Viktig at du svarer på innkalling til vaksinasjon

Vi opplever dessverre at mange ikke svarer på innkallingen til vaksinasjon med dose 1. Konsekvensen er at timen går til neste person på listen.

Onsdag i forrige uke ble det sendt ut rundt 430 innkallinger via helsenorge.no til liunger som skal få første vaksinedose i Hegghallen denne uken. Det ble også sendt sms for å varsle om at innkallingen ligger i helsenorge.no. I denne innkallingen er det presisert at man må bekrefte oppsatt time for vaksinering eller takke nei.

Mandag morgen var det imidlertid 70 personer som fortsatt ikke hadde svart ja eller nei på om de vil ha timen de har fått denne uken. Konsekvensen er at timene går til de neste personene på listene.

- Vi må være sikre på at vi får fylt opp listene, slik at ingen vaksiner må kastes. Derfor er det viktig at alle som får innkalling til vaksinering via helsenorge.no raskt bekrefter om de vil ha timen eller ikke, sier Heidi Kristin Ringstad, prosjektleder for vaksinasjonsprogrammet i Lier.

Hun er overrasket over at såpass mange ikke har svart på innkallingen de får i helsenorge.no denne gangen.

- Dette er nytt for oss i Lier, og unormalt at så mange ikke har svart kun to dager før vaksineringen skal starte. Det skapet mye merarbeid for de som jobber med å kalle inn og organisere listene for vaksinasjon. I tillegg betyr det at de som ikke bekrefter timen til dose 1 mister den oppsatte timen. De vil få et nytt tilbud ved neste mulig anledning - som regel etter 14 dager, sier Ringstad.

Hver onsdag sendes hovedinnkallingen til de som skal få dose 1 av koronavaksinen uken etter.

- Når vi ikke har fått svar innen 48 timer, er vi nødt til å tilby timen til andre for å sikre at listene blir fylt opp, sier Heidi Kristin Ringstad.

Lier kommune vaksinerer nå de medisinske risikogruppene 5, 6 og 7.

  • Gruppe 5 er personer med underliggende sykdommer/tilstander i alder 55-64 år 
  • Gruppe 6 er personer med underliggende sykdommer/tilstander i alder 45-54 år 
  • Gruppe 7 er personer med underliggende sykdommer/tilstander i alder 18-44 år   

Det er fastlegene som melder inn til kommunen hvilken av de prioriterte risikogruppene deres pasienter tilhører.