Oppfriskningsdose til alle over 65 år

Alle over 65 år vil få tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksine. Lier kommune kommer tilbake med informasjon om hvordan vi skal organisere dette.

Tirsdag 5. oktober ble det kjent at regjeringen har besluttet at kommunene skal tilby en oppfriskningsdose med koronavaksinen til personer over 65 år. Dette er i tråd med anbefalingen fra Folkehelseinstituttet (FHI).  

Vaksinasjon med oppfriskningsdoser av koronavaksine vil skje etter at influensavaksineringen er ferdig. Lier kommune kommer tilbake med informasjon om hvordan vi skal organisere vaksineringen med oppfriskningsdose for aldersgruppen over 65 år.

-  Målet med en oppfriskningsdose til eldre er å øke beskyttelsen mot å bli alvorlig syk av covid-19, og å gi høyere grad av beskyttelse mot nye virusvarianter og forlenget beskyttelse, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.  

De eldste først

FHI anbefaler at rekkefølgen for vaksinering med oppfriskningsdose følger den samme aldersprioriteringen som ved grunnvaksinasjonen.

Det vil si at sykehjemsbeboere og alle over 85 år får tilbud først, deretter aldergruppene 75-84 år og så 65-74 år.  

FHI har nå fått i oppdrag å vurdere om også helsepersonell skal tilbys en oppfriskningsdose.

Fra før er det besluttet å tilby en 3. vaksinedose til personer med alvorlig svekket immunforsvar med antatt svak vaksineeffekt etter to doser.

Skal følge denne prioriteringen

Kommunene er bedt om å ha beredskap for å kunne tilby oppfriskningsdoser av koronavaksinen. Dersom kommunene har utfordringer med kapasiteten når de samtidig skal vaksinere mot sesonginfluensa i de neste ukene, skal de prioritere etter denne rekkefølgen:

1. Første dose koronavaksine til uvaksinerte

2. Andre dose koronavaksine til dem som kun er vaksinert med én dose

3. Tredje dose koronavaksine til personer med alvorlig svekket immunforsvar

4. Vaksinering mot sesonginfluensa

5. Oppfriskningsdose av koronavaksine til sykehjemsbeboere og alle over 65 år  

FHI anbefaler at influensavaksine og oppfriskningsdose av koronavaksine ikke settes samtidig. Det bør gå én uke mellom.  

Les pressemelding fra regjeringen om oppfriskningsdose til alle over 65 år