Oppfriskningsdose for innbyggere over 65 år

Lier kommune tilbyr oppfriskningsdose til innbyggere over 65 år i november og desember. Denne gruppen får innkalling via helsenorge.no. For å unngå kø ved vaksineringen oppfordrer vi alle til å holde på oppsatt time, og komme tidligst ti minutter før timen.

Vi har allerede gjennomført vaksinering av noen innbyggere i denne gruppen 10. november. Da oppstod det dessverre en del kø utenfor vaksinesenteret. Dette skyldes blant annet at deler av innholdet i et brev ble oppfattet ulikt, og at en del som hadde fått time senere i år møtte opp denne dagen. I tillegg møtte flere opp over en time før oppsatt time. 

Lier kommune beklager at det oppstod kø. For å unngå lignende kødannelser presiserer Martine Fosse Linderman, fungerende leder av vaksinasjonsprogrammet i Lier kommune, følgende:

- Hold på timen og tidspunktet du har fått tildelt, og møt opp tidligst ti minutter før timen din. Hun understreker at ingen mister den oppsatte timen dersom det skulle være kø når de ankommer vaksinelokalet.    

Disse dagene vaksinerer vi innbyggere over 65 år

Innbyggere over 65 år får innkalling til en av de følgende dagene: 

  • 24. november 

  • 2. desember 

  • 8. desember

  • 10. desember 

  • 15. desember

NB! Innbyggere som har fått innkalling til time i januar 2022 får fremskyndet timen til enten 8. desember eller 15. desember. De vil motta ny innkalling i uke 47.


Minst fem måneder mellom dose 2 og oppfriskningsdosen

For å øke vaksinetakten på oppfriskningsdoser for innbyggere over 65 år, har FHI endret intervallet mellom dose 2 og oppfriskningsdosen. Nå skal det ha gått minimum fem måneder mellom dose 2 og oppfriskningsdosen for denne gruppen.  

Innkallingen for oppfriskningsdose kommer via helsenorge.no.  

Vaksineringen skjer på Lier vaksinesenter, Terminalen 16 på Lierstranda.

- Er du pårørende til en liung over 65 år som kan ha utfordringer med det tekniske, er det hyggelig hvis du spør om de har fått innkalling og hjelper dem med å bekrefte eller bytte tildelt time i helsenorge.no, sier kommuneoverlege Ingrid Bjerring.  

Hvordan svarer du på innkallingen?

Innbyggerne over 65 år får innkalling på sms eller e-post med en lenke til helsenorge.no. De skal følge lenken, og deretter svare om de ønsker den oppsatte timen, at timen ikke passer eller at de ikke ønsker vaksine i det hele tatt.

Dersom innbyggeren ikke har svart på innkallingen innen 48 timer, ringer vi dem opp.  

Hva gjør du hvis timen ikke passer?

Dersom innbyggeren trykker «timen passer ikke» i innkallingen inne i helsenorge.no, vil personen automatisk bli satt på en venteliste ut den dagen. Innbyggeren kan deretter gå inn i helsenorge.no dagen etter at de mottok innkallingen og velge en dato og time som er ledig. Har du spørsmål om timen din, send oss en e-post til vaksine@lier.kommune.no  

Hva gjør du hvis du ikke har tilgang til helsenorge.no eller e-post?  

Hvis du ikke har profil på helsenorge.no, e-post eller av andre årsaker ikke får svart på innkallingen, kan du ringe telefonnummeret 404 08 423 så får du hjelp til å bestille time for oppfriskningsdosen.

Telefonen er betjent mandag, tirsdag og fredag mellom klokken 09.00 og 11.00.  

NB! Medisinske spørsmål knyttet til vaksineringen besvares ikke på dette telefonnummeret. Har du slike medisinske spørsmål, ta kontakt med fastlegen din.  

Oppfriskningsdose til de mellom 18 og 64 år

12. november 2021 ble det kjent at regjeringen vil tilby oppfriskningsdose for alle voksne. Folkehelseinstituttet vil komme med veiledning om når oppfriskningsdoser til dem mellom 18 og 64 år kan tilbys, og om det vil være behov for justeringer i anbefalingene.

Lier kommune avventer disse føringene før vi kan gi mer informasjon om oppfriskningsdose til denne gruppen.