Stenger parkeringen på Damtjern

Etter en lengre tid med støy og uro fra russebusser på parkeringsplassen ved Damtjern, blir denne stengt inntil videre.

Det er sommer og mer åpent for sosiale samlinger. Lier kommune har stor forståelse for at mange ønsker å møtes ute på våre fine friområder, og alle er velkomne til dette. Men vi ber dere om å rydde etter dere og ta hensyn til hverandre og omgivelsene. Da får vi det triveligere alle sammen!

Stenger etter politiets anmodninger

Lier kommune har etter henstilling fra politiet, som følge av støy og uro fra russebusser, stengt parkeringsplassen ved Damtjern inntil videre.

Vi håper å kunne gjenåpne for badegjester og rekreasjon så snart som mulig.

Parkeringsplasser i Leirdalen

Vi ber badegjester og turgåere som kommer med bil til å vise hensyn til myke trafikanter og ikke parkere på og langs gang- og sykkelveien.