Spør liunger om lokaldemokrati  

Får du en telefon med spørsmål om hvordan du opplever lokaldemokratiet i Lier, håper vi du har tid og lyst til å svare.  

Lier kommune skal delta i «KS Lokaldemokratiundersøkelse 2021». I undersøkelsen blir innbyggere og folkevalgte i kommunestyret stilt spørsmål om hvordan de vurderer lokaldemokratiet i egen kommune.  

Ringer til 400 liunger

Kommunestyrets medlemmer skal delta i undersøkelsen i forbindelse med kommunestyremøtet 12. oktober. I perioden rundt denne datoen vil også 400 liunger bli ringt opp av et gallupbyrå, og de som ønsker å delta får 13 spørsmål om hvordan de opplever lokaldemokratiet i Lier.  

Styrke lokaldemokratiet

Undersøkelsen kan være et nyttig grunnlag for arbeidet med å styrke lokaldemokratiet. Den gir et bilde av tilstanden, og eventuelle behov for endring og utvikling. Spørsmålene er basert på faglig kunnskap om hva som kjennetegner et godt lokaldemokrati.  

Resultater fra undersøkelsen vil bli publisert på nettsiden bedrekommune.no senere i høst.