Norge går over til normal hverdag med økt beredskap

Fra lørdag 25. september klokken 16.00 går Norge over til normal hverdag med økt beredskap. Se hvilke regler og råd som nå gjelder.

Smittesituasjonen i Lier er stabil, og Lier kommune har ingen lokal koronaforskrift. Kommunen følger nasjonale regler og anbefalinger.

Fra lørdag 25. september klokken 16.00 går Norge over til normal hverdag med økt beredskap. 

Disse reglene og rådene gjelder i en normal hverdag med økt beredskap

Tilbalke til normalen i skoler og barnehager

Barn, elever og ansatte går nå tilbake til en vanlig barnehage- og skolehverdag. Trafikklysmodellen skal bare brukes i helt spesielle tilfeller, etter lokale vedtak.

Overgangen til normal skolegang betyr også at de vanlige fraværsreglene på ungdomsskolen og i videregående skole skal gjelde fra 11. oktober.

Les mer om hva gjenåpningen betyr for barn og unge