Flytter vaksineringen til nytt vaksinesenter på Lierstranda

Flyttes hit: Kommunedirektør Bente Gravdal og medarbeidere i Lier eiendomsselskap i det nye vaksinelokalet på Lierstranda.
I juni flytter vi vaksineringen fra Hegghallen. Fra og med 11. juni foregår all koronavaksinering i et nytt vaksinesenter på Lierstranda.

Lokalet har fått navnet Lier vaksinesenter, og har adresse Terminalen 16, 3414 Lierstranda. Lokalet har tidligere vært lager for bedriften Honeywell.

NB! Vi har tidligere meldt at det nye vaksinasjonslokalet tas i bruk 16. juni. Nå er det bestemt at generalprøven blir 11. juni. Dette betyr:

  • Vaksinering frem til og med 10. juni 2021 foregår i Hegghallen.

  • Den 11. juni blir generalprøven for nytt vaksinesenter. Fra og med 11. juni skal derfor all vaksinering foregå i nytt vaksinesenter i Terminalen 16. Det betyr at dersom du har time 11. juni skal du komme til det nye vaksinesenteret op Lierstranda, uansett hva som står i innkallingen din. 

Hvorfor flytter vi vaksineringen?

Lier kommune har siden januar i år brukt Hegghallen til vaksinering av innbyggere. Kulturscenen er også benyttet i forbindelse med vaksineringen. Nå er det besluttet å flytte koronavaksineringen til nyopprettede Lier vaksinesenter på Lierstranda.

- Hovedårsaken til at vi nå flytter lokasjonen for vaksinering er hensynet til barn og unge, slik at de kan ta i bruk Hegghallen og kulturscenen igjen. Vi har funnet et lokale som vi mener egner seg godt til det videre vaksinasjonsarbeidet, sier kommunedirektør Bente Gravdal.

Kommunen har nå mer innsikt i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og ser at vaksineringen i Lier vil pågå utover høsten.

Lier kommune har vurdert flere andre lokasjoner, som Haugestad og et næringsbygg på Lierskogen. Konklusjonen er at Terminalen 16 er det beste alternativet blant lokalene som er vurdert - blant annet med tanke på størrelse og fasiliteter for innbyggere og de som jobber med vaksinering.

- Nå får vi en lokasjon som ikke kommer i konflikt med andre interesser, som kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter for barn, unge og voksne. Vi slipper også å rigge hallen opp og ned i forbindelse med vaksinasjon, og dette gir ro og forutsigbarhet for de som jobber i vaksinasjonsprosjektet. Dette er særlig viktig nå som vi venter økte leveranser av vaksiner i ukene fremover, sier Bente Gravdal.

Terminalen 16 mai 2021 (4).jpg

Hvordan kommer man seg til Lier vaksinesenter?

En av de største forskjellene mellom lokalet i Terminalen 16 og Hegghallen er beliggenhet og nærhet til bussholdeplass. Det er et lite stykke fra nærmeste bussholdeplass til det nye vaksinasjonssenteret på Lierstranda. 

Følgende bussforbindelser kan benyttes ved reise til og fra Terminalen 16:

  • Rute 73 Drammen – Lierskogen via Reistad og rute 251/261 Drammen - Sætre: Stoppested Husebygata. Avstand til Terminalen 16: ca. 950 meter. Beregnet til ca. 11 minutters gange.

  • Rute 61 Lierbyen skole-Gulskogen: Stoppested Industrigata v/Amtmannsvingen. Avstand til Terminalen 16: ca. 1,5 km. Beregnet til ca. 18 minutters gange.  

  • Rute 61 og 73. Stoppested Amtmannssvingen. Avstand til Terminalen 16: ca. 1,5 km. Beregnet til ca. 18 minutters gange.

Det er gode muligheter for å sykle til Terminalen 16 fra både Lier-siden og Drammen-siden (se kartet). Lier kommune er klar over at korte deler av traseene ikke har gang- og sykkelvei.

Tilgjengelighet for busspassasjerer, gående og syklende er et punkt som ble vurdert nøye opp mot andre kriterier da valg av nytt vaksinasjonslokale skulle tas.

- Samlet sett har vi kommet til at fordelene ved å flytte vaksineringen til Terminalen 16 veier tyngre enn ulempene, sier kommunedirektør Bente Gravdal.

Kommunen er også i all hovedsak ferdig med å vaksinere de eldre aldersgruppene og de med underliggende sykdommer. For de som kjører bil til vaksinasjonslokalet vil adkomsten være via Strandbrua som krysser Strandveien. Det er svært gode parkeringsmuligheter utenfor Terminalen 16.

Erfaringene etter rundt fire måneder med vaksinering er at rundt 95 prosent av innbyggerne kommer i bil. En del kommer i taxi.

-  Vi vil fortsatt være behjelpelige med å bestille taxi hjem etter vaksinering, sier Heidi Kristin Ringstad, prosjektleder for vaksinasjonsprogrammet i Lier kommune.