Viderefører gult nivå i barnehager og grunnskoler

Lier kommune viderefører gult tiltaksnivå for grunnskolene og barnehagene i minst 14 dager. Det blir grønt nivå for videregående skoler og voksenopplæringen fra mandag 17. januar.

Regjeringen har bestemt at det nå er opp til kommunene å avgjøre tiltaksnivået i skoler og barnehager etter den såkalte trafikklysmodellen.

Dette gjelder for grunnskoler og barnehager

Lier følger de nasjonale anbefalingene om tiltaksnivå, og fra og med mandag 17. januar 2022 fortsetter gult tiltaksnivå i barneskoler, ungdomsskoler og barnehager. Dette gjelder i første omgang to uker fremover. Kriseledelsen vil vurdere tiltaksnivået i kommunen løpende etter innspill fra virksomhetene og kommuneoverlegen.

Gult nivå i barnehager

Gult nivå i barneskole

Gult nivå i ungdomsskole

Det overordnede målet ved gult nivå er at barn og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse.

Dette gjelder for videregående og voksenopplæringen

For videregående skoler i Lier og voksenopplæringen blir det grønt tiltaksnivå fra og med 17. januar 2022 og to uker fremover. På grønt nivå i videregående kan skolehverdagen organiseres normalt, men elevene skal blant annet unngå håndhilsing og klemming, og det skal legges til rette for at ansatte kan holde avstand til andre ansatte.

Grønt nivå i videregående

Mer testing av nærkontakter

På regjeringens pressekonferanse 13. januar ble det kjent at testing i større grad skal erstatte karantene for nærkontakter.

- Dette forbereder vi oss nå på, og vi håper derfor på en stabil leveranse av hurtigtester fremover, sier kommuneoverlege Ingrid Bjerring.  

Mange barn er smittet

Det er høyt smittetrykk i Lier nå, med 110-130 nye smittede per dag denne uken. En stor del av de smittede er barn, og særlig barneskoleelever.

- Vi erfarer at barna tåler smitten godt og ikke blir så syke, og vi ser også det samme for deres vaksinerte familiemedlemmer. Når det er sagt, vil jeg fortsatt minne alle om å holde smittevernreglene og oppfordre alle til å vaksinere seg. Mange av oss kommer til å bli smittet fremover. Det må vi være forberedt på, og de fleste kommer til å tåle det godt, sier Bjerring.

Hun sier hastigheten smitten sprer seg på fremdeles må bremses for å sørge for at helsevesenet har kapasitet til å hjelpe både de som blir alvorlig syke av korona, men også andre som trenger helsehjelp i samme tidsrom av helt andre årsaker.