Lier og Drammen ber om en ny vurdering

Regjeringen innførte forskrift om regionale koronatiltak i store deler av Viken, blant annet Asker, Bærum og Øvre Eiker, med virkning fra fredag 3. desember. Både Lier og Drammen har nå bedt nasjonale myndigheter om å vurdere på nytt om disse to kommunene også skal være omfattet av tiltakene.

Drammen og Lier kommuner har i løpet av fredag 3. desember fått en redegjørelse om situasjonen ved Drammen sykehus.

Sykehuset melder om en presset situasjon, og det siste døgnet er det et økende antall covid-pasienter som trenger intensivbehandling. Slik situasjonen nå utvikler seg, ber sykehuset kommunene i deres nedslagsfelt om å ta nødvendige grep for å redusere smittespredningen.

På bakgrunn av dialogen med Vestre Viken har både Drammen kommune og Lier kommune via Statsforvalteren bedt om at nasjonale myndigheter ser på den nye informasjonen og gjør en ny forholdsmessighetsvurdering for vårt område.

Smittesituasjonen i de to kommunene er ikke alene grunnlag for å bli omfattet av tiltakene i en slik forskrift.

- Det er kapasiteten ved sykehuset som er utslagsgivende. Vi ber derfor om en konkret faglig vurdering av om Drammen og Lier kommuner bør innlemmes i de regionale smitteverntiltakene, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune og assisterende kommuneoverlege Charlotte Sogn i Lier kommune.

Her kan du lese om de regionale tiltakene og hvilke kommuner som foreløpig er omfattet av forskriften