Hopp til innhold

Utlegging av manntallet

Står du i manntallet? Du må stå i manntallet for å stemme ved stortings- og sametingsvalget 2021.

Mantallet legges ut rundt 10. juli på servicetorget på Lier rådhus og her kan du undersøke om du står i manntallet. 

Listene blir liggende ut fra og med cirka 10. juli til og med valgdagen 13. september. 

Har du flyttet?

Har du flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juli 2021, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flytter fra. 

Står du ikke i manntallistene eller er det andre feil i listene?

Da kan du sende en skriftelig og begrunnet klage til valgstyret, adressen er Lier kommune V/valgstyret, Vestsideveien 2, 3403 Lier. 

Les mer om stortings- og sametingsvalget 2021