Etablerer digitalt samtykke for bilder i lierskolen

Vi ber nå alle foresatte til barn i lierskolen om å digitalt besvare om de ønsker å tillate at det tas bilder eller video av barna i skolesammenheng.

Dette skoleåret tar Lier kommune i bruk digitale samtykker for bilder og video i lierskolen. Det betyr at før et bilde eller en video tas må du som foresatt samtykke til dette.

 

Det er frivilllg å samtykke, og du kan når som helst trekke samtykket tilbake. Klikk på lenken for veiledning til hvordan du avgir samtykke i Visma Flyt skole, og hvilke retningslinjer som gjelder for bilde og video i lierskolen.

 

Din lokale skole kan kontaktes ved spørsmål om ordningen.