Seks nye lierbedrifter utpekt som miljøfyrtårn

Hanne Reiersrud, Ole Sigurd Woxmyhr, ordfører Gunn Cecilie Ringdal, Åge B. Olsen og Paal Bakken ved utdelingen av miljøfyrtårnplakettene.
Denne uken delte ordfører Gunn Cecilie Ringdal ut de synlige bevisene på at seks nye lierbedrifter er blitt sertifiserte miljøfyrtårn.

Vi er stolte av at seks nye bedrifter i Lier nå har mottatt bevisene sine til noen velvalgte ord fra ordfører Gunn Cecilie Ringdal i rådhusparken i Lierbyen.

De seks bedriftene er:

  • Kaffepunkt AS
  • Bygg Smartere AS
  • Sparebank 1 Sørøst-Norge
  • Tannhelsetjenesten i Viken
  • Lier klinikkområde
  • Proturf AS

Dette er miljøfyrtårnordningen

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 6000 virksomheter er sertifisert Miljøfyrtårn.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller kriterier og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

Mer informasjon om Lier kommune og ordningen finner du her.