Har rekordstore vaksineleveranser - svært mange takker nei

Lier kommune har aldri mottatt så store vaksineleveranser som de siste ukene. Samtidig er det en utfordring at 2000 liunger har takket nei til vaksinetilbudet nå i sommer.

I Lier er det nå kun 340 personer over 18 år som ikke har fått tilbud om koronavaksine. Disse får tilbud i løpet av få dager, og kan forvente å få første dose i løpet av 14 dager.

- Det er viktig at de som ønsker vaksine og ennå ikke har fått et tilbud følger med på helsenorge.no og raskt takker ja, sier Heidi Kristin Ringstad, prosjektleder for koronavaksinasjonsprogrammet i Lier kommune.  

Mange takker nei til vaksine i sommer

Samtidig er det en bekymring at 2000 liunger i gruppe 10 (18-24 år og 40-44 år) og 11 (25-39 år) av ulike grunner har takket nei til vaksinetilbudet de har fått de siste ukene. De fleste av disse vil utsette timen.

- Vi har aldri tidligere opplevd lignende, og antar at det for mange henger samme med ferieavvikling, sier Heidi Kristin Ringstad, som påpeker at en del også må takke nei på grunn av helsemessige årsaker.

Uansett skaper det store logistikkutfordringer for vaksinasjonsprogrammet at så mange har takket nei, fordi det er nå kommunen har mottatt rekordstore leveranser av vaksiner.

- Det er synd at så mange takker nei nå som Lier kommune har mottatt de største vaksineleveransene noensinne, sier hun.

Dose 2-vaksineringen i Lier blir ikke fremskyndet selv om mange nå har takket nei til dose 1. Intervallet mellom dose 1 og 2 bestemmes til enhver tid av FHI, og dette forholder Lier kommune seg til. Per i dag har FHI bestemt at intervallet er 12 uker.  

Rykker bakerst i køen  

Lier kommune kan ikke si noe om når de som har takket nei får tilbud neste gang. Fra og med uke 29 vil kommunen motta et betydelig lavere antall doser.  

- Jeg vil sterkt anbefale dem som har takket nei til å takke ja neste gang de får tilbudet, sier Ringstad, og legger til at de 340 liungene som ennå ikke har fått tilbud om dose 1 nå går foran dem som har takket nei.