Minner om smittevern ved arrangementer

Smitten øker raskt i Lier. Kommuneoverlegen minner arrangører og deltakere på arrangementer om smittevernreglene.

I lys av de siste dagenes høye smitteøkning og den uoversiktlige situasjonen, minner kommuneoverlegen om arrangørenes ansvar for å vurdere om arrangementene kan gjennomføres på smittevernforsvarlig måte.

- Mitt råd er at arrangørene tar i bruk koronasertifikat for deltakerne. Barn som ikke er omfattet av vaksinasjonsprogrammet og andre uvaksinerte kan få koronapass ved å teste seg, sier kommuneoverlege Ingrid Bjerring.

Hun råder også arrangørene til å halvere størrelsen på kohortene slik de er definert i FHIs arrangementsveileder.

- Alle arrangørene må sette seg godt inn i arrangementsveilederen, understreker Bjerring.

Hun påpeker også at arrangørene må forberede seg på å drive smittesporing dersom deltakere blir smittet.

- Denne ansvarsfordelingen ble kjent på regjeringens pressekonferanse fredag 27.august. Det er stor risiko for at det kan være smittede personer tilstede på store arrangementer fordi de selv ikke vet at de er smittet, sier hun.

Kommuneoverlegen har også noen klare råd til deltakerne på arrangementer:

- Ikke dra hvis du har luftveissymptomer, og ha lav terskel for å teste deg. Hver enkelt må vurdere om man er villig til å ta risikoen. Det er lav risiko for alvorlig sykdom og død nå som risikogruppene i all hovedsak er fullvaksinerte, men det er høy risiko for å bli smittet, sier Bjerring.