Gratis henting av båtvrak

Har du et båtvrak, eller vet du om gamle båter som ligger på strender, i marinaer eller båtforeninger? I samarbeid med Handelens Miljøfond, Oslofjordens Friluftsråd, Lier, Drammen, og Asker kommuner tilbyr Kambo Marina gratis innhenting av vrakbåter fra april til oktober 2021.

Privatpersoner, kommuner, båtforeninger og andre organisasjoner som ønsker å kvitte seg med vrak kan ta kontakt.

Båtforeninger, velforeninger, kommuner og andre oppfordres til å bli kvitt gamle båtvrak. Det er både krevende og dyrt å transportere båtvrak til godkjent oppsamlingsplass, men i år hentes vrakene gratis med støtte fra Handelens Miljøfond.

Hvilke båter kan hentes?

Båten må plasseres maksimalt 20 meter fra strandkanten slik at den kan nås fra lekteren. Ordningen gjelder fritidsbåter som veier under tre tonn. Alle typer båter kan leveres, både trebåt, plastbåt, seilbåt, seilbrett, kajakk og kano. Både med og uten motor. Egen båt eller eierløs fritidsbåt kan meldes inn. Båter som skal hentes må meldes inn på kambomarina.no. Husk å ha et bilde av båten når du registrerer. Har du båt som over tre tonn eller er sunket så ta kontakt med Kambo Marina.

Meld inn båtvrak: Register - Kambo collect

Lekterprosjektet 2021

Kambo Marina viderefører prosjektet fra 2020 i Indre Oslofjord og har i år fått ny pengegave fra Handelens Miljøfond for å rydde opp i ytre Oslofjord. De henter gamle fritidsbåter gratis for å redusere påkjenningene på det marine miljøet. Det planlegges henting av vrak gjennom sommeren og høsten, trolig juni, juli og september.