Ber alle fremskynde timen for dose 2

Lier kommune mottar nå store leveranser av vaksiner. Derfor ber vi alle over 18 år, som har tatt dose 1 for minst fire uker siden, om å fremskynde timen for dose 2 til denne uken eller neste uke.

Det er en forventing fra helsemyndighetene om at kommunene setter vaksinedosene de har mottatt raskt, slik at befolkningen blir fullvaksinert så tidlig som mulig.

Sterk oppfordring om å fremskynde timen din

Derfor sender vi ut en SMS der vi ber innbyggere over 18 år, som har fått dose 1 for minst fire uker siden, om å fremskynde dose 2 til ledige timer denne uken eller neste uke.

  • I uke 34 er det ledige timer onsdag, torsdag, fredag og søndag.
  • I uke 35 er det ledige timer onsdag, torsdag og fredag.

Logg inn på helsenorge.no/timeavtaler og velg en ledig time.

- Vi har tidligere åpnet for at liunger som ønsker det kan fremskynde timen for dose 2, men det er mange som ikke har gjort det. For å forhindre at vaksinedoser hoper seg opp og vi ikke får brukt dem, ber vi nå liungene innstendig om å gå inn på helsenorge.no og fremskynde timen for dose 2, sier Heidi Kristin Ringstad, prosjektleder for koronavaksinasjonsprogrammet i Lier kommune.

Innbyggere som ikke selv logger seg inn på helsenorge.no/timeavtaler for å fremskynde timen for dose 2, må regne med å få tildelt ny time av Lier kommune.

NB! For 16-åringene og 17-åringene skal det gå minst åtte uker mellom dose 1 og dose 2. Denne aldersgruppen får sin første dose i uke 34, og blir kalt inn til dose 2 etter åtte uker. De kan derfor ikke fremskynde timen for dose 2.

Trygt å kryssvaksine

Norske kommuner har mottatt ulike mengder av vaksiner fra Moderna og Pfizer. I det siste har kommunene mottatt betydelig mange flere vaksiner av typen Moderna.

Etter føringer fra Folkehelseinstituttet kryssvaksinerer derfor kommunene innbyggere som skal ha dose 2. Dette gjøres for å få fullvaksinert befolkningen så raskt som mulig.

Vi registrerer at noen er skeptiske til å få en annen vaksinetype som dose 2 sammenlignet med dose 1. Både helsemyndighetene og kommuneoverlegen i Lier understreker at det er trygt å kryssvaksinere, og at dette gir like god beskyttelse.

- Disse to vaksinetypene er likeverdige. De gir like god beskyttelse mot alvorlig sykdom og død. Det er ikke rapportert om mer bivirkninger for personer som har fått en kombinasjon av de to ulike vaksinepreparatene, enn de som har fått begge fra samme leverandør, sier kommuneoverlege Ingrid Bjerring.

Du kan lese mer om dette på FHIs nettsider: Det går bra å kombinere mRNA-vaksiner