Nytt jordras ved Bruveien

Det har gått et mindre jordras ved Bruveien ned mot Lierelva. Dette er i samme område som det ble oppdaget utglidninger i starten av oktober.  

Tirsdag 5. oktober ble det oppdaget utglidning av jordmasser langs Lierelva i nærheten av Bruveien 9. NVE kom til stedet og påpekte at det mest sannsynlig ville gli ut mer masser, men vurderte det slik at det ikke var behov for å evakuere boligene i Bruveien.

Fredag samme uke kom en geotekniker på befaring, og Lier kommune fikk råd om at jordmassene som har sklidd ut bør fjernes og erstattes av steinmasser. Det vil innebære rundt 200 kubikk med stein, eller ca. 20 lastebillass. Lier kommune jobber med å planlegge dette.  

Mandag morgen 1. november ble kommune via borettslaget i Bruveien 9 gjort oppmerksom på et mindre jordras.

- NVE hadde varslet at dette mest sannsynlig ville skje, og Lier VVA jobber nå for å undersøke muligheten for en midlertidig sikring, sier Thorgeir Bjerknes, konstituert kommunalsjef for steds- og samfunnsutvikling i Lier kommune.

Kommunen har varslet politi og NVE om den nye hendelsen.