Ber om at kun de som har time møter til vaksinering

Torsdag 2. desember fortsetter Lier kommune å vaksinere innbyggere over 65 år. De som har time denne dagen har fått innkalling, og timelistene er fulle.

- Vi ber derfor om at ingen møter opp uten time, sier Martine Fosse Linderman, leder for vaksinasjonsprogrammet i Lier. 

Lier kommune har satt av fire dager i desember til oppfriskningsdose for innbyggere over 65 år. De som ikke har fått innkalling denne uken, har fått innkalling til enten 8. desember, 10. desember eller 15. desember. Innkallingen er sendt via helsenorge.no.

- Vi oppfordrer dessuten alle som ikke har fått første eller andre dose om å ta kontakt for timebestilling, sier Martine Fosse Linderman.

Liunger som ønsker dose 1 eller 2, kan sende e-post til vaksine@lier.kommune.no eller ringe vaksinetelefonen på 404 08 423 i tidsrommet 09.00 – 11.00 mandager, tirsdager eller fredager.

Varmetelt

Kuldegradene har meldt sin ankomst. Derfor har kommunen rigget opp et varmetelt utenfor vaksinesenteret.

-  Vi ber uansett liunger som har vaksinetime om å møte opp tidligste ti minutter før timen. Våre dyktige kolleger gleder seg til å ta dere imot! sier Martine Fosse Linderman.

Oppfriskningsdose for de over 45 år

Med bakgrunn i regjeringens beslutning om å tilby en tredje oppfriskningsdose til befolkningen over 18 år, har Folkehelseinstituttet besluttet at alle personer over 45 år skal tilbys en oppfriskningsdose.

Folkehelseinstituttet har nå bedt kommunene om å planlegge for å gi oppfriskningsdose til innbyggere over 45 år. Det må imidlertid ha gått seks måneder mellom dose 2 og oppfriskningsdosen for denne gruppen.

- Lier kommune jobber nå med å planlegge vaksinering med oppfriskningsdose for innbyggere over 45 år. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette, sier Martine Fosse Linderman.