Hvordan har liungene det?  

Hvordan trives liungene i egen hjemkommune, hvordan ser de på egen helse, matvaner, søvnvaner og har de et godt sosialt nettverk? 5200 liunger blir nå invitert til å svare på en av Norges største folkehelseundersøkelser.   

8. november sendes det ut en stor folkehelseundersøkelse til innbyggere i alle Vikens 51 kommuner. For Liers del blir 5200 liunger kontaktet på sms eller e-post med spørsmål om å delta i folkehelseundersøkelsen.  

I undersøkelsen blir liungene spurt om alt fra trivsel i nærmiljø til søvn, tilgang til ulike fasiliteter, sosial kontakt og omgang, psykisk og fysisk helse, livskvalitet, støyplager, fysisk aktivitet, matvaner og bruk av tobakk og alkohol.  

Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet (FHI) og Viken fylkeskommune, i tett dialog med kommunene. Målet er å få kunnskap om hvordan folk selv opplever egen helse, trivsel og livskvalitet der de bor. Totalt får 250 000 innbyggere i Viken invitasjon til å delta.  

Fortell oss hvordan du har det

Live Brekke er folkehelsekoordinator i Lier kommune. Hun sier at det er viktig for kommunen å vite hvordan folk har det for å kunne skape gode lokalsamfunn og nærmiljøer.

- Derfor trenger vi hjelp fra liungene i denne undersøkelsen, sier Brekke.  

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal håper så mange som mulig av de 5200 liungene svarer på undersøkelsen.

- Dette er en mulighet til å fortelle oss hvordan du har det, slik at vi vet hva vi bør jobbe mer med fra kommunens side, sier ordføreren.

Sender sms og e-post

Undersøkelsen går ut på SMS og e-post til et representativt utvalg i alle Vikens 51 kommuner 8. november, og kan besvares til og med 26. november. Det er bare de som er invitert som kan delta. Som takk blir alle med i trekningen av fem gavekort på 5000 kroner hver.

Viktig kunnskap

Annette Lindahl Raakil, fylkesråden for plan, klima og miljø i Viken, har også ansvar for folkehelse. Hun håper så mange som mulig vil bidra til en bedre folkehelse gjennom å besvare undersøkelsen, selv om det er frivillig å delta.

- Gjennom denne undersøkelsen vil vi få helt ny, unik og lokal kunnskap om hvordan folk opplever egen livssituasjon. Vi vet at dette er kunnskap som kommunene i Viken trenger i sitt arbeid for å bedre folks helse, trivsel og livskvalitet, sier fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen.

Slik gjennomføres undersøkelsen

Undersøkelsen er helelektronisk og baserer seg på et utvalg deltakere trukket ut fra folkeregisteret. Kontakten med de som deltar vil foregå per e-post og SMS. Undersøkelsen er på bokmål og kan besvares fra smarttelefon, nettbrett eller PC. Svarene fra spørreundersøkelsen blir oppbevart og behandlet i henhold til gjeldende regler om personvern. Det vil heller ikke være mulig å gjenkjenne enkeltpersoner i statistikk.

Hva skjer etter undersøkelsen?

Resultatene er forventet å være klare i januar/februar 2022. Deretter blir resultatene presentert i en samlet rapport for Viken. Kommunene vil få data presentert i tabellrapporter. I tillegg vil det være mulig for kommunene å få utlevert anonymiserte datafiler for videre analyser. Resultatene vil også presenteres på seminarer og konferanser rundt om i fylket.    

Les mer om undersøkelsen og hvordan du deltar