Tilbyr gratis røykesluttkurs

Har du tenkt på å slutte å røyke? Nå tilbyr vi deg et gratis kurs med mål om å stumpe røyken innen jul.

Visste du at bruk av røykeslutthjelpemidler og veiledning underveis er det fem ganger så stor sannsylighet for å lykkes?

Våre venner i Lier frisklivssentral tilbyr røykesluttkurs over seks samlinger med oppstart 28. oktober og avslutning 16. desember. Kurset er helt gratis, inkluderer røykesluttlegemidler for 12 uker og foregår på Fosshagen ressurssenter.

Her kan du melde deg på røykesluttkurset vårt.

PS: Du finner en masse andre spennende kurs i kommunens regi over på kursportalen vår.