To ungdomsskoler på gult nivå

Det er en del smitte knyttet til Hegg skole, Tranby skole og Lierbyen skole. Hegg skole forblir på grønt tiltaksnivå, mens ungdomsskolene Tranby skole og Lierbyen skole settes på gult nivå ut denne uken.

Ifølge Utdanningsdirektoratets trafikklysmodell for ungdomsskoler innebærer dette at:

  • Ingen syke skal møte på skolen

  • God hygiene

  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

  • Hele skoleklasser regnes som en kohort

  • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig

  • Unngå trengsel og store samlinger

  • Elever bør holde en meter avstand til elever i andre kohorter

  • Ansatte skal holde en meter avstand i alle situasjoner

  • To kohorter kan samarbeide utendørs  

Årsaken til at Hegg skole ikke er satt på gult nivå er at smitten her er konsentrert til én klasse, i motsetning til de to ungdomsskolene der det er nærkontakter på tvers av klasser, opplyser kommuneoverlege Ingrid Bjerring.