmessig manøvreringsplass rundt beboerens senger. Gangarealene har fått nedforet himlinger hvor føringer er godt integrert og hvor tidsriktig listverk markerer overgangen mellom vegg og tak.
Kjøkkenet er totalrenovert og maten produseres den dagen den blir servert. Beboerne har til og med fått sin egen pub i underetasjen.

Rehabiliteringen viser en respekt for husets stilfulle hovedramme og bygget har en sentral plassering i nærområdet med sin vakre beliggenhet inntil Vestsideveien.

Hederlig omtale 3: Rottefella-bygget på Kjellstad

Bygget er et kombinasjonsbygg for Rottefella AS. Bygget inneholder produksjonsarealer, kontorer og lager med en samlet grunnflate på 3496 kvadratmeter.

Bygget tildeles hederlig omtale fordi det fremstår som en meget godt tilpasset bygningsmasse til sine omgivelser. Med klare artikulerte funksjoner tydeliggjort gjennom differensierte bygningselementer, fremstår bygget i sin enkelhet som et vakkert veltilpasset anlegg.

Med få men klare bygningselementer som lyse plater, mørkere tilbaketrukkede metall eller platefelt i god kombinasjon med horisontale royalimpregnerte trespiler, fremstår fasadene som meget godt komponert. Spilebruken er ikke overdreven, og benyttes også til å aksentuere selve inngangen til anlegget.

De vertikale høye vindusfeltene i nordfasaden slipper inn mye lys i produksjonen og gir også vakkert utsyn til horisont og omgivelsene. Skjulte integrerte løsninger for solavskjerming som automatisk dekker de store glassflatene i kontoretasjen, vitner om gjennomtenkte detaljer som får bygget til å fungere klimamessig.

Bygget fremstår også som nedtonet mot veinettet og trafikkmaskinene, og kontoretasjen er med på å dempe inntrykket av selve den høyere bakenforliggende produksjonshallen.