Siste dag med drop-in for influensavaksine

Torsdag 11. november mellom klokken 14.00 - 18.00 blir siste mulighet med drop-in for influensavaksinen. Vaksineringen skjer ved Lier vaksinesenter på Lierstranda. Vaksinen er gratis.

Vi har allerede hatt flere dager med drop-in for influensavaksinering. Tilbudet har vært populært, og vi tilbyr derfor en siste dag med influensavaksinering.

Torsdag 11. november mellom klokken 14.00 og 18.00 er det drop-in ved Lier vaksinesenter.

Tilbud er til lærere og barnehagepersonell som er ansatt i Lier kommune, samt risikogruppene (se kapittelet om risikogrupper under).  

NB! Det er viktig at det går en uke mellom dato for når du får influensavaksine og koronavaksine

Adresse: Lier vaksinesenter, Terminalen 16 på Lierstranda.

 

I Lier vil også alle legesentrene, unntatt Lierbyen legesenter og Nøste legekontor, tilby vaksinering mot influensa til sine pasienter. Utvalgte apoteker i Lier vil også kunne tilby drop-in og timebestilt influensavaksinering.

Hvem bør ta influensavaksinen?

Ifølge Folkehelseinstituttet bør følgende grupper ta influensavaksinen: 

  • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko. 

  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem.

  • Alle fra fylte 65 år.

  • Barn og voksne med diabetes type 1 og 2, kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer), svært alvorlig fedme eller annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko.

  • Helsepersonell som har pasientkontakt.

  • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter.

  • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

I tillegg anbefales influensavaksine for prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, som er mellom 6 måneder og 5 år.

- Denne gruppen skal få influensavaksine ved helsestasjonen, presiserer kommuneoverlege Ingrid Bjerring. 

Kan få vaksinen hos Lierlegene

Hvis noen i risikogruppen ikke klarer komme på drop-in på nevnte dager, kan de ringe Lierlegene og avtale tid så får de vaksinen der. Telefon: 90 60 45 58.