Opplæring i digitale listeforslag til valget 2023

Neste år er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. For første gang kan listene til lokalvalget opprettes, administreres, signeres og leveres digitalt. 13. oktober tilbyr Lier kommune opplæring i listeforslagsportalen.

Fristen for å levere listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er 31. mars 2023 klokken 12.00. 

Hvem kan stille med liste til valget?

Alle som ønsker å stille liste til kommunestyre- og fylkestingsvalget kan gjøre det. Ønsker du å lese mer om det å stille til valg og levere liste til valget kan du klikke deg inn på Valgdirektoratet sine nettsider

Ny digital portal

I Listeforslagsportalen kan alle som ønsker å stille med liste til valget opprette, administrere, signere og levere listen digitalt. Det er dermed et godt digitalt arbeidsverktøy for å organisere listene.

Opplæring

Valgadministrasjonen i Lier kommune stiller med opplæring i Listeforslagsportalen i et digitalt kurs på den digitale plattformen Zoom torsdag 13. oktober klokken 18.00.

Meld deg på opplæringen ved å sende en e-post til politisksekretariat@lier.kommune.no i løpet av tirsdag 11. oktober 2022.  

Alle som ønsker opplæring i Listeforslagsportalen er velkommen til å delta!