Nå tilbyr vi vaksine til 16- og 17-åringene

Liunger som i løpet av dette året fyller 16 og 17 år, får nå tilbud om koronavaksine. Vi har satt av onsdag og torsdag i uke 34 til vaksineringen.

Etter råd fra FHI har regjeringen besluttet at alle født i 2004 og 2005 skal tilbys koronavaksine. Det er ca. 680 liunger som tilhører denne gruppen.  

Lier kommune kaller nå inn ungdommer i denne aldersgruppen til vaksinering onsdag 25. august og torsdag 26. august. Innkallingene sendes ut i løpet av fredag 20. august.

- Vi har valgt å kalle inn ungdommene på slutten av dagen for å ta hensyn til skoledagen deres, sier Heidi Kristin Ringstad, prosjektleder for koronavaksinasjonsprogrammet i Lier kommune.   Innkallingen sendes via helsenorge.no og må bekreftes innen 48 timer.  

- Vi anbefaler derfor liungene i denne aldersgruppen om å følge med på helsenorge.no, sier Ringstad.  

NB! Det kan være lurt å sjekke om man har aktivert SMS-varsling inne i profilen på helsenorge.no.

Ungdom som ikke har profil i helsenorge.no får en SMS.  

Samtykkeskjema for de som ikke har fylt 16 år

I Norge er man helserettslig myndig fra fylte 16 år, og kan samtykke til vaksinasjon selv. For ungdom som er født i 2005 men ikke har fylt 16 år ennå, må det foreligge samtykke fra foresatte.

Ungdommene må ha med samtykkeskjema med foresattes underskrift på vaksinasjonsdagen   

Får Pfizer-vaksinen

FHI har gitt kommunene beskjed om at de så langt det er mulig bør tilby Pfizer-vaksinen til 16- og 17-åringene, fordi det er mest erfaring fra bruk av denne vaksinen på den nevnte aldersgruppen. Dette er imidlertid ikke et krav, og vaksinene fra både Pfizer og Moderna er godkjent til bruk fra 12 år.   Ungdommene som kalles inn til vaksinering i Lier 25. og 26. august vil få Pfizer-vaksinen. Vi kan imidlertid ikke garantere at personer i denne aldersgruppen får Pfizer dersom de ikke kan møte til oppsatt vaksinasjon 25. eller 26. august. Dette henger sammen med leveransene av vaksiner fremover.

- Jeg håper 16- og 17-åringene i Lier takker ja til vaksinen. Vi vet at unge voksne er utsatt for smitte, fordi de har et stort kontaktnett. Jeg er veldig glad for at vi endelig kan tilby denne gruppen vaksine, sier kommuneoverlege Ingrid Bjerring.  

Intervall mellom dose 1 og 2

FHI anbefaler et intervall på 8-12 uker mellom første og andre dose for 16-åringer og 17-åringer. Årsaken til det er at unge har svært god immunrespons på vaksinen, og vil være beskyttet mot alvorlig sykdom etter første dose. I Lier blir det et åtte ukers intervall for denne gruppen.