Ekstraordinært kommunestyremøte

Fredag 25. juni klokken 15.00 er det ekstraordinært kommunestyremøte. Politikerne skal behandle sak om konstituering av kommunedirektør. Du kan følge det digitale møtet her via nettsiden.