Hopp til innhold

Slik blir vaksinetilbudet til barn

I uke 5 og 6 er det drop in for koronavaksine til barn mellom 5-11 år. I uke 7 og 8 tilbyr vi dose 2 til barn mellom 12-15 år, og disse får innkalling via helsenorge.no. For alle barna må begge foreldre signere samtykkeskjema.

Barn mellom 5 og 11 år

Foreldre og foresatte til barn mellom 5 og 11 år får nå tilbud om å vaksinere sine barn. Det blir drop in på Lier vaksinesenter for denne aldersgruppen torsdag 3. februar klokken 16.00-20.00 og torsdag 10. februar fra klokken 16.00 – 20.00.

Barna i denne aldersgruppen får Pfizer-vaksinen.

NB! Lier kommune får tildelt egne barnedoser til denne aldersgruppen. Derfor er det kun de to nevnte datoene som er aktuelle for barn mellom 5-11 år.

Folkehelseinstituttet (FHI) presiserer at ikke er en tydelig anbefaling om vaksinasjon for barn mellom 5-11 år. Den enkelte familie må selv vurdere nytten ved vaksinen ut fra egen situasjon. Kommunen skal sørge for at tilbudet er tilgjengelig og at den enkelte får tilgang til informasjon.

FHI har i et skriv til kommunene påpekt at det er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse, barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon.  

En dose vurderes å gi best nytte-ulempebalanse for barn mellom 5-11 år, men det er mulig å gi dose 2 etter 8-12 uker der foresatte ønsker dette.  

- Dersom barna har hatt korona, regnes dette som en dose, påpeker kommuneoverlege Ingrid Bjerring.  

Barn mellom 12-15 år

Foreldre og foresatte kan nå velge om deres barn mellom 12-15 år skal få dose 2.

12-15-åringer som fikk dose 1 i regi av Lier kommune høsten 2021, får innkalling til dose 2 via helsenorge.no. Vaksineringen skjer på Lier vaksinesenter.

Vaksinasjonsdagene for dose 2 til denne gruppen er torsdag 17. februar klokken 16.00 – 20. 00 og torsdag 24. februar klokken 16.00 – 20.00.

Barna i denne aldergruppen får Pfizer-vaksinen.

Dersom foresatte ønsker at barna skal få dose 2, ber vi dem svare ja på innkallingen. Foresatte som ikke ønsker dose 2 for sitt barn trykker nei. Passer ikke tidspunktet på den tildelte timen? Trykk ja, og gå deretter inn i timebestillingen i helsenorge.no og velg et nytt tidspunkt.

Foresatte til barn som fyller 12 år i 2022, og som derfor ennå ikke har fått dose 1, kan ta kontakt med oss på vaksine@lier.kommune.no eller telefon 404 08 423 for å bestille time. Telefonen er betjent mandag og fredag mellom klokken 09.00 og 12.00. Vi ber foresatte vente til barnet har fylt 12 år før de tar kontakt.

Samtykkeskjema

NB! For barn under 16 år må begge foresatte samtykke til vaksinering. Her finner du samtykkeskjema fra FHI 

-  Vi ber foreldre og foresatte om å ha med ferdig utfylt samtykkeskjema. Foresatt må ha med nytt samtykkeskjema for dose 2 til 12-15-åringer selv om de leverte dette til dose 1, understreker Martine Fosse Linderman, leder av koronavaksinasjonsprogrammet i Lier kommune.