Velkommen til denne ukas politiske møter

I uke 39 møtes de politiske utvalgene våre, og du er velkommen til å følge møtene som nå endelig foregår fysisk igjen.

Før møtene gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Her er oversikten over politiske møter i uke 39:

Landbruksutvalget

28. september 18.00 | Kommunestyresalen, Haugestad | Saksliste

Oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget

28. september 18.00 | Møterom Glitra, Gamle Hegsbro | Saksliste

Helse-, omsorg- og velferdsutvalget

29. september 18.00 | Møterom Glitra, Gamle Hegsbro | Saksliste

Utvalget for miljø og plan

29. september 18.00 | Kommunestyresalen, Haugestad | Saksliste

Formannskapet

30. september 18.00 | Kommunestyresalen, Haugestad | Saksliste