Filmglede på Lierbyen skole

Vi ble med da kulturskolen kom på besøk til Lierbyen skole med to unge filmskapere som skulle lære elevene om film. Elevene jobbet seg gjennom hele prosessen med å lage en film - fra planlegging, og filming til redigering.

Dette er et oppdrag kulturskolen har fått gjennom det kommunale nettverket «Sammen om livsmestring for ungdom,» der ulike virksomheter samhandler om å bidra med sin kompetanse inn i grunnskolen, knyttet til fagfornyelsen og de ulike dybdeområdene. Det er en del av et helhetlig opplegg rundt livsmestring som har et særlig fokus på liungenes folkehelse.

- Å utøve og oppleve kunst og kultur er en viktig del av folkehelsen og kulturskolen er en naturlig samarbeidspartner. Vi skal være et ressurs- og kompetansesenter på kunst og kultur i opplæringen alene og sammen med andre virksomheter i kommunen og vi setter samhandling høyt, sier rektor på kulturskolen, Frøydis Rui-Rahman.

Filmskaperne, Martin Torvbråten og Erland Skui, er utdannet fra filmskolen på Lillehammer og Westerdals. Filmkurset ble satt i gang i forbindelse med fagfornyelsen og dybdeområdet «Skaperglede», som setter fokus på elevenes kreative utfoldelse. Prosjektet betales med tilskuddsmidler som folkehelsekoordinatoren fordeler.

Elevene fikk jobbe seg gjennom hele prosessen med å skape film - fra planlegging og filming til klipping av filmen. Vi snakket med flere av elevene som synes dette prosjektet har vært spennende, lærerikt og ikke minst en morsom forandring fra elevenes vanlige skolehverdag. De fortalte også at de har lært mange nye ord, som dramaturgi blant annet. Filmen skulle vare i cirka fem minutter og på tirsdag ble filmene vist frem i klassen, og under en slik premiere måtte det så klart legges ut en rød løper lånt av kulturscenen.

I løpet av uken lærte elevene masse nytt av kursholderne, blant annet hvor viktig det er med planlegging av filmen før de setter i gang med filmingen, ulike kameravinkler, hvordan filmen kan bli bedre ved bruk av lys og lyd, bruk av nærbilder og ulike måter å filme på. Elevene ble delt opp i grupper og hadde mulighet til å lage filmen slik de selv ønsket.

- Dette prosjektet har vært veldig morsomt, vi har lært om hvordan man kan bruke musikk til å sette stemningen i en film; hvordan gjøre filmen skumlere med både lys og lyd, eller hvordan man kan gjøre det mer romantisk ved bruk av nærbilder og lyd, sier elevene Karolina og Iman som begge går på 8.trinn ved Lierbyen skole.


Elevene brukte mye tid på planlegging av filmen før de satte i gang med selve filminnspillingen. 

Kreative elever med egne ideer

Elevene tok inspirasjon fra filmer de selv har sett og likte, blant annet en gruppe som hadde sett en film hvor man filmer fra karakterens egen synsvinkel og ikke filmer karakteren på vanlig måte.

- Uka var veldig spennende. Jeg visste ikke helt hva vi gikk til siden jeg ikke har undervist den aldersgruppen i film tidligere. Vi startet forsiktig med å bli litt kjent og vi ville gjerne se litt an hvordan vi skulle legge opp undervisningen ut ifra hva elevene viste og kunne fra før, sier Martin Torvbråten.

Rektor på kulturskolen, Frøydis Rui-Rahman, forteller at samarbeidet med skolen har vært helt fantastisk, og lærerne har planlagt uken og deltatt aktivt. Idéen om å ha film som tema i uken med «skaperglede» kom i utgangspunktet fra skolens lærere.

Oppgaven var veldig åpen og elevene kunne lage hva de ville, og på den måten kunne filmskaperne guide dem og gi dem råd. Martin fortalte videre at det virket som elevene likte at de fikk lov til å være kreative uten at det ble satt for mange rammer. Erland og Martin ga dem noen rammer eller tips til hvordan de kunne gjøre prosjektet, men friheten til å skape innenfor de rammene var ubegrenset.

- Det var viktig at vi lot elevene være kreative og velge selv, for om vi hadde satt for mange begrensninger kunne mange ha stoppet opp og lurt på om det de gjorde var riktig eller ikke, så det virket som elevene likte at vi ikke satt for mange rammer for dem. Det var morsomt å se hvor kreative de var og at de lagde noe de selv synes var gøy, sier Martin.

- Dette har vært så fint. Vi liker å være ute i skolene å undervise, sier kulturskolerektor Frøydis, som påpeker at den kulturelle skolesekken er en annen arena der de og virksomheten kultur og fritid bidrar i den ordinære utdanningen.


Filmskaperne/ kursholderne Martin Torvbråten og Erland Skui. 

Holder gratis filmkurs i sommer

I uke 32 fra 9. til 13. august holder Lier kulturskole og Ungdomshuset V2 gratis filmkurs for elever fra 7. trinn til 3. klasse på videregående. Martin Torvbråten og Aurora Schjølberg skal være kursholder for dette prosjektet i sommer. De er utdannet fra filmskolen på Lillehammer og Westerdals. Her får de som deltar prøvd seg på planlegging, filming og klipping, med topp utstyr som ordentlige filmkameraer og flott redigeringsutstyr.