Kommunedirektør Bente Gravdal har gått av. Det ble kjent under kommunestyremøtet onsdag 16. juni.

Et samlet kommunestyret og kolleger i Lier kommune takker Gravdal for innsatsen hun har gjort for Lier kommune.

Politikere i et utvidet arbeidsgiverutvalg skal nå finne en midlertidig løsning frem til ny kommunedirektør er på plass.