Lier vei, vann og avløp utbedrer Baneveien

Utbedringen av Baneveien mellom Glitra og Brubergveien starter etter planen mandag 20.juni klokken 09.00. Dette arbeidet vil pågå i fem dager, og utbedringen vil medføre noe støy. Asfaltering av veien i etterkant er planlagt å ferdigstilles før skolestart.

Lier vei, vann og avløp skal i sommer utbedre og forsterke Baneveien mellom Glitra ved Sjåstad og Brubergveien. Strekningen er 1800 meter, og det forventes at arbeidet vil ta fem dager. Fra mandag 20.juni til og med onsdag 22.juni starter arbeidene klokken 09.00. De øvrige dagene starter arbeidet klokken 08.00.

Holder veien åpen

Baneveien blir ikke stengt under anleggsperiodene, men det må påberegnes noe ventetid i de dagene veien forsterkes og når den asfalteres. Lier VVA sender SMS-varsling til berørte naboer og informerer Oddevall skole før arbeidene igangsettes. I tillegg blir det satt opp informasjonsskilt på stedet.

Arbeidet med veien gjøres ved dypfresing og innblanding av steinmaterialer og Dustex. Dette gir en sterkere vei som er mindre utsatt for teleskader. Forsterkningen av veien vil medføre noe støy. Deretter skal veien ligge i noen uker for komprimering og stabilisering før den asfalteres. Etter veien er asfaltert vil fartshumpene bli lagt ut igjen. Asfalteringsarbeidet er planlagt å ferdigstilles før skolestart.

Kartutsnittet viser hvilken strekning av Baneveien som skal forsterkes og asfalteres.

Kontaktpersoner

Tore Johansen
E-post: tore.johansen@lier.kommune.no
Telefon: 99 59 92 49

Anders Haug Onshuus
E-post: anders.onshuus@lier.kommune.no
Telefon: 92 66 02 25