Lyst til å bidra med vinterferieaktiviteter?

Vi søker lag, foreninger og andre aktører som vil fylle vinterferieuken med vennskap, latter, læring, aktivitet og nysgjerrighet for elevene i Lier. Har dere lyst til å bidra? Søk om tilskudd innen 20. januar.  

Lier kommune har mottatt tilskuddsmidler fra Viken fylkeskommune, som skal sikre at elever i grunnskolen får en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens vinterferie i 2022. 

Midlene kan gå til å opprette nye vinterferietilbud, eller utvide eksisterende tilbud.   

Etter modell fra Sommerskolen 2021 ønsker vi å lage et tilbud i vinterferien med aktiviteter til barn og unge fylt med læring, samhold, mestring og glede.  

Målet er et samarbeid mellom skole, helse og kulturaktører fra offentlige virksomheter, frivilligheten og næringslivet.

Aktiv vinterferieuke  

Vi inviterer lag, foreninger, sosiale entreprenører og næringslivet med på en innsats for å løfte vinterferien for mange barn og unge som fortsatt har en hverdag preget av pandemi. Vi ønsker å fylle vinterferieuken i Lier med vennskap, latter, spennenende læring, aktivitet og nysgjerrighet.

Tilbudet markedsføres under paraplyen Vinteraktiviteter Lier 2022   

Er dette noe for dere? Da hører vi gjerne fra dere innen søknadsfristen.     

Hva dere kan søke tilskudd til: 

 • Instruktør og koordinering 

 • Andre aktivitetsledere 

 • Utstyr og mat 

 • Transportutgifter   

Kriterier for å få tilskudd:  

 • Aktivitetene skal skje i skolens vinterferie (uke 9)

 • Gratis deltakelse for elever fra Lier kommune.

 • Åpent for alle, med prioritert målgruppe 4. – 10. klasse.

 • Politiattest for alle instruktører.

 • Din forening må være registrert i Brønnøysundregistret og/eller frivilligregisteret.

 • Kort rapport etter endt vinteraktiviteter (antall barn og unge, antall fordelt på alderstrinn).   

 • Det skal lages en samarbeidsavtale med aktører som får tilskudd.

Søk før 20. januar

Send oss et enkelt budsjett og en kort beskrivelse av aktiviteten, samt målgruppen dere ønsker å gjennomføre for.  Dere kan også ta kontakt for å lufte ideer og muligheter!    

Søknadsfrist: Fortløpende, men innen 20. januar 2022. 

Send søknaden på e-post: ferieaktiviteter@lier.kommune.no

Kontaktperson: Ida Stabæk.