Hopp til innhold

Åpne befaringer denne uka

Den 1. og 2. juni er det befaringer i landbruksutvalget og utvalg for plan og miljø, og disse er åpne for publikum.

Det presiseres at publikum må forholde seg til smitteverntiltak for å delta på befaringene, og disse inkluderer:

 • Alle som vil delta på befaring må melde seg på med mail med navn og telefonnummer til politisk sekretariat på hrb@lier.kommune.no innen klokken 09.00 samme dag som de gjennomføres.
 • Påmelding gjelder for både politikere, ansatte fra administrasjonen, grunneiere og publikum.
 • Deltakere må til enhver tid opprettholde en meters avstand til hverandre.
 • Er du syk, eller har symptomer på covid-19, skal du ikke delta på befaringen.

Dette er befaringene

 • Landbruksutvalget 1. juni klokken 15.30 på nedenstående adresse.
  Befaring i forbindelse med sak 22/2021 «50/2 Nøsteveien 116 Grette gård».
  Innkalling og saksunderlag her
 • Utvalg for miljø og plan 2. juni (tidspunkter og møtesteder under)
  Sak 51/2021: Utfylling i Gilhusbukta Gilhus gård - Gilhusveien 6. Klokken 13.50
  Sak 60/2021: Tilbygg til tomannsbolig - Kvernbakken 50. Klokken 14.25
  Sak 57/2021: Oppføring av to eneboliger i Sørumlia - innerst i Gruveveien. Klokken 14.55
  Sak 59/2021: Oppføring av bolig - Høgdabakkene 7. Klokken 15.30
  Sak 58/2021: Egge massedeponi - Baneveien 23 (v/brakkerigg). Klokken 16.00
  Innkalling og saksunderlag her