Samtykkeskjema for vaksinasjon av unge fra 12-15 år

I Lier får unge mellom 12-15 år tilbud om koronavaksine 18. september. For barn under 16 år må foresatte samtykke til vaksinering. Her finner du vedlagt samtykkeskjema.

Foresatte til denne gruppen vil snart motta egen informasjon og innkalling til vaksinasjon for barna.

I informasjonen til foresatte blir det opplyst om at de må samtykke til vaksinering av barn under 16 år.

Foresatte skal da bruke samtykkeskjemaet for foresatte utarbeidet av FHI.